Bibelen online

Paulus' Brev til Efeserne Kapitel 1

Fra Paulus, Kristi Jesu apostel ved Guds vilje.

Til de hellige, som bor i Efesos, de troende i Kristus Jesus.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!

Lovprisning af Guds frelsesplan

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi, som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning; for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse – i ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed.

Bøn for menigheden om erkendelse af Guds magt i Kristus

Derfor, efter at jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms og åbenbarings ånd til at erkende ham, med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken; den er hans legeme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle.

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

2 Thess 2,13

Rom 8,28-30

Ef 5,27

Kol 1,22

2 Tim 1,9

Krydshenvisning:

Gal 4,5

Krydshenvisning:

Matt 3,17

Krydshenvisning:

ApG 20,28

Kol 1,14

Ef 2,7

Krydshenvisning:

Rom 16,25

Ef 3,3-6 3,9

Kol 1,26

Tit 1,3

Krydshenvisning:

Gal 4,4

Kol 1,20

Krydshenvisning:

Kol 1,12

Krydshenvisning:

Kol 1,5

Ef 4,30

Krydshenvisning:

2 Kor 1,22 5,5

1 Pet 2,9

Krydshenvisning:

Kol 1,9

Krydshenvisning:

Kol 1,9

Krydshenvisning:

1 Tim 3,16

Sl 110,1

1 Pet 3,22

Krydshenvisning:

1 Tim 3,16

Fil 2,9

Kol 2,10

Krydshenvisning:

Sl 8,7

Matt 28,18

Kol 1,18

Ef 4,15

Krydshenvisning:

Rom 12,5

1 Kor 12,27

Ef 4,10

Kol 2,9

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd