Bibelen online

Tredje Mosebog Kapitel 5

Når nogen synder ved ikke at fortælle, hvad han har set eller erfaret, skønt han er indkaldt som vidne og har hørt besværgelsen, skal han bære sin straf. Eller rører nogen ved noget urent, enten ved ådslet af et urent vildt dyr eller ved ådslet af et urent husdyr eller ved ådslet af et urent kryb, og det sker uafvidende, bliver han uren og har pådraget sig skyld. Eller når nogen rører ved urenhed hos et menneske, al slags urenhed, som man bliver uren ved, og det sker uafvidende, og han bliver klar over det, har han pådraget sig skyld. Eller når nogen uoverlagt sværger på at gøre noget, godt eller ondt, i alle de tilfælde, hvor et menneske sværger uoverlagt, og det sker uafvidende, og han bliver klar over det, har han i ethvert tilfælde pådraget sig skyld. Sker det, at nogen pådrager sig skyld i et af disse tilfælde, skal han bekende den synd, han har begået. Han skal bringe sit skyldoffer til Herren for den synd, han har begået, et hundyr fra småkvæget, enten får eller ged, som syndoffer. På den måde skaffer præsten ham soning for hans synd.

Hvis han ikke har råd til et får, skal han bringe to turtelduer eller to dueunger til Herren som skyldoffer for den synd, han har begået, den ene som syndoffer, den anden som brændoffer. Han skal bringe dem til præsten, som først skal ofre den, der skal bringes som syndoffer; han skal knibe dens hoved af oven for nakken uden at rive det helt af, og han skal stænke noget af syndofferets blod på alterets side, mens resten af blodet skal presses ud ved alterets sokkel. Det er et syndoffer. Den anden skal han bringe som brændoffer i overensstemmelse med forordningen. På den måde skaffer præsten ham soning for den synd, han har begået, så han får tilgivelse.

Hvis han ikke har råd til to turtelduer eller to dueunger, skal han som gave for den synd, han har begået, bringe en tiendedel efa fint mel som syndoffer. Han må ikke hælde olie på det, og han må ikke komme røgelse på det, for det er et syndoffer. Han skal bringe det til præsten, og præsten skal tage en håndfuld af det som duftoffer og brænde det på alteret sammen med Herrens ofre. Det er et syndoffer. På den måde skaffer præsten ham soning for den synd, han har begået i et af disse tilfælde, så han får tilgivelse. Det, som er tilovers, skal tilfalde præsten ligesom ved afgrødeofferet.

Skyldofferet

Herren talte til Moses og sagde: Når nogen i troløshed, men uforsætligt, forsynder sig mod Herrens helliggaver, skal han bringe sit skyldoffer til Herren; det skal være en lydefri vædder fra småkvæget som skyldoffer, takseret i sølvsekel efter helligdommens vægt. Det af helliggaverne, han har forsyndet sig mod, skal han erstatte med tillæg af en femtedel; han skal give det til præsten, og præsten skal skaffe ham soning med skyldoffervædderen, så han får tilgivelse.

Hvis nogen synder uden at vide det og overtræder et af Herrens bud, som ikke må overtrædes, har han pådraget sig skyld og må bære sin straf. Han skal bringe en lydefri vædder fra småkvæget, takseret som skyldoffer, til præsten, og præsten skal skaffe ham soning for den synd, han har begået uforsætligt og uden at vide det, så han får tilgivelse. Det er et skyldoffer; han har pådraget sig skyld over for Herren.

Herren talte til Moses og sagde: Når nogen synder i troløshed mod Herren og lyver for sin landsmand om noget, der er forvaret eller betroet, eller noget, der er røvet, eller han udplyndrer sin landsmand, eller han finder en tabt ting og lyver om det, eller han sværger falsk om en af de synder, et menneske kan begå – når han altså synder og pådrager sig skyld, skal han bringe det tilbage, han har røvet, eller det, han har plyndret, eller det, der er forvaret hos ham, eller den tabte ting, han har fundet, eller alt, hvad han har svoret falsk om; han skal betale fuld erstatning med tillæg af en femtedel, og det skal han give til ejeren, når han er fundet skyldig. Han skal bringe sit skyldoffer til Herren; en lydefri vædder fra småkvæget, takseret som skyldoffer, skal han bringe til præsten, og præsten skal skaffe ham soning for Herrens ansigt, så han får tilgivelse for alt, hvad han har gjort sig skyldig i.

Krydshenvisning:

3 Mos 11,24

Krydshenvisning:

4 Mos 19,13 19,20

Krydshenvisning:

3 Mos 16,21

4 Mos 5,7

Krydshenvisning:

Luk 2,24

Krydshenvisning:

3 Mos 12,8

Krydshenvisning:

3 Mos 2,3

Krydshenvisning:

3 Mos 7,1-10

Krydshenvisning:

3 Mos 7,1-10

Krydshenvisning:

3 Mos 7,1-10

3 Mos 22,14 27,13

Krydshenvisning:

3 Mos 7,1-10

Krydshenvisning:

3 Mos 7,1-10

Krydshenvisning:

3 Mos 7,1-10

Krydshenvisning:

3 Mos 7,1-10

Krydshenvisning:

3 Mos 7,1-10

Krydshenvisning:

3 Mos 7,1-10

Krydshenvisning:

3 Mos 7,1-10

Ez 33,15

Krydshenvisning:

3 Mos 7,1-10

Krydshenvisning:

3 Mos 7,1-10

Krydshenvisning:

3 Mos 7,1-10

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd