Bibelen online

Første Kongebog Kapitel 1

Magtkampen mellem Adonija og Salomo

Kong David var gammel, højt oppe i årene, og selv om man dækkede ham til med tæpper, kunne han ikke få varmen. Hans tjenere sagde da til ham: »Man burde finde en ung pige, en jomfru, til dig, herre konge, der kan være til tjeneste for dig og pleje dig, konge. Når hun ligger i din favn, herre konge, får du varmen.« De ledte efter en smuk ung pige i hele Israel, og de fandt Abishag fra Shunem; hende bragte de til kongen. Pigen var meget smuk. Hun passede og plejede ham; men kongen havde ikke samleje med hende.

Adonija, Haggits søn, gik med store tanker om sig selv og sagde: »Det er mig, der skal være konge.« Han anskaffede sig vogn og heste og en livvagt på halvtreds mand. Hans far havde aldrig talt ham til rette og sagt: »Hvordan er det, du opfører dig!« Adonija så godt ud, og han kom lige efter Absalom i alder. Han forhandlede med Joab, Serujas søn, og præsten Ebjatar, og de tog hans parti. Men præsten Sadok, Benaja, Jojadas søn, profeten Natan, Shim'i, Re'i og Davids elitetropper sluttede sig ikke til Adonija.

Så slagtede Adonija får og køer og fedekvæg ved Zohelet-stenen lige ved Rogel-kilden, og han indbød alle sine brødre, kongesønnerne, og alle de judæere, der stod i kongens tjeneste. Men profeten Natan, Benaja, elitetropperne og sin bror Salomo indbød han ikke. Da sagde Natan til Salomos mor Batseba: »Du har vel hørt, at Adonija, Haggits søn, er blevet konge, uden at vores herre David ved det. Lad mig nu give dig et råd, så du kan redde dit eget og din søn Salomos liv. Gå straks til kong David og sig til ham: ›Har du ikke svoret, herre konge, at min søn Salomo skulle være konge efter dig og sidde på din trone? Hvorfor er Adonija så blevet konge?‹ Mens du står der og taler med kongen, kommer jeg og bekræfter, hvad du har sagt.« Batseba gik da ind til kongen i hans sovekammer. Han var meget gammel, og Abishag fra Shunem plejede ham. Batseba bøjede sig dybt for kongen. »Hvad vil du?« spurgte kongen, og hun svarede: »Herre, du har svoret ved Herren din Gud, at min søn Salomo skulle være konge efter dig og sidde på din trone. Men nu er Adonija blevet konge, uden at du ved noget om det. Han har slagtet okser, fedekvæg og får i mængde og har indbudt alle kongesønnerne, præsten Ebjatar og hærføreren Joab. Men din tjener Salomo har han ikke indbudt. Herre konge, alle israelitters øjne er rettet mod dig; de venter, at du skal sige, hvem der skal følge min herre kongen på tronen. Ellers vil både jeg og min søn Salomo stå som skyldige, når du har lagt dig til hvile hos dine fædre.«

Mens hun stod og talte med kongen, kom profeten Natan. Man meldte kongen, at profeten Natan var kommet, og han trådte frem for kongen og kastede sig til jorden for ham. Natan sagde: »Herre konge, har du sagt, at Adonija skal være konge efter dig og sidde på din trone? Han er i dag taget ned og har slagtet okser, fedekvæg og får i mængde og har indbudt alle kongesønnerne, hærførerne og præsten Ebjatar. De sidder nu og spiser og drikker hos ham, og de råber: Kong Adonija leve! Men mig, din tjener, og præsten Sadok og Benaja, Jojadas søn, og din tjener Salomo har han ikke indbudt. Kommer det, der er sket, fra dig, herre konge, uden at du har ladet mig, din tjener, vide, hvem der skal følge dig på tronen?« Kong David svarede: »Kald på Batseba!« Da hun var trådt frem for kongen og stod foran ham, svor han: »Så sandt Herren lever, der har udfriet mig fra al nød: Jeg har svoret ved Herren, Israels Gud, at din søn Salomo skal være konge efter mig og sidde på tronen i mit sted. Den ed vil jeg holde i dag.« Batseba kastede sig til jorden og sagde: »Måtte min herre, kong David, leve evigt!«

Kong David sagde: »Kald på præsten Sadok, profeten Natan og Benaja, Jojadas søn.« Da de var trådt frem for kongen, sagde han til dem: »Tag mine folk med jer, sæt min søn Salomo op på mit muldyr og før ham ned til Gihon. Dér skal præsten Sadok og profeten Natan salve ham til konge over Israel, og I skal støde i hornet og råbe: Kong Salomo leve! Så skal I drage op i hans følge, og han skal sætte sig på min trone. Han skal være konge i mit sted. Ham indsætter jeg som fyrste over Israel og Juda.« Benaja, Jojadas søn, svarede kongen: »Det ske! Måtte Herren, min herre kongens Gud, sige det samme! Herren være med Salomo, som han har været med dig, og gøre hans trone mægtigere end din, herre konge.«

Så gik præsten Sadok, profeten Natan, Benaja, Jojadas søn, og kreterne og pleterne ned og satte Salomo på kong Davids muldyr og førte ham til Gihon. Præsten Sadok tog hornet med olie fra Teltet og salvede Salomo. De stødte i hornet, og alle råbte: »Kong Salomo leve!« Så drog de alle op i Salomos følge, og de spillede på fløjte, og de jublede så højt, at jorden var ved at revne. Det hørte Adonija og alle hans gæster, da de netop var færdige med at spise, og da Joab hørte hornets klang, sagde han: »Hvad er det for en larm i byen?«

Endnu mens han talte, kom Jonatan, præsten Ebjatars søn. Adonija sagde: »Kom herover, du er en pålidelig mand, du kommer med godt nyt!« Men Jonatan svarede Adonija: »Nej, nej! Kong David, vores herre, har gjort Salomo til konge. Kongen har sendt præsten Sadok, profeten Natan, Benaja, Jojadas søn, og kreterne og pleterne med ham; de har sat ham på kongens muldyr, og præsten Sadok og profeten Natan har salvet ham til konge ved Gihon; derfra er de draget op under jubel, og byen er på den anden ende. Det er det, I hører. Ikke blot har Salomo sat sig på kongetronen; men kongens folk har også været hos vores herre, kong David, og lykønsket ham med de ord: Måtte din Gud gøre Salomos navn endnu større end dit og hans trone mægtigere end din! Og kongen har bøjet sig i bøn på sit leje. Og kongen har sagt dette: Lovet være Herren, Israels Gud, som i dag har sat min efterfølger på tronen, og jeg fik det at se.« Da blev alle Adonijas gæster forfærdede, og de sprang op og gik hver sin vej. Og Adonija frygtede Salomo og skyndte sig hen og greb fat i alterets horn.

Salomo fik at vide, at Adonija i sin frygt for ham havde grebet fat i alterets horn og havde sagt: »Kong Salomo må først tilsværge mig, at han ikke vil lade sin tjener dø for sværdet.« Salomo sagde: »Hvis han viser sig at være pålidelig, bliver der ikke krummet et hår på hans hoved, men gør han sig skyldig i noget, skal han dø!« Så sendte kong Salomo bud om, at han skulle føres bort fra alteret. Adonija gik hen og kastede sig ned for kong Salomo, der sagde: »Gå hjem til dig selv!«

Krydshenvisning:

2 Sam 3,4 15,1

Krydshenvisning:

1 Kong 2,22

Krydshenvisning:

Jos 15,7-8

Krydshenvisning:

2 Sam 12,24

Krydshenvisning:

1 Krøn 28,5-10

Krydshenvisning:

1 Sam 26,24

2 Sam 4,9

Krydshenvisning:

2 Sam 8,18

Note:

Teltet er her betegnelse for helligdommen, jf. Åbenbaringsteltet 2 Mos 27,21.

Krydshenvisning:

2 Sam 6,17

1 Sam 10,24

2 Kong 11,12

1 Krøn 29,22

Krydshenvisning:

2 Sam 15,27 15,36

Krydshenvisning:

2 Mos 27,2 29,12

Sl 118,27

Krydshenvisning:

1 Kong 2,28

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd