Bibelen online

Første Krønikebog Kapitel 12

Davids tilhængere

Dette er dem, der kom til David i Siklag, dengang han endnu måtte holde sig skjult for Saul, Kishs søn. De hørte til heltene, som hjalp ham i krigen; de var udrustet med buer, og de kunne slynge med sten og skyde med bue og pil både med højre og med venstre hånd; de hørte til Sauls brødre, benjaminitterne. Deres overhoved var Akiezer, dernæst Joash, søn af Shema'a fra Gibea, Jeziel og Pelet, Azmavets sønner, Beraka, Jehu fra Anatot, Jishmaja fra Gibeon, en helt, der hørte til de tredive, og som stod i spidsen for de tredive, Jirmeja, Jahaziel, Johanan, Jozabad fra Gedera, El'uzaj, Jerimot, Bealja, Shemarja, Shefatja fra Harif, Elkana, Jissija, Azar'el, Jo'ezer og Jashobeam, der var koraitter, og Jo'ela og Zebadja, sønner af Jeroham fra Gedor.

Af gaditterne sluttede nogle sig til David i klippeborgen i ørkenen, erfarne krigere, mænd, der var trænet til kamp og bevæbnet med langskjolde og lanser. De så ud som løver og var hurtige som gazellerne på bjergene. Deres overhoved var Ezer, Obadja var den anden, Eliab den tredje, Mishmanna den fjerde, Jirmeja den femte, Attaj den sjette, Eliel den syvende, Johanan den ottende, Elzabad den niende, Jirmeja den tiende, og Makbannaj var den ellevte. Det var de gaditiske hærførere; den mindste af dem tog kampen op ene mand mod hundrede, den største ene mand mod tusind. Det var dem, der engang gik over Jordan i den første måned, da den var gået over sine bredder, og som drev alle dem, der boede i dalene, på flugt mod øst og mod vest.

Engang kom nogle af benjaminitterne og judæerne til David i klippeborgen. David gik ud til dem og sagde: »Hvis I er kommet til mig i fredeligt ærinde for at hjælpe mig, så er jeg rede til at gøre fælles sag med jer; men hvis det er for at forråde mig til mine fjender, selv om der ikke klæber vold ved mine hænder, så gid vore fædres Gud vil vise sig og straffe det!« Ånden iklædte sig Amasaj, der stod i spidsen for de tredive, og han sagde:

»Vi er på din side, David!

Vi følger dig, Isajs søn!

Fred, fred være med dig,

og fred være med din hjælper,

for din Gud har hjulpet dig.«

Da tog David imod dem og satte dem blandt de førende i strejfskaren.

Af manassitterne gik nogle over til David, dengang han sammen med filistrene gik i krig mod Saul; han blev dem dog ikke til hjælp, for efter at have holdt rådslagning havde filisterfyrsterne sendt ham bort med de ord: »Det kan koste os vores hoveder, hvis han går over til sin herre Saul.« Da han så drog til Siklag, gik nogle manassitter over til ham: Adna, Jozabad, Jedi'ael, Mikael, Jozabad, Elihu og Silletaj; de var slægtsoverhoveder i Manasse. De hjalp David mod strejfskarerne, for de var alle erfarne krigere; de blev hærførere. Dag efter dag kom der nemlig folk til David for at hjælpe, så de til sidst blev en mægtig stor hær.

Tallet på overhovederne for de våbenføre mænd, som kom til David i Hebron for på Herrens befaling at overdrage ham Sauls kongedømme, var: af judæere, som bar langskjolde og lanser, 6.800 våbenføre mænd; af simeonitterne 7.100 erfarne krigere; af levitterne 4.600, desuden Jojada, fyrsten for Arons slægt, fulgt af 3.700, og Sadok, en ung, erfaren kriger, tillige med hans fædrenehus, 22 høvdinge; af benjaminitterne, Sauls brødre, 3.000, men størstedelen af dem holdt endnu fast ved Sauls hus; af efraimitterne 20.800 erfarne krigere, navnkundige mænd i deres fædrenehuse; af halvdelen af Manasses stamme 18.000 mænd, der var udpeget til at gå hen og gøre David til konge; af issakaritterne, som var kyndige i at tyde tiderne, så de vidste, hvad Israel havde at gøre, 200 overhoveder og alle deres brødre, som adlød dem; af Zebulon: 50.000 våbenføre mænd, rustet til kamp med alle slags våben, fast besluttet på at hjælpe; af Naftali 1.000 høvdinge, fulgt af 37.000 mænd med langskjolde og spyd; af danitterne 28.600 mænd, rustet til kamp; af Asher 40.000 våbenføre mænd, rustet til kamp; af dem, der boede på den anden side af Jordan, rubenitterne, gaditterne og halvdelen af Manasses stamme, 120.000 mænd med alle slags våben. Alle disse krigere kom i slagorden og i fuld enighed til Hebron for at gøre David til konge over hele Israel; og også alle de øvrige israelitter var enige om at gøre David til konge. De blev hos David i tre dage, og de spiste og drak, for deres brødre forsynede dem med proviant. Også de, der boede i nærheden af dem helt til Issakar, Zebulon og Naftali, bragte fødevarer på æsler, kameler, muldyr og okser: mel, figenkager, rosinkager, vin og olie, og de bragte køer og får i mængde; for der var glæde i Israel.

Krydshenvisning:

1 Sam 27,6

Krydshenvisning:

1 Krøn 8,40

Dom 20,16

Krydshenvisning:

Jos 3,15

Krydshenvisning:

1 Sam 29,3-4

Krydshenvisning:

2 Sam 5,1

Krydshenvisning:

1 Krøn 5,34

2 Sam 15,24

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd