Bibelen online

Anden Kongebog Kapitel 16

Akaz af Juda

I Remaljas søn Pekas syttende regeringsår blev Akaz konge; han var søn af Judas konge Jotam. Akaz var tyve år, da han blev konge, og han regerede seksten år i Jerusalem. Han gjorde ikke, hvad der var ret i Herren hans Guds øjne, sådan som hans fader David gjorde. Han fulgte i Israels kongers spor. Han lod endog sin søn gå gennem ilden efter de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne. Han bragte slagtofre og tændte offerild på højene og bakkerne og under alle grønne træer.

På den tid drog Arams konge Resin og Israels konge Peka, Remaljas søn, op til angreb på Jerusalem. De indesluttede Akaz, men de kunne ikke besejre ham. Edoms konge tog dengang Elat tilbage til Edom. Efter at han havde fordrevet judæerne fra Elat, kom der edomitter til Elat og bosatte sig der, og dér bor de den dag i dag.

Akaz sendte bud til assyrerkongen Tiglat-Pileser: »Jeg er din træl og din søn. Kom og frels mig fra Arams og Israels konger, der har rejst sig mod mig!« Akaz tog det sølv og guld, der fandtes i Herrens tempel og i skatkamrene i kongens palads, og sendte det som gave til assyrerkongen, og assyrerkongen bønhørte ham. Han drog mod Damaskus, indtog den og førte indbyggerne bort til Kir, og Resin dræbte han.

Kong Akaz drog til Damaskus for at mødes med assyrerkongen Tiglat-Pileser. Kong Akaz så alteret i Damaskus, og han sendte en plan over alteret og en beskrivelse af dets konstruktion i alle enkeltheder til præsten Urija. Præsten Urija byggede alteret; ganske som kong Akaz havde sendt besked om fra Damaskus, udførte præsten Urija det, før kong Akaz kom tilbage fra Damaskus. Da kongen kom tilbage fra Damaskus og så alteret, trådte han hen til det og bragte offer på det. Han bragte sit brændoffer og sit afgrødeoffer, og han udgød sit drikoffer og stænkede blodet fra sine måltidsofre på alteret. Men bronzealteret, som stod foran Herren, fjernede han fra dets plads foran templet mellem alteret og Herrens tempel og anbragte det nord for alteret. Kong Akaz befalede præsten Urija: »På det store alter skal du bringe morgenbrændofferet, aftenafgrødeofferet, kongens brændoffer og hans afgrødeoffer, hele folkets brændoffer, deres afgrødeoffer og deres drikofre, og du skal stænke alt blodet fra brændofrene og alt blodet fra slagtofrene på det. Men bronzealteret skal være forbeholdt mig til at tage varsler.« Præsten Urija gjorde, ganske som kong Akaz befalede ham. Kong Akaz huggede guldet af vognstellenes rammer og fjernede bækkenet fra dem. Han tog Havet ned fra bronzeokserne, som bar det, og satte det på et fundament af sten. I Herrens tempel flyttede han den overdækkede sabbatsgang, som man havde bygget der, samt kongens ydre indgang. Alt dette gjorde han på grund af assyrerkongen.

Hvad der ellers er at fortælle om Akaz, alt, hvad han gjorde, står jo i Judas Kongers Krønike. Akaz lagde sig til hvile hos sine fædre og blev begravet hos sine fædre i Davidsbyen, og hans søn Hizkija blev konge efter ham.

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,1-8

Sir 49,4

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,1-8

Sir 49,4

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,1-8

Sir 49,4

3 Mos 18,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,1-8

Sir 49,4

2 Kong 17,10

Jer 2,20

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,1-8

2 Kong 15,37

Es 7,1-9

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,1-8

2 Kong 14,22

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,16-27

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,16-27

1 Kong 15,18

2 Kong 12,19

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,16-27

Am 1,5

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,16-27

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,16-27

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,16-27

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,16-27

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,16-27

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,16-27

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,16-27

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,16-27

1 Kong 7,23-39

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,16-27

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,16-27

Krydshenvisning:

2 Krøn 28,16-27

2 Kong 18,1

Es 14,28

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.