Bibelen online

Anden Krønikebog Kapitel 6

Herren har sagt, at han vil bo i mørket.

Men jeg har bygget dig en bolig,

et sted, hvor du kan bo for evigt.

Kongen vendte sig om og velsignede hele Israels forsamling, mens hele Israels forsamling stod op. Han sagde: Lovet være Herren, Israels Gud, som nu har opfyldt, hvad han lovede min far David, da han sagde: »Fra den dag jeg førte mit folk ud af Egypten, udvalgte jeg ingen by i nogen af Israels stammer, hvor der skulle bygges et hus, mit navn kunne være i, og jeg udvalgte ingen til at være fyrste over mit folk Israel; men jeg udvalgte Jerusalem, hvor mit navn skulle være, og jeg udvalgte David til at herske over mit folk Israel.« Min far David havde besluttet at bygge et hus for Herrens, Israels Guds, navn; men Herren sagde til min far David: »Det er rigtigt af dig, at du har besluttet at bygge et hus for mit navn. Dog er det ikke dig, der skal bygge huset; din søn, dit eget kød og blod, skal bygge huset for mit navn.« Herren har holdt det løfte, han gav: Jeg har efterfulgt min far David, jeg sidder på Israels trone, som Herren lovede, og jeg har bygget huset for Herrens, Israels Guds, navn. Dér har jeg sat arken, hvori den pagt er, som Herren sluttede med israelitterne.

Salomo stillede sig foran Herrens alter over for hele Israels forsamling og bredte sine hænder ud; Salomo havde nemlig lavet et podium af bronze, som han havde stillet midt i forgården; det var fem alen langt, fem alen bredt og tre alen højt. Han stillede sig op på det, faldt på knæ foran hele Israels forsamling, bredte sine hænder ud mod himlen og bad:

Herre, Israels Gud, der er ingen Gud som du i himlen og på jorden, en Gud, der bevarer pagten og troskaben mod dine tjenere, når de af hele deres hjerte vandrer for dit ansigt. Du har holdt, hvad du lovede din tjener, min far David; hvad du lovede ham, har du opfyldt i dag. Herre, Israels Gud, hold nu det løfte, du gav din tjener, min far David: »Der skal aldrig mangle en af din slægt til at sidde på Israels trone, hvis blot dine sønner vogter deres færd, så de følger min lov, sådan som du har vandret for mit ansigt.« Herre, Israels Gud, lad nu dit løfte, som du gav din tjener David, stå fast. Bor Gud da hos menneskene på jorden? Nej, himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig; hvor meget mindre da dette hus, som jeg har bygget! Vend dig til din tjeners bøn og bønfaldelse, Herre min Gud, og hør det råb og den bøn, din tjener beder for dit ansigt. Lad dine øjne være åbne for dette hus dag og nat, det sted, om hvilket du har sagt, at dér vil du sætte dit navn, og hør den bøn, din tjener beder vendt mod dette sted. Hør din tjeners og dit folk Israels bønfaldelse, når de beder vendt mod dette sted! Hør den fra det sted, hvor du bor, fra himlen, ja, hør og tilgiv!

Hvis nogen synder mod sin næste, og man afkræver ham en ed, og han kommer og aflægger ed foran dit alter i dette hus, så hør fra himlen, og grib ind; skift ret mellem dine tjenere, gengæld den skyldige, og lad hans gerning ramme ham selv, men frikend den uskyldige, så han får efter sin uskyld!

Og hvis dit folk Israel bliver slået af fjenden, fordi de har syndet mod dig, og de så vender om og priser dit navn og beder og bønfalder dig i dette hus, så hør fra himlen, tilgiv dit folk Israels synd, og før dem tilbage til det land, du gav dem og deres fædre!

Når himlen lukkes, og der ikke kommer regn, fordi de har syndet mod dig, og de beder vendt mod dette sted og priser dit navn og vender om fra deres synd, fordi du har ydmyget dem, så hør i himlen, tilgiv dine tjeneres og dit folk Israels synd, og vis dem hen til den gode vej, de skal følge; giv regn over dit land, som du har givet dit folk i eje!

Når der kommer hungersnød i landet, når der kommer pest, når der kommer kornbrand og rust, græshopper og andre gnavere, når deres fjender belejrer dem i byerne i landet – al slags plage og al slags sygdom – så hør fra himlen, hvor du bor, enhver bøn og bønfaldelse, som kommer fra et menneske og fra hele dit folk Israel, når nogen føler sig ramt og lider og udbreder sine hænder mod dette hus; tilgiv, og gengæld enhver efter al hans færd – du kender jo hans hjerte, for du alene kender menneskenes hjerte – for at de må frygte dig og vandre ad dine veje, så længe de lever på den jord, du gav vore fædre.

Også når de fremmede, som ikke hører til dit folk Israel, men kommer fra et fjernt land for dit store navns skyld og for din stærke hånds og din løftede arms skyld, kommer og beder vendt mod dette hus, så hør fra himlen, hvor du bor, og gør, hvad den fremmede råber til dig om, for at alle jordens folk skal kende dit navn og frygte dig ligesom dit folk Israel og forstå, at dit navn er udråbt over dette hus, som jeg har bygget.

Når dit folk rykker ud til kamp mod sine fjender, hvor du end sender dem hen, og de beder til dig vendt mod denne by, som du har udvalgt, og mod det hus, jeg har bygget for dit navn, så hør fra himlen deres bøn og bønfaldelse, og skaf dem deres ret!

Når de synder mod dig – for der er intet menneske, som ikke synder – og du bliver vred på dem og overgiver dem til fjenden, som fører dem i fangenskab til et land, fjern eller nær, og de lægger sig det på sinde i det land, hvor de er fanger, og omvender sig og bønfalder dig i fangenskabets land og siger: Vi har syndet, vi har handlet slet og ugudeligt, og de vender sig til dig af hele deres hjerte og af hele deres sjæl i fangenskabets land, hvortil de blev ført, og de beder vendt mod deres land, som du gav deres fædre, mod den by, du har udvalgt, og mod det hus, jeg har bygget for dit navn, så hør fra himlen, hvor du bor, deres bøn og bønfaldelse, skaf dem deres ret, og tilgiv dit folk deres synd imod dig.

Lad nu dine øjne være åbne, min Gud, og lad dine ører lytte til bønnen på dette sted. Gud Herre, bryd nu op til dit hvilested sammen med din magtfulde ark. Dine præster, Gud Herre, skal klæde sig i frelse, dine fromme skal glæde sig over dine goder. Gud Herre, afvis ikke dine salvede; husk på din troskab mod din tjener David!

Krydshenvisning:

2 Mos 20,21

Krydshenvisning:

2 Sam 7,2-13

1 Krøn 28,2

Krydshenvisning:

5 Mos 9,9 10,5

Krydshenvisning:

2 Sam 7,16

1 Kong 2,4

Krydshenvisning:

2 Krøn 2,5

Es 66,1

Krydshenvisning:

2 Mos 20,24

5 Mos 12,5

Krydshenvisning:

2 Mos 22,10

Krydshenvisning:

5 Mos 28,25

Krydshenvisning:

5 Mos 28,23-24

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Es 56,6

2 Mos 6,6

Krydshenvisning:

Præd 7,20

Krydshenvisning:

Dan 6,11

Krydshenvisning:

4 Mos 10,35

Krydshenvisning:

2 Sam 7,13

Es 55,3

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd