Bibelen online

Første Krønikebog Kapitel 5

Rubens slægt

Israels førstefødte søn Rubens sønner – han var den førstefødte, men fordi han havde vanæret sin fars seng, blev hans førstefødselsret givet til Israels søn Josefs sønner, uden at de dog blev registreret som førstefødte; for Juda fik herredømmet over sine brødre, og fra ham skulle fyrsten komme, men førstefødselsretten fik Josef – Israels førstefødte søn Rubens sønner var: Enok, Pallu, Hesron og Karmi. Joels sønner var: hans søn Shemaja, hans søn Gog, hans søn Shim'i, hans søn Mika, hans søn Reaja, hans søn Ba'al, hans søn Be'era, som assyrerkongen Tiglat-Pileser førte i eksil; han var høvding for rubenitterne. Hans brødre, slægt for slægt, registreret i deres slægtsbøger, var: Je'iel, der var overhoved, Zekarja og Bela, søn af Azaz, søn af Shema, søn af Joel. De boede i Aro'er og helt til Nebo og Ba'al-Meon. I øst boede de i retning af ørkenen, som strækker sig fra Eufratfloden; de havde nemlig store hjorde i Gilead. På Sauls tid førte de krig mod hagritterne og besejrede dem og bosatte sig i deres telte langs hele østsiden af Gilead.

Gads slægt

Gads sønner, som boede over for dem i Bashan helt til Salka, var: Joel, som var overhoved, Shafam, den næste, Janaj og Shafat i Bashan. Deres brødre, fædrenehus for fædrenehus, var: Mikael, Meshullam, Sheba, Joraj, Jakan, Zia og Eber, i alt syv. De var sønner af Abikajil, søn af Huri, søn af Jaroa, søn af Gilead, søn af Mikael, søn af Jeshishaj, søn af Jakdo, søn af Buz. Aki, søn af Abdiel, søn af Guni, var overhoved for deres fædrenehuse. De boede i Gilead og Bashan og småbyerne dér og i hele Sarons græsland, så langt det strækker sig. De blev alle registreret, dengang Jotam var konge i Juda og Jeroboam i Israel.

Rubenitterne, gaditterne og halvdelen af Manasses stamme, alle de dygtigste krigere, mænd, der bar skjold og sværd, spændte bue og var oplært i krig, 44.760 våbenføre mænd, førte krig mod hagritterne Jetur, Nafish og Nodab. De fik hjælp mod dem og besejrede hagritterne og alle, som var med dem, for de råbte til Gud under kampen, og han bønhørte dem, fordi de stolede på ham. De tog deres hjorde med sig, 50.000 kameler, 250.000 stykker småkvæg, 2.000 æsler og 100.000 mennesker. Der lå mange dræbte, for krigen var fra Gud. De boede dér, hvor hagritterne havde boet, lige til eksilet.

Halvdelen af Manasses stamme boede i landet fra Bashan til Ba'al-Hermon, Senir og Hermonbjerget; de var talrige. Overhovederne for deres fædrenehuse var: Efer, Jish'i, Eliel, Azriel, Jirmeja, Hodavja og Jakdiel, erfarne krigere og navnkundige mænd, overhoveder for deres fædrenehuse. Men de var troløse mod deres fædres Gud og horede med de guder, der blev dyrket af landets folk, som Gud havde udryddet foran dem. Da vakte Israels Gud assyrerkongen Puls ånd, den samme som assyrerkongen Tiglat-Pileser, så han førte rubenitterne, gaditterne og halvdelen af Manasses stamme i eksil; han førte dem til Hala, Habor, Hara og Gozans flod, hvor de er den dag i dag.

Levis slægt

Levis sønner var: Gershon, Kehat og Merari. Kehats sønner var: Amram, Jis'har, Hebron og Uzziel. Amrams børn var: Aron, Moses og Mirjam. Arons sønner var: Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar. Eleazar fik Pinehas, Pinehas fik Abishua, Abishua fik Bukki, Bukki fik Uzzi, Uzzi fik Zerakja, Zerakja fik Merajot, Merajot fik Amarja, Amarja fik Akitub, Akitub fik Sadok, Sadok fik Akima'as, Akima'as fik Azarja, Azarja fik Johanan, Johanan fik Azarja; det var ham, som gjorde præstetjeneste i det tempel, Salomo byggede i Jerusalem; Azarja fik Amarja, Amarja fik Akitub, Akitub fik Sadok, Sadok fik Shallum, Shallum fik Hilkija, Hilkija fik Azarja, Azarja fik Seraja, Seraja fik Josadak. Josadak måtte drage med, dengang Herren lod Nebukadnesar føre Juda og Jerusalem i eksil.

Krydshenvisning:

1 Mos 35,22 49,3-4

Krydshenvisning:

1 Mos 49,8-10

5 Mos 33,7 33,13-17

Krydshenvisning:

2 Mos 6,14

Krydshenvisning:

2 Kong 15,29

Krydshenvisning:

2 Kong 15,32 14,23

Krydshenvisning:

2 Kong 15,19 15,29 17,6

Krydshenvisning:

1 Krøn 6,1

Krydshenvisning:

2 Mos 6,20 6,23

4 Mos 26,60

Krydshenvisning:

1 Krøn 6,35-38

Krydshenvisning:

1 Krøn 6,35-38

Krydshenvisning:

1 Krøn 6,35-38

Krydshenvisning:

1 Krøn 6,35-38

Krydshenvisning:

1 Krøn 6,35-38

2 Sam 8,17 15,27 15,36

Krydshenvisning:

2 Kong 22,4

Krydshenvisning:

2 Kong 25,18

Krydshenvisning:

2 Kong 25,21

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd