Bibelen online

Første Mosebog Kapitel 21

Isak og Ismael

Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt, og det, han havde lovet, gjorde han for hende. Sara blev gravid, og hun fødte Abraham en søn i hans alderdom, ved den tid, Gud havde sagt til ham. Abraham gav sønnen, som Sara havde født ham, navnet Isak, og Abraham omskar sin søn Isak, da han var otte dage gammel, sådan som Gud havde befalet. Abraham var hundrede år, da han fik sin søn Isak. Men Sara sagde: »Gud har skabt latter for mig. Enhver, der hører det, må le ad mig.« Hun sagde også: »Hvem skulle have fortalt Abraham, at Sara ville komme til at amme børn? Og nu har jeg født ham en søn i hans alderdom.«

Da drengen voksede til, blev han vænnet fra, og Abraham holdt et stort gilde, den dag Isak blev vænnet fra. Men da Sara så den søn, som den egyptiske kvinde Hagar havde født Abraham, lege med Isak, sagde hun til Abraham: »Jag denne trælkvinde og hendes søn bort, for denne trælkvindes søn skal ikke arve sammen med min søn Isak.« Det tog Abraham sig meget nær, fordi det var hans søn. Men Gud sagde til Abraham: »Du skal ikke tage dig det nær for drengens og din trælkvindes skyld. Gør alt, hvad Sara siger til dig, for det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Men også trælkvindens søn vil jeg gøre til et folk, fordi han er din søn.«

Tidligt næste morgen gav Abraham Hagar noget brød og en lædersæk med vand, satte drengen på hendes skulder og sendte hende væk. Hun tog af sted, men for vild i Be'ershebas ørken. Da vandet i sækken slap op, lagde hun drengen under en busk og gik hen og satte sig i et bueskuds afstand, for hun tænkte: »Jeg vil ikke se drengen dø.« Hun satte sig og brast i gråd. Men Gud hørte drengen, og Guds engel råbte fra himlen til Hagar: »Hvad er der i vejen, Hagar? Du skal ikke være bange, for Gud har hørt drengen dér, hvor han ligger. Gå hen og løft ham op, og pas på ham, for jeg vil gøre ham til et stort folk.« Så åbnede Gud hendes øjne, og hun opdagede en brønd. Hun gik hen og fyldte sækken med vand og gav drengen noget at drikke. Gud var med drengen, og han voksede til og slog sig ned i ørkenen og blev bueskytte. Han boede i Parans ørken, og hans mor tog en kone til ham fra Egypten.

Brøndstriden mellem Abraham og Abimelek

På den tid sagde Abimelek og hans hærfører Pikol til Abraham: »Gud er med dig i alt, hvad du foretager dig. Sværg nu her på stedet ved Gud, at du aldrig vil bedrage mig eller min slægt og mine efterkommere. Den troskab, jeg har vist dig, skal du vise mig og det land, hvor du bor som fremmed.« Abraham svarede, at han ville sværge. Men han krævede Abimelek til regnskab for en brønd, som Abimeleks folk havde taget fra ham. Abimelek sagde: »Jeg ved ikke, hvem der har gjort det. Du har ikke fortalt mig om det, og jeg har heller ikke hørt det før i dag.« Så tog Abraham nogle får og køer og gav dem til Abimelek, og de sluttede pagt. Abraham stillede syv lam til side, og Abimelek spurgte ham: »Hvad skal de syv lam bruges til, som du har stillet til side?« Han svarede: »De syv lam skal du modtage af mig som vidnesbyrd om, at det er mig, der har gravet denne brønd.« Derfor kalder man dette sted Be'ersheba, for dér aflagde de ed. Da de havde sluttet pagt i Be'ersheba, tog Abimelek og hans hærfører Pikol af sted og vendte tilbage til filistrenes land.

Abraham plantede en tamarisk i Be'ersheba, og dér påkaldte han Herren den evige Guds navn.

Abraham boede lang tid som fremmed i filistrenes land.

Krydshenvisning:

1 Mos 18,10

Krydshenvisning:

Hebr 11,11

Krydshenvisning:

1 Mos 17,11-12

ApG 7,8

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Isak og latter, le ad, jf. 1 Mos 17,17; 18,12.

Krydshenvisning:

1 Mos 16

Note:

lege med: Anden mulig oversættelse: drille.

Krydshenvisning:

1 Mos 16

Gal 4,29

Krydshenvisning:

1 Mos 16

Gal 4,30

Krydshenvisning:

1 Mos 16

Krydshenvisning:

1 Mos 16

1 Mos 17,21

Rom 9,7-8

Hebr 11,18

Krydshenvisning:

1 Mos 16

1 Mos 17,20

Krydshenvisning:

1 Mos 16

Krydshenvisning:

1 Mos 16

Krydshenvisning:

1 Mos 16

Es 49,15

Krydshenvisning:

1 Mos 16

Krydshenvisning:

1 Mos 16

Krydshenvisning:

1 Mos 16

Krydshenvisning:

1 Mos 16

Krydshenvisning:

1 Mos 16

1 Mos 16,3

Krydshenvisning:

1 Mos 26,15-33

1 Mos 26,26

Krydshenvisning:

1 Mos 26,15-33

Krydshenvisning:

1 Mos 26,15-33

Krydshenvisning:

1 Mos 26,15-33

Krydshenvisning:

1 Mos 26,15-33

Krydshenvisning:

1 Mos 26,15-33

Krydshenvisning:

1 Mos 26,15-33

Krydshenvisning:

1 Mos 26,15-33

Krydshenvisning:

1 Mos 26,15-33

Note:

Be'ersheba kan betyde edsbrønd eller syvbrønd.

Krydshenvisning:

1 Mos 26,15-33

Krydshenvisning:

1 Mos 26,15-33

Krydshenvisning:

1 Mos 26,15-33

1 Mos 12,8

Krydshenvisning:

1 Mos 26,15-33

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.