Bibelen online

Første Krønikebog Kapitel 3

De sønner, David fik i Hebron, var: Amnon, den førstefødte, med Akinoam fra Jizre'el, Daniel, den næstældste, med Abigajil fra Karmel, Absalom, den tredje, søn af Ma'aka, der var datter af Geshurs konge Talmaj, Adonija, den fjerde, søn af Haggit, Shefatja, den femte, som han fik med Abital, Jitream, den sjette, som han fik med sin hustru Egla. Seks sønner fik han i Hebron, hvor han regerede syv år og seks måneder. I Jerusalem regerede han treogtredive år. De sønner, han fik i Jerusalem, var: Shim'a, Shobab, Natan og Salomo, i alt fire, som han fik med Batshua, Ammiels datter, Jibkar, Elishama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elishama, Eljada og Elifelet, i alt ni. Det var alle Davids sønner, foruden medhustruernes sønner. Tamar var deres søster.

Salomos søn var Rehabeam, hans søn Abija, hans søn Asa, hans søn Joshafat, hans søn Joram, hans søn Akazja, hans søn Joash, hans søn Amasja, hans søn Azarja, hans søn Jotam, hans søn Akaz, hans søn Hizkija, hans søn Manasse, hans søn Amon, hans søn Josija. Josijas sønner var: Johanan, den førstefødte, Jojakim, den næstældste, Sidkija, den tredje, og Shallum, den fjerde. Jojakims sønner var: hans søn Jekonja, hans søn Sidkija. Den tilfangetagne Jekonjas sønner var: hans søn Shealtiel, Malkiram, Pedaja, Shenassar, Jekamja, Hoshama og Nedabja. Pedajas sønner var: Zerubbabel og Shim'i. Zerubbabels sønner var: Meshullam, Hananja, og Shelomit var deres søster; Hashuba, Ohel, Berekja, Hasadja og Jushab-Hesed, i alt fem. Hananjas sønner var: Pelatja, Jesaja, Refaja, Arnan, Obadja og Shekanja. Shekanjas sønner var: Shemaja. Shemajas sønner var: Hattush, Jig'al, Baria, Nearja og Shafat, i alt seks. Nearjas sønner var: Eljo'enaj, Hizkija og Azrikam, i alt tre. Eljo'enajs sønner var: Hodavja, Eljashib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja og Anani, i alt syv.

Krydshenvisning:

2 Sam 3,2-5

Krydshenvisning:

2 Sam 3,2-5

Krydshenvisning:

2 Sam 3,2-5

Krydshenvisning:

2 Sam 3,2-5

2 Sam 5,4-5

1 Kong 2,11

Krydshenvisning:

1 Krøn 14,4-7

2 Sam 5,14-16

2 Sam 12,24

Krydshenvisning:

1 Krøn 14,4-7

2 Sam 5,14-16

Krydshenvisning:

1 Krøn 14,4-7

2 Sam 5,14-16

Krydshenvisning:

1 Krøn 14,4-7

2 Sam 5,14-16

Krydshenvisning:

1 Krøn 14,4-7

2 Sam 5,14-16

2 Sam 13,1

Krydshenvisning:

Matt 1,7-11

Krydshenvisning:

Matt 1,7-11

Krydshenvisning:

Matt 1,7-11

Krydshenvisning:

Matt 1,7-11

Krydshenvisning:

Matt 1,7-11

Krydshenvisning:

Matt 1,7-11

Krydshenvisning:

Matt 1,7-11

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,9-10

Matt 1,12

Krydshenvisning:

Ezra 3,2 3,8

50 bibeltekster du skal kende

Bibelens højdepunkter udvalgt af Sørine Gotfredsen
50 bibeltekster
279,95

Forfatter: Sørine Gotfredsen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-301-5
Mål: 13,8 x 21,5 cm.