Bibelen online

Anden Kongebog Kapitel 8

Elisa og kvinden fra Shunem

Elisa sagde til den kvinde, hvis søn han havde vakt til live: »Drag til udlandet sammen med din familie og slå dig ned, hvor du kan. For Herren har kaldt på hungersnøden, og den vil komme over landet i syv år.« Kvinden brød op og gjorde, som gudsmanden havde sagt, og drog med sin familie til udlandet og boede syv år i filistrenes land.

Da de syv år var gået, vendte kvinden tilbage fra filistrenes land, og hun gik så hen for at bede kongen om hjælp til at få sit hus og sin jord tilbage. Kongen havde bedt Gehazi, gudsmandens tjener, om at fortælle ham om alle de store gerninger, Elisa havde udført, og netop som han var ved at fortælle kongen om, hvordan Elisa havde vakt den døde til live, kom kvinden, hvis søn han havde vakt til live, og bad kongen om hjælp til at få sit hus og sin jord tilbage. Gehazi udbrød: »Herre konge! Det er kvinden, og det er hendes søn, som Elisa vakte til live!« Kongen spurgte kvinden ud, og hun fortalte ham historien. Så stillede kongen en hofmand til hendes rådighed og sagde: »Sørg for, at hun får al sin ejendom tilbage, også markens afgrøde, lige fra den dag hun forlod landet til nu.«

Elisa hos aramæerkongen

Elisa kom til Damaskus. Der lå Arams konge Ben-Hadad syg, og da det blev meddelt kongen, at gudsmanden var kommet dertil, sagde han til Hazael: »Tag en gave med dig, gå hen og mød gudsmanden, og spørg Herren gennem ham, om jeg kommer mig af min sygdom.« Så gik Hazael hen og mødte ham. Han havde en gave med sig, der bestod af alt godt fra Damaskus, så meget som fyrre kameler kunne bære. Han kom og trådte frem for Elisa og sagde: »Din søn Ben-Hadad, Arams konge, sender mig til dig for at spørge, om han vil komme sig af sin sygdom.« Elisa svarede ham: »Gå hen og sig til ham: ›Vist skal du komme dig!‹ Men Herren har ladet mig se, at han skal dø.« Gudsmanden stirrede stift frem for sig og stivnede i forfærdelse, og så brast han i gråd. Da Hazael spurgte: »Hvorfor græder du, herre?« svarede han: »Fordi jeg ved, hvor megen ulykke du skal volde israelitterne. Deres fæstninger skal du stikke ild på, deres unge mænd skal du dræbe med sværdet, deres småbørn skal du knuse, og deres gravide kvinder skal du sprætte maven op på.« Hazael svarede: »Hvad er din hund af en tjener, at han skulle kunne udføre så store bedrifter?« Men Elisa sagde: »Herren har ladet mig se dig som konge over Aram.« Hazael forlod så Elisa og kom til sin herre, som spurgte ham: »Hvad sagde Elisa til dig?« Han svarede: »Han sagde til mig: Du skal komme dig!« Men næste dag tog han et klæde, dyppede det i vand og bredte det ud over hans ansigt. Så døde han, og Hazael blev konge efter ham.

Joram af Juda

I Akabs søn kong Joram af Israels femte regeringsår blev Joram konge; han var søn af Judas konge Joshafat. Han var toogtredive år, da han blev konge, og han regerede otte år i Jerusalem. Han fulgte i Israels kongers spor, sådan som Akabs hus havde gjort, for han var gift med en datter af Akab, og han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Men for sin tjener Davids skyld ville Herren ikke ødelægge Juda; han havde jo lovet ham, at han altid skulle have en lampe for Herrens ansigt.

I Jorams dage rev Edom sig løs af Judas magt, og de valgte sig en konge. Da Joram derefter drog over til Sair med alle sine vogne, og da han om natten gik til angreb på Edom, der havde omringet ham, slog Edom både ham og hans vognkommandanter, og folkene flygtede hver til sit. Sådan rev Edom sig løs af Judas magt, lige til den dag i dag. På samme tid rev også Libna sig løs.

Hvad der ellers er at fortælle om Joram, alt, hvad han gjorde, står jo i Judas Kongers Krønike. Joram lagde sig til hvile hos sine fædre, og man begravede ham hos hans fædre i Davidsbyen, og hans søn Akazja blev konge efter ham.

Akazja af Juda

I Akabs søn kong Joram af Israels tolvte regeringsår blev Akazja konge; han var søn af Judas konge Joram. Akazja var toogtyve år, da han blev konge, og han regerede ét år i Jerusalem. Hans mor hed Atalja og var efterkommer af Israels konge Omri. Han fulgte i Akabs hus' spor, og han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne ligesom Akabs hus; for han var besvogret med Akabs hus. Han fulgte Akabs søn Joram i krig mod aramæerkongen Hazael ved Ramot i Gilead, men aramæerne sårede Joram. Så vendte kong Joram tilbage til Jizre'el for dér at komme sig af de sår, aramæerne havde tilføjet ham ved Rama, da han kæmpede mod aramæerkongen Hazael. Og Judas konge Akazja, Jorams søn, drog ned for at se til Akabs søn Joram i Jizre'el, fordi han var syg.

Krydshenvisning:

2 Kong 4,8-37

Krydshenvisning:

Ruth 1,1

Krydshenvisning:

2 Kong 1,2

Krydshenvisning:

Luk 19,41-44

Krydshenvisning:

Luk 19,41-44

2 Kong 10,32 13,3

Krydshenvisning:

1 Kong 19,15

Krydshenvisning:

2 Krøn 21,1 21,5-11

Krydshenvisning:

2 Krøn 21,1 21,5-11

Krydshenvisning:

2 Krøn 21,1 21,5-11

Krydshenvisning:

2 Krøn 21,1 21,5-11

2 Sam 7,11-16

1 Kong 11,36

Krydshenvisning:

2 Krøn 21,1 21,5-11

1 Mos 27,40

Krydshenvisning:

2 Krøn 21,1 21,5-11

Krydshenvisning:

2 Krøn 21,1 21,5-11

Krydshenvisning:

2 Krøn 21,1 21,5-11

Krydshenvisning:

2 Krøn 21,1 21,5-11

Krydshenvisning:

2 Krøn 22,1-9

2 Kong 9,29

Krydshenvisning:

2 Krøn 22,1-9

2 Kong 11,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 22,1-9

Krydshenvisning:

2 Krøn 22,1-9

Krydshenvisning:

2 Krøn 22,1-9

2 Kong 9,14-16

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd