Bibelen online

Jakobs Brev Kapitel 2

Rige og fattige

Mine brødre, I kan ikke tro på vor Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, og så gøre forskel på folk. For hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling iført en fornem dragt og med guldring på fingeren, og der så også kommer en fattig mand ind i snavset tøj, og I kun har øje for ham, der bærer den fornemme dragt, og siger: »Vær så god, her sidder du godt,« men siger til den fattige: »Du kan stå dér eller sætte dig her på gulvet,« er I så ikke i modstrid med jer selv og har opkastet jer til dommere med onde tanker?

Hør, mine kære brødre, har Gud da ikke udvalgt dem, som er fattige i denne verden, til at være rige i troen og arvinger til det rige, som han har lovet dem, der elsker ham? Men I ringeagter de fattige. Er det ikke de rige, der undertrykker jer og slæber jer for domstolene? Er det ikke dem, der spotter det gode navn, som er nævnt over jer?

Ja, hvis I efterlever den kongelige lov i Skriften: »Du skal elske din næste som dig selv,« så handler I ret. Men hvis I gør forskel på folk, begår I synd og afsløres af loven som overtrædere: Den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på ét punkt, er blevet skyldig i dem alle. For han, som sagde: »Du må ikke bryde et ægteskab,« sagde også: »Du må ikke begå drab;« selv om du ikke bryder et ægteskab, men begår drab, er du dog blevet en lovovertræder. I skal tale og handle som mennesker, der vil blive dømt efter frihedens lov. For den dom er ubarmhjertig mod den, der ikke selv handler barmhjertigt; barmhjertighed triumferer over dom.

Tro og gerninger

Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem: »Gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt,« men ikke giver dem, hvad legemet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen: i sig selv, uden gerninger, er den død.

Nogen vil indvende: »Én har tro, en anden har gerninger.« Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Du tror, at Gud er én; det gør du ret i. Det tror de onde ånder også – og skælver. Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar? Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen. Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder: »Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed,« og han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger, og ikke af tro alene. Blev skøgen Rahab ikke ligeledes gjort retfærdig af gerninger, da hun modtog sendebuddene og lod dem slippe bort ad en anden vej? For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.

Krydshenvisning:

Ordsp 28,21

Matt 22,16

Krydshenvisning:

1 Kor 1,26-31

Luk 6,20

Jak 1,12

Åb 2,9

Krydshenvisning:

1 Pet 4,14

Krydshenvisning:

3 Mos 19,18

Matt 22,39-40

Krydshenvisning:

3 Mos 19,15

Krydshenvisning:

Matt 5,19

Krydshenvisning:

2 Mos 20,13-14

5 Mos 5,17-18

Krydshenvisning:

Jak 1,25

Krydshenvisning:

Matt 5,7 6,15

Krydshenvisning:

Rom 3,21-31

Matt 7,21

Krydshenvisning:

Rom 3,21-31

5 Mos 15,11

Krydshenvisning:

Rom 3,21-31

5 Mos 15,11

Krydshenvisning:

Rom 3,21-31

Krydshenvisning:

Rom 3,21-31

Gal 5,6

Krydshenvisning:

Rom 3,21-31

Krydshenvisning:

Rom 3,21-31

Krydshenvisning:

Rom 3,21-31

1 Mos 22,1-12

Hebr 11,17

Krydshenvisning:

Rom 3,21-31

Krydshenvisning:

Rom 3,21-31

1 Mos 15,6

2 Krøn 20,7

Es 41,8

Krydshenvisning:

Rom 3,21-31

Krydshenvisning:

Rom 3,21-31

Jos 2,1-24

Hebr 11,31

Krydshenvisning:

Rom 3,21-31

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd