Bibelen online

Brevet til Hebræerne Kapitel 11

Vidnesbyrd om tro i Skrifterne

Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Den er jo bevidnet om de gamle.

I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det, vi ser, ikke er blevet til af noget synligt.

I tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig; det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergaver, og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død. I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort; for det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud. Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. I tro fik Noa et varsel om det, som endnu ikke var at se, og byggede i sin gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus; ved denne tro bragte han dom over verden og blev selv arving til retfærdigheden af tro.

I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog af sted uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land som i et fremmed land og boede i telte sammen med Isak og Jakob, medarvingerne til det samme løfte; for han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. I tro fik selv Sara, der var ufrugtbar, kraft til at grundlægge en slægt, skønt hun var ude over den alder, fordi hun anså ham, der havde givet løftet, for troværdig. Derfor blev også efterkommerne efter en eneste mand, der endda havde mistet sin livskraft, så mange som himlens stjerner og som de talløse sandskorn på havets bred.

Med troen i behold døde alle disse uden at have fået løfterne opfyldt; de havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Men de, der siger noget sådant, giver dermed til kende, at de søger et fædreland. Hvis de dermed havde tænkt på det, som de var rejst ud fra, havde de haft lejlighed til at vende tilbage; men nu var det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved dem eller ved at kaldes deres Gud. For han har allerede grundlagt en by til dem.

I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne, og der var blevet sagt til ham: »Det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn;« for han regnede med, at Gud havde magt endog til at oprejse fra de døde, og derfra fik han ham også billedligt tilbage. I tro velsignede Isak Jakob og Esau med det, der skulle komme. I tro velsignede Jakob, da han lå for døden, begge Josefs sønner, og han bøjede sig i bøn over grebet på sin stav. I tro talte Josef, da han nærmede sig sit endeligt, om Israels børns udgang af Egypten og befalede, hvad de skulle gøre ved hans døde ben.

I tro blev den nyfødte Moses holdt skjult af sine forældre i tre måneder, fordi de så, at den lille dreng var dejlig, og de lod sig ikke skræmme af kongens befaling. I tro nægtede Moses, da han var blevet voksen, at lade sig kalde søn af Faraos datter. Han ville langt hellere lide ondt sammen med Guds folk end for en kort tid opnå en syndig nydelse, og han regnede Kristi forhånelse for en større rigdom end Egyptens skatte, for han havde lønnen for øje. I tro forlod han Egypten uden at frygte kongens vrede; han holdt ud, for det var, som om han så den usynlige. I tro indstiftede han påsken med påstrygningen af blodet, for at Ødelæggeren ikke skulle røre deres førstefødte. I tro gik de gennem Det Røde Hav som på tørt land, mens egypterne druknede, da de prøvede det samme. Ved tro faldt Jerikos mure, da israelitterne i syv dage havde gået rundt om dem. I tro undgik skøgen Rahab at omkomme sammen med de genstridige, for hun havde modtaget spionerne med fred.

Men hvorfor sige mere? Tiden vil jo slippe op, mens jeg fortæller om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel og om profeterne, alle dem, som ved tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppede løvers gab, slukkede voldsom ild, undgik truende sværd, blev styrket, når de var svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige hære på flugt. Kvinder fik deres døde igen ved opstandelse; andre blev pint til døde og afviste at lade sig købe fri, for at de kunne opnå en bedre opstandelse. Andre igen måtte udstå spot og piskeslag, ja, lænker og fængsel. De blev stenet, gennemsavet, døde for sværdet eller gik omkring i fåreskind og gedehuder og led nød og trængsler og blev mishandlet; de var for gode til denne verden og måtte flakke om i ørkener, på bjerge, i huler og i jordens kløfter.

Alle disse, hvis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt, for Gud havde for vor skyld noget bedre for øje, nemlig at de ikke skulle nå målet uden os.

Krydshenvisning:

2 Kor 5,7

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1 1,3

Sl 33,6

Joh 1,3

2 Makk 7,28-29

Krydshenvisning:

1 Mos 4,4

Matt 23,35

Krydshenvisning:

1 Mos 5,24

Visd 4,10

Sir 44,16

Krydshenvisning:

1 Mos 6,8-22

Sir 44,17

Krydshenvisning:

1 Mos 12,1-5

Krydshenvisning:

1 Mos 17,8 35,27

Hebr 6,12

Krydshenvisning:

Hebr 12,22 13,14

Krydshenvisning:

1 Mos 18,11 21,2

Rom 4,19

Krydshenvisning:

1 Mos 13,16 15,5 22,17

Es 48,19

Krydshenvisning:

Hebr 11,39

1 Mos 23,4 47,9

1 Krøn 29,15

Sl 39,13

Joh 8,56

1 Pet 1,12

Krydshenvisning:

Åb 21,2

Krydshenvisning:

1 Mos 22,1-14

Jak 2,21

Sir 44,20-21

Krydshenvisning:

1 Mos 21,12

Rom 9,7

Krydshenvisning:

1 Mos 22,12

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

1 Mos 47,31 48,1-20

Krydshenvisning:

1 Mos 50,25

2 Mos 13,19

Krydshenvisning:

2 Mos 1,22 2,2

Krydshenvisning:

2 Mos 2,10

Krydshenvisning:

2 Mos 2,15

Krydshenvisning:

2 Mos 12,22

1 Kor 10,10

Krydshenvisning:

2 Mos 14,21-31

Krydshenvisning:

Jos 6,20

Krydshenvisning:

Jos 2,1 6,23

Jak 2,25

Krydshenvisning:

1 Sam 16-2 Sam 24

1 Sam 1-16

Krydshenvisning:

Dom 14,5-6

1 Sam 17,34-35

Dan 6,2-27

Krydshenvisning:

Dan 3,1-30

1 Sam 19,9-12

1 Kong 19,2-3 19,8

Dom 16,28-30

Krydshenvisning:

1 Kong 17,17-24

2 Kong 4,25-37

2 Makk 7,22-33

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

2 Kong 1,8

2 Krøn 24,20-21

Krydshenvisning:

1 Kong 18,4 19,4 19,9

Krydshenvisning:

Hebr 11,2

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.