Bibelen online

Første Kongebog Kapitel 15

Abija af Juda

I Nebats søn kong Jeroboams attende regeringsår blev Abija konge over Juda. Han regerede tre år i Jerusalem. Hans mor hed Ma'aka og var datter af Absalom. Han fulgte alle de synder, som hans far havde begået før ham, og han var ikke helhjertet med Herren sin Gud, som hans fader David havde været. Dog for Davids skyld gav Herren hans Gud ham en lampe i Jerusalem og indsatte hans søn efter ham og lod Jerusalem bestå, fordi David havde gjort, hvad der var ret i Herrens øjne, og hele sit liv ikke var veget fra noget af det, han havde befalet ham – bortset fra det, der skete med hittitten Urias.

Der var krig mellem Rehabeam og Jeroboam, så længe han levede.

Hvad der ellers er at fortælle om Abija, alt, hvad han gjorde, står jo i Judas Kongers Krønike. Der var krig mellem Abija og Jeroboam. Abija lagde sig til hvile hos sine fædre, og man begravede ham i Davidsbyen, og hans søn Asa blev konge efter ham.

Asa af Juda

I Israels konge Jeroboams tyvende regeringsår blev Asa konge over Juda. Han regerede enogfyrre år i Jerusalem. Hans mor hed Ma'aka og var datter af Absalom. Asa gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ligesom sin fader David. Han forviste de mandlige helligskøger fra landet og fjernede alle de møgguder, som hans forfædre havde lavet. Han fjernede også sin mor Ma'aka som kongemoder, fordi hun havde ladet fremstille en rædselsstøtte til Ashera. Asa huggede støtten om og brændte den i Kedrondalen. Offerhøjene forsvandt ikke, men Asa var alligevel helhjertet med Herren, så længe han levede. Han bragte både sin fars og sine egne helliggaver til Herrens tempel, både sølvet og guldet og karrene.

Der var krig mellem Asa og Israels konge Basha, så længe de levede. Israels konge Basha drog op mod Juda, og han befæstede Rama for at spærre vejen til og fra Judas konge Asa. Men Asa tog alt det sølv og guld, som var tilbage i skatkamrene i Herrens tempel og i kongens palads, og overgav det til sine folk. Så sendte kong Asa det til Arams konge Ben-Hadad, Tabrimmons søn, Hezjons sønnesøn, som regerede i Damaskus, med den besked: »Der er en pagt mellem dig og mig, mellem din far og min far. Jeg sender dig her en gave af sølv og guld; bryd nu din pagt med Israels konge Basha, så han drager bort fra mig!« Ben-Hadad bønhørte kong Asa og sendte sine hærførere mod Israels byer; han indtog Ijjon, Dan og Abel-Bet-Ma'aka, desuden Kinneret og hele Naftalis land. Da Basha hørte det, holdt han op med at befæste Rama og vendte tilbage til Tirsa. Kong Asa indkaldte alle judæerne uden undtagelse, og de tog de sten og det tømmer, som Basha havde befæstet Rama med, og med det befæstede kong Asa Geba i Benjamin og Mispa.

Hvad der ellers er at fortælle om Asa, hans heltegerninger, alt, hvad han gjorde, og de byer, han befæstede, står jo i Judas Kongers Krønike. I øvrigt led han af en sygdom i fødderne, da han blev gammel. Asa lagde sig til hvile hos sine fædre og blev begravet hos sine fædre i sin fader Davids by, og hans søn Joshafat blev konge efter ham.

Nadab af Israel

Jeroboams søn Nadab blev konge over Israel i Judas konge Asas andet regeringsår, og han regerede to år over Israel. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Han fulgte i sin fars spor og vedblev med den synd, som hans far havde forledt Israel til. Akijas søn Basha af Issakars hus dannede en sammensværgelse mod ham, og Basha slog ham ihjel ved Gibbeton, som var i filistrenes besiddelse, mens Nadab og hele Israel belejrede Gibbeton. Basha dræbte ham i Judas konge Asas tredje regeringsår og blev konge efter ham. Da han blev konge, dræbte han hele Jeroboams hus; han lod ikke en levende sjæl tilbage af Jeroboams slægt, så han fik dem helt udryddet, efter det ord, Herren havde talt ved sin tjener Akija fra Shilo. Det var på grund af de synder, som Jeroboam havde begået, og som han havde forledt Israel til, så han krænkede Herren, Israels Gud.

Hvad der ellers er at fortælle om Nadab, alt, hvad han gjorde, står jo i Israels Kongers Krønike. Der var krig mellem Asa og Israels konge Basha, så længe de levede.

Basha af Israel

I Judas konge Asas tredje regeringsår blev Akijas søn Basha konge over hele Israel, og han regerede fireogtyve år i Tirsa. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Han fulgte i Jeroboams spor og vedblev med den synd, som Jeroboam havde forledt Israel til.

Krydshenvisning:

2 Krøn 13

Krydshenvisning:

2 Krøn 13

Krydshenvisning:

2 Krøn 13

1 Kong 14,23-24

Krydshenvisning:

2 Krøn 13

1 Kong 11,36

Krydshenvisning:

2 Krøn 13

2 Sam 11 12,9

Krydshenvisning:

2 Krøn 13

1 Kong 14,30

Krydshenvisning:

2 Krøn 13

Krydshenvisning:

2 Krøn 13

Krydshenvisning:

2 Krøn 14,1-5

Krydshenvisning:

2 Krøn 14,1-5

Krydshenvisning:

2 Krøn 14,1-5

Krydshenvisning:

2 Krøn 14,1-5

1 Kong 14,24

2 Krøn 15,8-15

Krydshenvisning:

2 Krøn 15,16-18

Krydshenvisning:

2 Krøn 15,16-18

1 Kong 22,44

Krydshenvisning:

2 Krøn 15,16-18

Krydshenvisning:

2 Krøn 16,1-6

Krydshenvisning:

2 Krøn 16,1-6

Krydshenvisning:

2 Krøn 16,1-6

2 Kong 12,19

Krydshenvisning:

2 Krøn 16,1-6

Krydshenvisning:

2 Krøn 16,1-6

2 Kong 15,29

Krydshenvisning:

2 Krøn 16,1-6

Krydshenvisning:

2 Krøn 16,1-6

Krydshenvisning:

2 Krøn 16,11-14

Krydshenvisning:

2 Krøn 16,11-14

1 Kong 22,41

Krydshenvisning:

1 Kong 14,20

Krydshenvisning:

1 Kong 12,28-33

Krydshenvisning:

Jos 19,44

Krydshenvisning:

1 Kong 14,10-11

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd