Bibelen online

Fjerde Mosebog Kapitel 3

Mønstringen af levitterne

Dette er Arons og Moses' slægt, dengang Herren talte til Moses på Sinajs bjerg.

Dette er navnene på Arons sønner: Nadab, den førstefødte, Abihu, Eleazar og Itamar. Det var navnene på Arons sønner, de salvede præster, som blev indsat til at gøre præstetjeneste. Nadab og Abihu døde for Herrens ansigt, fordi de frembar uhellig ild for Herrens ansigt i Sinajs ørken; de havde ingen sønner, men Eleazar og Itamar gjorde præstetjeneste under tilsyn af deres far, Aron.

Herren talte til Moses og sagde: »Lad Levis stamme træde frem, og fremstil dem for præsten Aron; de skal være i hans tjeneste. De skal varetage hans vagttjeneste foran Åbenbaringsteltet i tjeneste for hele menigheden, når de udfører arbejdet i boligen. De skal vogte alle genstandene i Åbenbaringsteltet i tjeneste for israelitterne, når de udfører arbejdet i boligen. Du skal overgive levitterne til Aron og hans sønner; blandt israelitterne skal netop de helt og holdent overgives til ham. Aron og hans sønner skal du indsætte til at forrette præstetjeneste; men den uindviede, som kommer nær, skal lide døden.«

Herren talte til Moses og sagde: »Jeg udtager levitterne af israelitternes midte i stedet for alt det første, der kommer ud af moderlivet hos israelitterne; levitterne skal tilhøre mig. For alle førstefødte er mine; dengang jeg dræbte alle førstefødte i Egypten, helligede jeg mig alle førstefødte i Israel, både mennesker og dyr; mig tilhører de. Jeg er Herren!«

Herren talte til Moses i Sinajs ørken og sagde: »Du skal holde mønstring over levitterne, fædrenehus for fædrenehus og slægt for slægt; alle af mandkøn fra en måned og opefter skal du mønstre.« På Herrens befaling holdt Moses mønstring over dem, sådan som han havde fået befaling om.

Dette er Levis sønner med navns nævnelse: Gershon, Kehat og Merari. Dette er navnene på Gershons sønner, slægt for slægt: Libni og Shim'i. Kehats sønner, slægt for slægt: Amram, Jis'har, Hebron og Uzziel. Meraris sønner, slægt for slægt: Makli og Mushi. Det var Levis slægter, fædrenehus for fædrenehus. Fra Gershon stammer libnitternes og shim'itternes slægter. Det var gershonitternes slægter. De mønstrede, med opregning af alle af mandkøn fra en måned og opefter, udgjorde 7500.

Gershonitternes slægter var lejret bag boligen, på vestsiden. Eljasaf, Laels søn, var overhoved for gershonitternes fædrenehus. Gershonitternes tjeneste i Åbenbaringsteltet angik boligen, teltet, dets dække, forhænget for indgangen til Åbenbaringsteltet, forgårdens omhæng og forhænget for indgangen til forgården, som omgiver boligen og alteret, samt bardunerne, med alt tilhørende arbejde.

Fra Kehat stammer amramitternes slægt, jis'haritternes slægt, hebronitternes slægt og uzzielitternes slægt. Det var kehatitternes slægter. Med opregning af alle af mandkøn fra en måned og opefter udgjorde de, der vogtede helligdommen, 8600.

Kehatitternes slægter var lejret på sydsiden af boligen. Overhoved for fædrenehuset i kehatitternes slægter var Elisafan, Uzziels søn. Deres tjeneste angik arken, bordet, lysestagen, altrene, redskaberne, som man forretter tjenesten med i helligdommen, samt forhænget, med alt tilhørende arbejde.

Levitternes øverste overhoved var Arons søn, præsten Eleazar; han var indsat over dem, der vogtede helligdommen.

Fra Merari stammer maklitternes slægt og mushitternes slægt. Det var meraritternes slægter. De mønstrede, med opregning af alle af mandkøn fra en måned og opefter, udgjorde 6200. Overhoved for fædrenehuset i meraritternes slægter var Suriel, Abikajils søn. De var lejret på nordsiden af boligen. Meraritterne var indsat til tjeneste med boligens planker, dens tværlægter, stolper, fodstykker og alle redskaberne til den med alt tilhørende arbejde, endvidere forgårdens stolper hele vejen rundt med deres fodstykker, pløkke og barduner. På østsiden af boligen, foran Åbenbaringsteltet, var Moses og Aron og hans sønner lejret. De skulle vogte helligdommen i tjeneste for israelitterne; den uindviede, der kom nær, skulle lide døden. Alle de levitter, som Moses og Aron på Herrens befaling holdt mønstring over, slægt for slægt, alle af mandkøn fra en måned og opefter, udgjorde 22.000.

Mønstringen af de førstefødte

Herren sagde til Moses: »Du skal mønstre alle førstefødte af mandkøn blandt israelitterne fra en måned og opefter og holde mandtal over dem. Du skal udtage levitterne til mig – jeg er Herren! – i stedet for alle førstefødte blandt israelitterne, og levitternes dyr i stedet for alle førstefødte blandt israelitternes dyr.« Moses holdt mønstring over alle førstefødte blandt israelitterne, sådan som Herren havde befalet ham, og da alle førstefødte af mandkøn fra en måned og opefter var blevet mønstret med opregning af navnene på dem, udgjorde de 22.273.

Herren talte til Moses og sagde: »Udtag levitterne i stedet for alle førstefødte blandt israelitterne, og udtag levitternes dyr i stedet for israelitternes dyr. Levitterne skal tilhøre mig. Jeg er Herren! Til frikøb af de 273 af israelitternes førstefødte, som overstiger levitternes antal, skal du tage fem sekel for hver person; du skal tage dem efter helligdommens vægt; en sekel er tyve gera. Pengene skal du give Aron og hans sønner til frikøb af de overskydende.« Moses tog frikøbspengene for dem, der oversteg antallet af dem, der var frikøbt ved levitterne. Han tog pengene fra israelitternes førstefødte, 1365 sekel efter helligdommens vægt. På Herrens befaling gav Moses frikøbspengene til Aron og hans sønner, sådan som Herren havde befalet Moses.

Krydshenvisning:

2 Mos 6,23

Krydshenvisning:

4 Mos 26,60

Krydshenvisning:

2 Mos 40,15

Krydshenvisning:

4 Mos 26,61

3 Mos 10,1-2

Krydshenvisning:

2 Mos 32,29

Krydshenvisning:

4 Mos 1,53

Krydshenvisning:

4 Mos 4

Krydshenvisning:

4 Mos 8,16

Krydshenvisning:

4 Mos 1,51

Krydshenvisning:

2 Mos 13,2

4 Mos 8,16

Krydshenvisning:

2 Mos 13,2

Krydshenvisning:

4 Mos 26,57-64

Krydshenvisning:

4 Mos 26,57-64

Krydshenvisning:

4 Mos 26,57-64

Krydshenvisning:

4 Mos 26,57-64

Krydshenvisning:

4 Mos 4,25

Krydshenvisning:

3 Mos 10,4

Krydshenvisning:

4 Mos 4,4-15 7,9

Krydshenvisning:

4 Mos 1,51

Krydshenvisning:

4 Mos 18,15

Krydshenvisning:

2 Mos 30,13

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd