Bibelen online

Anden Krønikebog Kapitel 20

Joshafats sejr over moabitterne og ammonitterne

Siden hen gik moabitterne og ammonitterne fulgt af nogle af me'unitterne i krig mod Joshafat. Der kom nogle og fortalte Joshafat: »En stor hær er på vej mod dig fra egnen på den anden side af havet, fra Edom. De er allerede i Haseson-Tamar.« – Det er det samme som En-Gedi. – Da blev Joshafat bange; han vendte sig til Herren for at søge ham, og han udråbte en faste over hele Juda. Judæerne samledes for at søge hjælp hos Herren; fra alle Judas byer kom de for at søge Herren. Joshafat trådte frem i Judas og Jerusalems forsamling i Herrens tempel foran den ny forgård og sagde: »Herre, vore fædres Gud, du er Gud i himlen, du hersker over alle folkenes kongeriger, i din hånd er kraft og styrke; ingen kan holde stand mod dig. Du, vor Gud, har drevet dette lands indbyggere bort foran dit folk Israel, og du har givet det til din ven Abrahams efterkommere til evig tid. Dér slog de sig ned og byggede dig en helligdom for dit navn; de sagde: Hvis vi bliver ramt af ulykke, sværd, straffedom, pest eller sult, vil vi stille os foran dette hus og for dit ansigt, for dit navn er i dette hus. Vi vil råbe til dig i vores nød, og du vil høre os og frelse os. Se nu ammonitterne og moabitterne og dem fra Se'irs bjerge; du tillod ikke israelitterne at komme ind i deres land, dengang de kom fra Egypten, og de holdt sig fra dem og udryddede dem ikke. Se, hvordan de gengælder os! De kommer for at fordrive os fra din ejendom, som du har givet os i eje. Vor Gud, fæld dom over dem, for vi står afmægtige over for denne store hær, som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig.« Alle judæerne stod for Herrens ansigt, også deres kvinder og børn, store og små.

Midt i forsamlingen kom Herrens ånd over levitten Jahaziel, søn af Zekarja, søn af Benaja, søn af Je'iel, søn af Mattanja, en af Asaf-sønnerne, og han sagde: »Lyt, alle judæere, Jerusalems indbyggere og kong Joshafat! Dette siger Herren til jer: Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme af denne store hær, for det er ikke jeres kamp, men Guds. Drag ned mod dem i morgen! De kommer ad vejen op til ha-Sis, og I vil møde dem ved enden af dalen øst for Jeruels ørken. Men alligevel er det ikke jer, der skal kæmpe; I skal blot stille jer op og blive stående, så vil I se Herren frelse jer, Juda og Jerusalem. Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme! Ryk ud imod dem i morgen, Herren vil være med jer.« Da bøjede Joshafat sig mod jorden, og alle judæerne og Jerusalems indbyggere faldt ned for Herren og tilbad ham. De levitter, der hørte til kehatitterne og koraitterne, rejste sig og lovpriste Herren, Israels Gud, med vældig røst.

Næste morgen drog de ud til Tekoas ørken. Da de drog ud, stod Joshafat frem og sagde: »Hør mig, judæere og Jerusalems indbyggere! Hold fast ved Herren jeres Gud, så vil han holde fast ved jer; hold fast ved hans profeter, så vil I have lykken med jer.« Derpå rådførte han sig med folket, og så opstillede han sangere, der skulle lovprise Herren i hans hellige majestæt, mens de gik ud i spidsen for krigerne syngende: »Tak Herren, hans trofasthed varer til evig tid!«

I det øjeblik de satte i med jubelråb og lovsang, lod Herren et baghold angribe ammonitterne, moabitterne og dem fra Se'irs bjerge, som rykkede frem mod judæerne, og de blev slået. Så vendte ammonitterne og moabitterne sig mod dem, der boede i Se'irs bjerge, lagde band på dem og udryddede dem. Så snart de havde gjort det af med dem, der boede i Se'ir, gav de sig til at udrydde hinanden. Da judæerne kom til det sted, hvorfra man kunne holde udkig over ørkenen, og vendte blikket mod hæren, så de ligene ligge på jorden; der var ingen overlevende. Da gik Joshafat og hans folk hen for at røve og plyndre, og de fandt en mængde kvæg, gods, klæder og kostbare ting. De tilranede sig så meget, at de ikke kunne bære det; i tre dage røvede og plyndrede de, så meget var der.

Den fjerde dag samledes de i Beraka-dalen. Dér priste de Herren; derfor kaldte de stedet Beraka-dalen, og det hedder det den dag i dag. Med Joshafat i spidsen vendte alle judæerne og Jerusalems indbyggere tilbage til Jerusalem under festglæde, for Herren havde bragt dem glæde over deres fjender. Med harper og citere og trompeter kom de til Jerusalem, til Herrens tempel. Og Guds rædsel kom over alle riger og lande, da de hørte, at Herren havde ført krig mod Israels fjender. Så havde Joshafats rige ro, og hans Gud skaffede ham fred til alle sider.

Enkeltheder fra Joshafats regering

Joshafat var konge over Juda; han var femogtredive år, da han blev konge, og han regerede femogtyve år i Jerusalem. Hans mor hed Azuba og var datter af Shilki. Han fulgte i sin far Asas spor og veg ikke fra dem, men gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Men offerhøjene forsvandt ikke. Folket holdt stadig ikke af hjertet fast ved deres fædres Gud.

Hvad der ellers er at fortælle om Joshafat, står fra først til sidst i Hananis søn Jehus Krønike, som er optaget i Israels Kongers Bog.

Siden hen sluttede Judas konge Joshafat forbund med Israels konge Akazja; det var ham, der handlede ugudeligt. Han blev enig med ham om at bygge skibe, der skulle sejle på Tarshish, og de byggede skibe i Esjongeber. Men Eliezer, søn af Dodavahu fra Maresha, profeterede mod Joshafat: »Fordi du har sluttet forbund med Akazja, vil Herren splitte dit værk.« Og skibene forliste og kom aldrig til Tarshish.

Krydshenvisning:

Ezra 8,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 15,9-15

Krydshenvisning:

1 Mos 18,25

1 Krøn 29,12

2 Krøn 14,10

Krydshenvisning:

Es 41,8

Jak 2,23

Krydshenvisning:

2 Krøn 6,28-30

Krydshenvisning:

5 Mos 2,4-19

Krydshenvisning:

Sl 123,1

Krydshenvisning:

2 Mos 14,13-14

Krydshenvisning:

2 Mos 14,13-14

Krydshenvisning:

2 Mos 14,13-14

Krydshenvisning:

Es 7,9 28,16

Krydshenvisning:

Sl 106,1

1 Kong 22,41-51

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Beraka-dalen og priste.

Krydshenvisning:

1 Kong 22,41-51

Krydshenvisning:

2 Krøn 17,10

1 Kong 22,41-51

Krydshenvisning:

2 Krøn 15,15

1 Kong 22,41-51

Krydshenvisning:

1 Kong 22,41-51

Krydshenvisning:

1 Kong 22,41-51

Krydshenvisning:

1 Kong 22,41-51

Krydshenvisning:

1 Kong 22,41-51

Krydshenvisning:

1 Kong 22,41-51

Krydshenvisning:

1 Kong 22,41-51

Krydshenvisning:

1 Kong 22,41-51

Krydshenvisning:

2 Krøn 19,2

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.