Bibelen online

Paulus' Brev til Galaterne Kapitel 4

Barnekår i stedet for trællekår

Hvad jeg mener, er: Så længe en arving er umyndig, adskiller han sig ikke fra en træl, skønt han er herre over alt; han står under formyndere og forvaltere indtil den tid, hans far forud har fastsat. På samme måde med os: Da vi var umyndige, trællede vi under verdens magter. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vore hjerter, og den råber: Abba, fader! Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving.

Dengang, da I ikke kendte Gud, trællede I for guder, som i virkeligheden ikke er guder. Men nu, da I har lært Gud at kende, eller rettere: er blevet kendt af Gud – hvordan kan I så atter vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Vil I nu igen trælle for dem? I overholder dage og måneder og tider og år. Jeg er bange for, at jeg har slidt forgæves for jer.

Galaternes tidligere begejstring

Vær som jeg, brødre, for jeg er, som I er – det beder jeg jer om! I har ikke gjort mig nogen fortræd. I ved, at det var under menneskelig skrøbelighed, jeg første gang forkyndte evangeliet for jer, og min ynkelighed fristede jer ikke til foragt og afsky. Tværtimod, I tog imod mig som en engel fra Gud, ja, som Kristus Jesus selv. Hvor er nu jeres begejstring? For jeg kan bevidne, at I gerne havde revet jeres øjne ud og givet mig dem, hvis I kunne. Er jeg blevet jeres fjende ved at sige jer sandheden? Det er ikke for det gode, at de er ivrige for jer; de vil have jer for sig selv, for at I kan være ivrige for dem. Det er godt at være ivrig for det gode, og det til hver en tid, ikke kun, når jeg er hos jer. Mine børn, som jeg igen må føde med smerte, indtil Kristus har fået skikkelse i jer! Jeg ville ønske, at jeg var hos jer nu og kunne tale med en anden røst. For jeg er i vildrede med jer.

Trældom og frihed

Sig mig, I, der vil være under loven: Hører I ikke, hvad loven siger? Der står jo skrevet, at Abraham fik to sønner, én med trælkvinden og én med den frie kvinde. Sønnen med trælkvinden blev født efter naturens orden, men sønnen med den frie kvinde ved et løfte. Det skal forstås billedligt. Disse kvinder er nemlig to pagter. Den ene kommer fra bjerget Sinaj, hun føder børn til trældom, og det er Hagar – »Hagar« betegner bjerget Sinaj i Arabien og svarer til det nuværende Jerusalem, for det lever i trældom med sine børn. Men det himmelske Jerusalem er frit, og det er vor moder; der står jo skrevet:

Råb af fryd, du ufrugtbare, du, som ikke fødte!

Bryd ud i jubel, råb af glæde, du, som ikke fik veer!

For den enlige kvinde har flere børn

end den, der er gift.

Men I, brødre, er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Men ligesom han, der var født efter naturens orden, dengang forfulgte ham, der var født efter Åndens orden, sådan også nu. Men hvad siger Skriften? »Jag denne trælkvinde og hendes søn bort, for trælkvindens søn skal ikke arve sammen med den frie kvindes søn.« Så er vi ikke børn af trælkvinden, brødre, men af den frie kvinde.

Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trælleåg!

Krydshenvisning:

Gal 3,23

Krydshenvisning:

Ef 1,10

Krydshenvisning:

Rom 8,15-17

Gal 3,13 3,26

Ef 1,5

Joh 1,12

Krydshenvisning:

Rom 8,15-17

Mark 14,36

Krydshenvisning:

Rom 8,15-17

Krydshenvisning:

Jer 16,20

1 Kor 8,4 12,2

Krydshenvisning:

Rom 8,29

1 Kor 8,3

Kol 2,8 2,20

Krydshenvisning:

Rom 14,5

Kol 2,16

Krydshenvisning:

Gal 3,3-4

Krydshenvisning:

1 Kor 11,1

Krydshenvisning:

Matt 10,40

Krydshenvisning:

1 Kor 4,15

Filem 10

Rom 8,29

Krydshenvisning:

1 Mos 16,15 21,2

Krydshenvisning:

1 Mos 18,10

Rom 9,7-9

Krydshenvisning:

Hebr 8,9-10

Krydshenvisning:

Hebr 12,22

Åb 21,2 21,10

Krydshenvisning:

Es 54,1

Sl 113,9

Krydshenvisning:

Gal 4,23

Krydshenvisning:

1 Mos 21,9

Krydshenvisning:

1 Mos 21,10

Joh 8,35

Krydshenvisning:

Joh 8,36

Rom 8,2

Gal 4,5

ApG 15,10

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.