Bibelen online

Første Krønikebog Kapitel 28

David pålægger Salomo at bygge templet

David kaldte alle Israels stormænd sammen i Jerusalem, stammehøvdingene, de øverste for skifterne, som var i kongens tjeneste, tusindførerne og hundredførerne og dem, der havde opsyn med alle kongens og hans sønners besiddelser og kvæg, tillige med hofmændene og krigsheltene og de erfarne krigere. Kong David rejste sig og sagde: »Hør mig, brødre og folk! Jeg havde besluttet at bygge et hus til bolig for Herrens pagts ark og vor Guds fodskammel, og jeg havde truffet forberedelser til byggeriet. Men Gud sagde til mig: Du skal ikke bygge et hus for mit navn, for du er kriger og har udgydt blod. Af hele min fars hus udvalgte Herren, Israels Gud, mig til at være konge over Israel til evig tid, for han udvalgte Juda til fyrste, og inden for Judas hus udvalgte han min fars hus. Blandt min fars sønner foretrak han mig og gjorde mig til konge over Israel. Og af alle mine sønner – for Herren har givet mig mange sønner – udvalgte han min søn Salomo til at sidde på Herrens kongetrone og herske over Israel. Han sagde til mig: Det er din søn Salomo, der skal bygge mit hus og mine forgårde, for ham har jeg udvalgt som min søn, og jeg vil være hans far. Jeg vil grundfæste hans kongedømme til evig tid, hvis han omhyggeligt holder fast ved mine befalinger og retsregler, som han gør i dag. Jeg siger nu, i nærværelse af hele Israel, Herrens forsamling, og i påhør af vor Gud: Søg alle Herren jeres Guds befalinger, og hold dem, for at I må have det herlige land i eje og give det i arv til jeres efterkommere til evig tid. Og du, min søn Salomo, kend din fars Gud, og tjen ham helhjertet og med glæde, for Herren ransager alle hjerter, og alt, hvad mennesker vil og planlægger, har han indsigt i. Hvis du søger ham, finder du ham, men hvis du svigter ham, forstøder han dig for evigt. Erkend det nu! For Herren har udvalgt dig til at bygge et hus til helligdom. Vær stærk, og gå i gang!«

Så gav David sin søn Salomo en plan over forhallen, templets bygninger, forrådskamrene, tagrummene, de inderste kamre og rummet til sonedækket og en plan over alt det, han ellers havde i tankerne: forgårdene til Herrens tempel, alle kamrene rundt om, skatkamrene i Guds tempel og skatkamrene til helliggaverne, præsternes og levitternes skifter, alt arbejdet ved tjenesten i Herrens tempel og alle genstandene til tjenesten i Herrens tempel. Han angav vægten på guldet til alle guldkarrene, der skulle bruges til de forskellige tjenester, vægten på sølvet til alle sølvkarrene, der skulle bruges til de forskellige tjenester; vægten på guldet til hver enkelt af guldlysestagerne med tilhørende lamper og vægten på sølvet til hver enkelt sølvlysestage med tilhørende lamper, efter hvad hver enkelt lysestage skulle bruges til i tjenesten; vægten på guldet til hvert enkelt af skuebrødsbordene og på sølvet til sølvbordene, gaflerne, stænkeskålene og kanderne af rent guld; vægten på guldet til hvert enkelt af guldbægrene og vægten på sølvet til hvert enkelt af sølvbægrene og vægten på lutret guld til røgelsesofferalteret. Og han gav ham planen over vognen, guldkeruberne, som havde vingerne bredt ud og dækkede Herrens pagts ark. »Med en skrivelse fra Herrens egen hånd har han sat mig ind i alle planens enkeltheder.«

Så sagde David til sin søn Salomo: »Vær modig og stærk, og gå i gang! Vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme, for Gud Herren, min Gud, er med dig. Han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke, til du har fuldført arbejdet med Herrens tempel. Her er præsternes og levitternes skifter, til hele tjenesten i Guds hus; til alt arbejdet har du beredvillige folk hos dig, der er kyndige i al slags arbejde, og stormændene og hele folket vil gøre alt, hvad du siger til dem.«

Krydshenvisning:

2 Sam 7,1-16

1 Krøn 17,1-14 22,6-10

Krydshenvisning:

2 Sam 7,1-16

1 Krøn 17,1-14 22,6-10

2 Sam 7,5

Krydshenvisning:

2 Sam 7,1-16

1 Krøn 17,1-14 22,6-10

1 Mos 49,10

1 Sam 16,1 16,12

1 Krøn 5,2

Krydshenvisning:

2 Sam 7,1-16

1 Krøn 17,1-14 22,6-10

1 Kong 1,13

Krydshenvisning:

2 Sam 7,1-16

1 Krøn 17,1-14 22,6-10

Krydshenvisning:

2 Sam 7,1-16

1 Krøn 17,1-14 22,6-10

Krydshenvisning:

Jer 29,13-14

1 Kong 11,31 11,33

Krydshenvisning:

2 Mos 25,9

Krydshenvisning:

1 Kong 6,23

Krydshenvisning:

1 Krøn 22,13

5 Mos 31,6

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd