Bibelen online

Anden Krønikebog Kapitel 22

Akazja

Jerusalems indbyggere gjorde hans yngste søn Akazja til konge efter ham, for alle de ældre sønner var blevet dræbt af en strejfskare, der var trængt ind i lejren sammen med araberne. Sådan blev Akazja, Jorams søn, Judas konge. Akazja var toogfyrre år, da han blev konge, og han regerede ét år i Jerusalem. Hans mor hed Atalja og var datter af Omri. Også han fulgte i Akabs hus' spor, for hans mor var hans rådgiver, og hun ledte ham til at handle ugudeligt. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne ligesom Akabs hus; for de blev hans rådgivere efter hans fars død, til fordærv for ham selv. Det var også efter deres råd, at han fulgte Israels konge Joram, Akabs søn, i krig mod aramæerkongen Hazael ved Ramot i Gilead, men aramæerne sårede Joram. Så vendte han tilbage til Jizre'el for dér at komme sig af de sår, de havde tilføjet ham ved Rama, da han kæmpede mod aramæerkongen Hazael. Og Judas konge Akazja, Jorams søn, drog ned for at se til Akabs søn Joram i Jizre'el, fordi han var syg. Men Gud ville, at Akazjas besøg hos Joram skulle blive hans undergang; for da han var kommet derhen, gik han sammen med Joram ud til Jehu, Nimshis søn, som Herren havde salvet, for at han skulle udrydde Akabs hus. Og da Jehu havde fuldbyrdet dommen over Akabs hus, opsøgte han Judas stormænd og Akazjas brorsønner, der var i Akazjas tjeneste, og dræbte dem. Så ledte han efter Akazja, og han blev fanget i Samaria, hvor han havde skjult sig; de førte ham til Jehu, som dræbte ham. Han blev begravet, for de sagde: »Han var dog søn af Joshafat, som søgte Herren af hele sit hjerte.« Men ingen i Akazjas hus formåede at tage kongemagten.

Atalja

Da Akazjas mor Atalja så, at hendes søn var død, gav hun sig til at udrydde hele kongeslægten i Juda. Men kongens datter Joshabat fik Akazjas søn Joash smuglet bort fra de kongesønner, som skulle dræbes, og hun anbragte ham og hans amme i sengekammeret. Joshabat, kong Jorams datter og præsten Jojadas kone, som altså var søster til Akazja, skjulte ham for Atalja, så hun ikke kunne dræbe ham. I seks år var han skjult hos dem i Guds hus, mens Atalja regerede i landet.

Krydshenvisning:

2 Kong 8,25-29

1 Krøn 3,11

2 Krøn 21,16-17

Krydshenvisning:

2 Kong 8,25-29

Krydshenvisning:

2 Kong 8,25-29

Krydshenvisning:

2 Kong 8,25-29

Krydshenvisning:

2 Kong 8,25-29

2 Kong 9,15

Krydshenvisning:

2 Kong 8,25-29

Krydshenvisning:

2 Kong 8,25-29

1 Kong 19,16

2 Kong 9,6-7

Krydshenvisning:

2 Kong 8,25-29

2 Kong 10,12-14

Krydshenvisning:

2 Kong 8,25-29

2 Kong 9,27-29

2 Krøn 17,3

Krydshenvisning:

2 Kong 11

Krydshenvisning:

2 Kong 11

Krydshenvisning:

2 Kong 11

Krydshenvisning:

2 Kong 11

Krydshenvisning:

2 Kong 11

Krydshenvisning:

2 Kong 11

Krydshenvisning:

2 Kong 11

Krydshenvisning:

2 Kong 11

Krydshenvisning:

2 Kong 11

Krydshenvisning:

2 Kong 11

Krydshenvisning:

2 Kong 11

Krydshenvisning:

2 Kong 11

Krydshenvisning:

2 Kong 11

Krydshenvisning:

2 Kong 11

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.