Bibelen online

Anden Kongebog Kapitel 12

Joash af Juda

I Jehus syvende regeringsår blev Joash konge, og han regerede fyrre år i Jerusalem. Hans mor hed Sibja og var fra Be'ersheba. Så længe Joash levede, gjorde han, hvad der var ret i Herrens øjne, fordi præsten Jojada var hans vejleder. Men offerhøjene forsvandt ikke, folket fortsatte med at bringe slagtofre og tænde offerild på højene.

Joash sagde til præsterne: »Alle de penge i gangbart sølv, der bringes til Herrens tempel som helliggaver, dels personskatten, som pålignes hver enkelt, dels alle de penge, man beslutter sig til at bringe til Herrens tempel, dem skal præsterne modtage, hver fra sin kassemester, og så skal de udbedre skaderne på templet overalt, hvor de findes.« Men i kong Joashs treogtyvende regeringsår havde præsterne endnu ikke udbedret skaderne på templet. Derfor tilkaldte kong Joash præsten Jojada og præsterne og sagde til dem: »Hvorfor udbedrer I ikke skaderne på templet? I må ikke længere modtage penge fra jeres kassemester; I skal afgive pengene til udbedring af skaderne på templet.« Præsterne gik så ind på ikke at modtage penge fra folket, mod at de ikke selv skulle sørge for udbedring af skaderne på templet. Præsten Jojada tog en kiste, borede hul i låget og satte den ved alteret, til højre når man går ind i Herrens tempel. Deri lagde de præster, der var dørvogtere, alle de penge, der blev bragt til Herrens tempel. Når de så, at der var mange penge i kisten, kom kongens skriver og ypperstepræsten og samlede de penge sammen, der fandtes i Herrens tempel, og talte dem. Derpå gav de de optalte penge til dem, der forestod arbejdet, og som førte tilsyn med Herrens tempel, og de udbetalte dem til tømrermestrene og bygmestrene, som arbejdede på Herrens tempel, og til murerne og stenhuggerne og til indkøb af tømmer og tilhuggede sten, der skulle bruges til udbedring af skaderne på Herrens tempel, alle udgifterne til udbedringen af templet. Der blev ikke lavet sølvbægre, knive, stænkeskåle, trompeter, ingen genstande af guld eller af sølv til Herrens tempel for de penge, der blev bragt til Herrens tempel; de blev givet til dem, der forestod arbejdet, og de udbedrede Herrens tempel med dem. Man førte ikke kontrol med de mænd, som fik pengene betroet til at betale dem, der forestod arbejdet, for de handlede på tro og love. Men skyldofferpengene og syndofferpengene blev ikke afleveret til Herrens tempel; de tilfaldt præsterne.

På den tid gik aramæerkongen Hazael til angreb på Gat og indtog den. Da Hazael satte sig for at drage mod Jerusalem, tog Judas konge Joash alle de helliggaver, som hans forfædre, Judas konger Joshafat, Joram og Akazja havde helliget, og sine egne helliggaver og alt det guld, der fandtes i skatkamrene i Herrens tempel og i kongens palads, og sendte det til aramæerkongen Hazael, der så drog bort fra Jerusalem.

Hvad der ellers er at fortælle om Joash, alt, hvad han gjorde, står jo i Judas Kongers Krønike. Men Joashs folk dannede en sammensværgelse og dræbte ham ved Bet-Millo, på vejen ned mod Silla. Det var hans folk Jozakar, Shim'ats søn, og Jozabad, Shomers søn, der dræbte ham. Man begravede ham hos hans fædre i Davidsbyen, og hans søn Amasja blev konge efter ham.

Krydshenvisning:

2 Kong 14,4

Krydshenvisning:

2 Mos 30,11-16

3 Mos 27,2-3

Krydshenvisning:

2 Kong 22,4

Krydshenvisning:

2 Kong 22,7

Krydshenvisning:

3 Mos 7,7

Krydshenvisning:

2 Kong 10,32

Krydshenvisning:

1 Kong 15,18

2 Kong 16,8 18,15

Krydshenvisning:

2 Kong 14,5

Krydshenvisning:

2 Kong 14,1

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd