Bibelen online

Første Krønikebog Kapitel 23

Levitternes tjeneste

Da David var blevet gammel og mæt af dage, gjorde han sin søn Salomo til konge over Israel. Han samlede alle Israels stormænd, præster og levitter. Der blev holdt mandtal over levitterne fra tredive år og opefter, og tallet på samtlige mænd var 38.000. Han sagde: »Af dem skal 24.000 lede arbejdet på Herrens tempel, 6.000 være skrivere og dommere, 4.000 være portvagter, og 4.000 skal lovprise Herren med de instrumenter, som jeg har ladet lave til at lovprise med.«

David inddelte dem i skifter efter Levis sønner Gershon, Kehat og Merari. Til gershonitterne hørte: Ladan og Shim'i. Ladans sønner var: Jehiel, som var overhoved, Zetam og Joel, i alt tre. Shim'is sønner var: Shelomot, Haziel og Haran, i alt tre. De var overhoveder for Ladans fædrenehuse. Shim'is sønner var: Jahat, Ziza, Je'ush og Beria. Det var Shim'is sønner, i alt fire. Jahat var overhoved, Ziza den næste. Je'ush og Beria havde ikke mange sønner, så de blev regnet for ét fædrenehus og blev mønstret under ét.

Kehats sønner var: Amram, Jis'har, Hebron og Uzziel, i alt fire. Amrams sønner var: Aron og Moses. Aron blev sammen med sine sønner skilt ud til at hellige det højhellige til evig tid, til at bringe røgelsesofre for Herrens ansigt, gøre tjeneste og velsigne i hans navn til evig tid. Moses var en gudsmand. Hans sønner blev regnet til Levis stamme. Moses' sønner var: Gershom og Eliezer. Gershoms sønner var: Shubael, som var overhoved. Eliezers sønner var: Rehabja, som var overhoved; Eliezer havde ikke andre sønner; men Rehabja havde en mængde sønner. Jis'hars sønner var: Shelomot, som var overhoved. Hebrons sønner var: Jerija, som var overhoved, Amarja, den næste, Jahaziel, den tredje, og Jekam'am, den fjerde. Uzziels sønner var: Mika, som var overhoved, og Jissija, den næste.

Meraris sønner var: Makli og Mushi. Maklis sønner var: Eleazar og Kish. Eleazar døde; han havde ingen sønner, kun døtre; dem giftede deres slægtninge, Kishs sønner, sig med. Mushis sønner var: Makli, Eder og Jeremot, i alt tre.

Det var Levis sønner, fædrenehus for fædrenehus, overhoveder for fædrenehusene, dem, der blev mønstret med opregning af navnene på samtlige mænd fra tyve år og opefter, og som udførte arbejde i tjenesten i Herrens tempel. For David havde sagt: »Herren, Israels Gud, har skaffet sit folk fred og taget bolig i Jerusalem til evig tid. Derfor behøver levitterne heller ikke at bære boligen og hele udstyret til tjenesten i den.« – Efter Davids sidste ord regnes tallet på levitterne fra tyve år og opefter. – For de skulle stå til rådighed for Arons sønner ved tjenesten i Herrens tempel; de skulle have ansvaret for forgårdene og kamrene, renholdelsen af alle de hellige ting og arbejdet, der skulle udføres i Guds hus; og de skulle sørge for skuebrødene, finmelet til afgrødeofferet, de usyrede fladbrød, bagepladen, dejen og alle rummål og længdemål. Hver morgen skulle de stille sig op for at takke og lovprise Herren, og det samme skulle de gøre om aftenen; og hver gang man bragte brændofre til Herren på sabbatterne, nymånedagene og ved festerne, skulle de hele tiden stå for Herrens ansigt i det antal, der er fastsat for dem, og de skulle vogte Åbenbaringsteltet og helligdommen og varetage deres brødre Arons sønners vagttjeneste i deres arbejde i Herrens tempel.

Krydshenvisning:

1 Kong 1,28-40

Krydshenvisning:

1 Krøn 5,27

Krydshenvisning:

1 Krøn 26,21

Krydshenvisning:

1 Krøn 5,28

Krydshenvisning:

2 Mos 28,1

Krydshenvisning:

2 Mos 18,3-4

Krydshenvisning:

1 Krøn 26,24

Krydshenvisning:

1 Krøn 24,21-30

Krydshenvisning:

1 Krøn 24,21-30

Krydshenvisning:

1 Krøn 24,21-30

Krydshenvisning:

1 Krøn 24,21-30

Krydshenvisning:

1 Krøn 24,21-30

1 Krøn 6,4

Krydshenvisning:

1 Krøn 24,21-30

Krydshenvisning:

1 Krøn 24,21-30

Krydshenvisning:

1 Krøn 22,18

Joel 4,21

Krydshenvisning:

5 Mos 10,8

Krydshenvisning:

4 Mos 3,5-9

Krydshenvisning:

4 Mos 3,5-9

Krydshenvisning:

4 Mos 3,5-9

1 Krøn 16,4

Krydshenvisning:

4 Mos 3,5-9

Krydshenvisning:

4 Mos 3,5-9

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd