Bibelen online

Paulus' Første Brev til Korintherne Kapitel 3

Guds medarbejdere og Guds bygning

Og jeg kunne ikke tale til jer, brødre, som til åndelige mennesker; jeg måtte tale til jer som til kødelige mennesker, som til spæde i troen på Kristus. Jeg gav jer mælk, ikke fast føde, for den kunne I endnu ikke tåle, og det kan I heller ikke nu; for I er stadig kødelige mennesker. For når der er misundelse og splid iblandt jer, er I så ikke kødelige og lever slet og ret som mennesker? Når én siger: Jeg hører til Paulus, og en anden: Jeg hører til Apollos, er I så ikke slet og ret mennesker?

Hvad er da Apollos? Og hvad er Paulus? Tjenere, ved hvem I kom til tro, og hver for sig tjente vi med den gave, Herren gav. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst, så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget, men det er Gud, som giver vækst. Den, der planter, og den, der vander, er ét, og enhver skal få løn efter sit arbejde. For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning.

Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. Enhver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn, men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild.

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I.

Ingen må bedrage sig selv. Hvis nogen af jer mener at være vís i denne verdens forstand, må han blive en dåre for at blive vís. For denne verdens visdom er dårskab for Gud – der står jo skrevet: »Han fanger de vise i deres snedighed,« og igen:

Herren kender de vises tanker,

han ved, at de er tomme.

Derfor må ingen være stolt af mennesker. Alt tilhører jo jer, enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det, som nu er, eller det, som kommer – alt tilhører jer. Men I tilhører Kristus, og Kristus Gud.

Krydshenvisning:

Joh 16,12

Krydshenvisning:

Hebr 5,12-13

Krydshenvisning:

1 Kor 1,10-11 11,18

Gal 5,19-20

Krydshenvisning:

1 Kor 1,12

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Sl 127,1

Krydshenvisning:

1 Kor 4,5

Krydshenvisning:

2 Kor 6,1

Matt 13,3-9

Ef 2,20

Krydshenvisning:

Ef 2,20

1 Pet 2,4-6

Krydshenvisning:

Mal 3,19

1 Pet 1,7

Krydshenvisning:

1 Kor 6,19

2 Kor 6,16

Ef 2,21-22

1 Tim 3,15

1 Pet 2,5

Krydshenvisning:

Ordsp 3,7

Krydshenvisning:

Job 5,12-13

Jer 8,9

Krydshenvisning:

Sl 94,11

Krydshenvisning:

1 Kor 1,12

Rom 8,38

Krydshenvisning:

1 Kor 11,3

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.