Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 16

Kravet om et tegn

Farisæerne og saddukæerne kom hen til Jesus, og for at sætte ham på prøve bad de ham om at vise dem et tegn fra himlen. Men han sagde til dem: »Ved aftenstid siger I: Det bliver godt vejr i morgen, for himlen er rød, og om morgenen siger I: Det bliver dårligt vejr i dag, for himlen er rød og truende. Himlens udseende forstår I at tyde, men tidernes tegn kan I ikke tyde. En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end Jonastegnet.« Og han forlod dem og gik sin vej.

Advarsel mod farisæernes og saddukæernes lære

Da disciplene kom over til den anden bred, havde de glemt at tage brød med. Jesus sagde til dem: »Se til, at I tager jer i agt for farisæernes og saddukæernes surdej.« De talte med hinanden og sagde: »Det er, fordi vi ikke har brød med.« Da Jesus blev klar over det, sagde han: »Hvorfor siger I til hinanden, I lidettroende, at det er, fordi I ikke har brød med? Kan I endnu ikke fatte, eller husker I ikke de fem brød til de fem tusind, og hvor mange kurve I da samlede? Eller de syv brød til de fire tusind, og hvor mange kurve I da samlede? Hvorfor fatter I ikke, at jeg ikke talte til jer om brød? Men tag jer i agt for farisæernes og saddukæernes surdej.« Da forstod de, at han ikke sagde, at de skulle tage sig i agt for surdej til brød, men for farisæernes og saddukæernes lære.

Peters bekendelse

Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.« Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.« Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.« Da forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus.

Jesus forudsiger sin lidelse og død og opstandelse

Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde: »Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!« Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: »Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.«

Om efterfølgelse

Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? For Menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle, og da vil han gengælde enhver efter hans gerninger. Sandelig siger jeg jer: Nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser Menneskesønnen komme i sit rige.«

Krydshenvisning:

Mark 8,11-13

Matt 12,38

Krydshenvisning:

Mark 8,11-13

Luk 12,54-56

Krydshenvisning:

Mark 8,11-13

Luk 12,54-56

Krydshenvisning:

Mark 8,11-13

Matt 12,39

Note:

Ved aftenstid siger I: ... men tidernes tegn kan I ikke tyde: Findes ikke i nogle af de ældste håndskrifter og kan være kommet ind under påvirkning af Luk 12,54-56.

Krydshenvisning:

Mark 8,14-21

Krydshenvisning:

Mark 8,14-21

Luk 12,1

Gal 5,9

Krydshenvisning:

Mark 8,14-21

Krydshenvisning:

Mark 8,14-21

Matt 6,30

Krydshenvisning:

Mark 8,14-21

Matt 14,17-21

Krydshenvisning:

Mark 8,14-21

Matt 15,34-38

Krydshenvisning:

Mark 8,14-21

Krydshenvisning:

Mark 8,14-21

Krydshenvisning:

Mark 8,27-30

Luk 9,18-20

Krydshenvisning:

Mark 8,27-30

Luk 9,18-20

Matt 14,2 17,10

Mark 6,14-15

Krydshenvisning:

Mark 8,27-30

Luk 9,18-20

Krydshenvisning:

Mark 8,27-30

Luk 9,18-20

Joh 6,68-69

Krydshenvisning:

Mark 8,27-30

Luk 9,18-20

Matt 11,27

Joh 6,45

Gal 1,15-16

Note:

På græsk er der ordspil mellem Peter og klippe.

Krydshenvisning:

Mark 8,27-30

Luk 9,18-20

Joh 1,42

Ef 2,20

Krydshenvisning:

Mark 8,27-30

Luk 9,18-20

Matt 18,18

Joh 20,23

Krydshenvisning:

Mark 8,27-30

Luk 9,18-20

Matt 17,9

Krydshenvisning:

Mark 8,31-33

Luk 9,21-22

Krydshenvisning:

Mark 8,31-33

Luk 9,21-22

Krydshenvisning:

Mark 8,31-33

Luk 9,21-22

Matt 4,10

Krydshenvisning:

Mark 8,34-9,1

Luk 9,23-27

Matt 10,38

Luk 14,27

Krydshenvisning:

Mark 8,34-9,1

Luk 9,23-27

Matt 10,39

Åb 12,11

Krydshenvisning:

Mark 8,34-9,1

Luk 9,23-27

Sl 49,8-9

Luk 12,20

Krydshenvisning:

Mark 8,34-9,1

Luk 9,23-27

Sl 62,13

Ordsp 24,12

Dan 7,13

Rom 2,6

Sir 17,23

Krydshenvisning:

Mark 8,34-9,1

Luk 9,23-27

Matt 10,23

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd