Bibelen online

Salmernes Bog Kapitel 106

Halleluja.

Tak Herren, for han er god,

hans trofasthed varer til evig tid.

Hvem kan fortælle om Herrens vældige gerninger?

Hvem kan forkynde hele hans pris?

Lykkelig den, der våger over ret

og altid øver retfærdighed.

Husk mig, Herre, i nåde mod dit folk,

tag dig af mig med din frelse,

så jeg får dine udvalgtes lykke at se,

får del i dit folks glæde

og fryder mig med dit ejendomsfolk.

Vi har syndet med vore fædre,

vi har handlet slet og ugudeligt.

Vore fædre i Egypten

gav ikke agt på dine undere;

de huskede ikke på din store trofasthed,

men trodsede den Højeste ved Sivhavet.

Dog frelste han dem for sit navns skyld

for at vise sin styrke.

Han truede ad Sivhavet, så det tørrede ud,

og han førte dem gennem dybet som gennem en ørken.

Han frelste dem fra modstanderne

og befriede dem fra fjenderne.

Vandet lukkede sig over deres modstandere,

ingen af dem overlevede.

Da stolede de på hans ord

og sang hans pris.

Men de glemte hurtigt hans gerninger

og ville ikke afvente hans råd.

De var griske og grådige i ørkenen

og udæskede Gud i ødemarken;

så gav han dem, hvad de krævede,

men sendte dem svindsot på halsen.

De blev forbitrede på Moses i lejren

og på Aron, Herrens hellige;

da åbnede jorden sig og slugte Datan,

den lukkede sig over Abirams flok,

ilden brændte deres flok,

og flammer fortærede de ugudelige.

De lavede en tyrekalv ved Horeb

og tilbad det støbte billede.

De skiftede deres ære ud

med billedet af en okse, der æder græs.

De glemte Gud, deres frelser,

som gjorde store gerninger i Egypten,

undere i Kams land,

og frygtindgydende gerninger ved Sivhavet.

Han havde besluttet at udrydde dem,

hvis ikke Moses, hans udvalgte,

havde lagt sig imellem

for at hindre hans vrede i at ødelægge.

De vragede det dejlige land

og stolede ikke på hans ord.

De murrede i deres telte

og ville ikke adlyde Herren.

Så løftede han sin hånd imod dem

for at slå dem ned i ørkenen,

for at sprede deres efterkommere blandt folkene

og strø dem ud i alle lande.

De indlod sig med Ba'al-Peor

og spiste af ofrene til de afdøde;

de vakte hans vrede med deres gerninger,

så en plage brød løs imod dem.

Da stod Pinehas frem og fældede dommen,

så plagen standsede;

det blev regnet ham til retfærdighed

i slægt efter slægt til evig tid.

De vakte hans vrede ved Meribas vand,

det var deres skyld, at ulykken ramte Moses,

for de trodsede ham,

så han talte uoverlagte ord.

De udryddede ikke folkene,

som Herren havde befalet dem.

De blandede sig med folkeslagene

og efterlignede deres gerninger.

De dyrkede deres gudebilleder,

som blev en fælde for dem.

De ofrede deres sønner

og deres døtre til dæmonerne.

De udgød uskyldigt blod,

deres sønners og døtres blod,

som de ofrede til Kana'ans gudebilleder,

så landet blev vanhelliget af blodet;

de blev urene ved deres gerninger

og bedrev hor ved deres handlinger.

Så flammede Herrens vrede op mod hans folk,

han følte afsky for sit ejendomsfolk

og gav dem i folkenes magt.

Deres fjender herskede over dem,

deres modstandere undertrykte dem,

så de bukkede under for dem.

Gang på gang reddede han dem,

men de trodsede ham med deres planer

og sank ned i deres synd.

Han så til dem i deres nød,

da han hørte deres skrig;

han huskede på sin pagt med dem,

i sin store troskab fortrød han

og lod dem finde barmhjertighed

hos dem, der førte dem i fangenskab.

Frels os, Herre, vor Gud,

saml os fra folkene,

så vi kan takke dit hellige navn

og være stolte over at lovprise dig.

*

Lovet være Herren, Israels Gud

fra evighed til evighed,

og hele folket skal sige: Amen!

Krydshenvisning:

Sl 78

Sl 100,5

TilfDan B,66

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

1 Kong 8,47

Krydshenvisning:

Sl 78

2 Mos 14,11-12

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

2 Mos 15,21

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

4 Mos 11,4-6

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

4 Mos 16,1-3

Krydshenvisning:

Sl 78

4 Mos 16,31-35

Krydshenvisning:

Sl 78

4 Mos 16,31-35

Krydshenvisning:

Sl 78

2 Mos 32,1-6

Krydshenvisning:

Sl 78

2 Mos 32,1-6

Jer 2,11

Rom 1,23

Krydshenvisning:

Sl 78

5 Mos 32,18

Krydshenvisning:

Sl 78

Sl 105,27

Krydshenvisning:

Sl 78

2 Mos 32,11 32,32

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

4 Mos 14,28-35

1 Kor 10,5

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

4 Mos 25,3

Krydshenvisning:

Sl 78

4 Mos 25,7-13

Krydshenvisning:

Sl 78

4 Mos 25,7-13

1 Makk 2,26

Krydshenvisning:

Sl 78

4 Mos 25,7-13

1 Makk 2,26

Krydshenvisning:

Sl 78

4 Mos 20,2-13

Krydshenvisning:

Sl 78

Es 63,10

Krydshenvisning:

Sl 78

5 Mos 7,1-2 12,2-3

Krydshenvisning:

Sl 78

5 Mos 7,1-2 12,2-3

Krydshenvisning:

Sl 78

5 Mos 7,1-2 12,2-3

Krydshenvisning:

Sl 78

3 Mos 18,21

2 Kong 21,6 21,16

Krydshenvisning:

Sl 78

3 Mos 18,21

2 Kong 21,6 21,16

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

Dom 2,14

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

Krydshenvisning:

Sl 78

1 Krøn 16,35-36

5 Mos 30,3

Krydshenvisning:

1 Krøn 16,35-36

Sl 41,14

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd