Bibelen online

Paulus' Første Brev til Timotheus Kapitel 3

Om tilsynsmænd

Hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, er det et vigtigt arbejde, han tragter efter. En tilsynsmand skal være ulastelig, én kvindes mand, ædruelig, besindig, værdig, gæstfri, en god lærer, ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar og ikke glad for penge. Han skal kunne styre sit eget hus godt og få sine børn til at vise lydighed, i al agtværdighed; for hvordan skal han kunne tage sig af Guds menighed, hvis han ikke forstår at styre sit eget hus? Han må ikke være nyomvendt, for at han ikke skal blive hovmodig og falde ind under Djævelens dom. Han skal også have et godt omdømme blandt dem udenfor, for at han ikke skal komme i vanry og gå i Djævelens fælde.

Om menighedstjenere

Ligeledes skal menighedstjenere være agtværdige, de skal stå ved deres ord, ikke være forfaldne til megen vin, ikke være griske. De skal eje troens hemmelighed med ren samvittighed. Men også de skal først prøves, derefter kan de blive menighedstjenere, hvis der ikke er noget at indvende imod dem. Drejer det sig om kvinder, skal de ligeledes være agtværdige, ikke sladderagtige, men ædruelige, tro i alt. En menighedstjener skal være én kvindes mand og skal kunne styre børn og hus godt. For de, der har passet deres tjeneste godt, opnår godt omdømme og stor frimodighed i troen på Kristus Jesus.

Gudsfrygtens hemmelighed

Jeg skriver dette til dig, selv om jeg håber snart at komme. Men hvis det trækker ud, skal du vide, hvordan man skal færdes i Guds hus – det er den levende Guds kirke, sandhedens søjle og grundvold. Og uimodsigelig stor er gudsfrygtens hemmelighed: Han blev

åbenbaret i kødet,

retfærdiggjort i Ånden,

set af englene,

prædiket blandt folkene,

troet i verden,

taget op i herligheden.

Krydshenvisning:

ApG 20,28

Krydshenvisning:

Tit 1,6-9

Krydshenvisning:

Tit 1,6-9

Krydshenvisning:

Tit 1,6-9

Krydshenvisning:

Tit 1,6-9

Krydshenvisning:

Tit 1,6-9

Krydshenvisning:

Tit 1,6-9

2 Tim 2,26

Krydshenvisning:

Ef 3,9

Kol 2,2

Rom 16,25

1 Tim 1,19

Krydshenvisning:

Rom 16,1

Tit 2,3

Krydshenvisning:

1 Tim 3,2

Krydshenvisning:

1 Kor 3,16

Ef 2,19-22

1 Pet 4,17

Hebr 3,6

Matt 16,18

Krydshenvisning:

Joh 1,14

Rom 1,4

ApG 28,28

Mark 16,19

Ef 1,20-21

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.