Bibelen online

Tredje Mosebog Kapitel 23

Bestemmelser om sabbatten og valfartsfesterne

Herren talte til Moses og sagde: Tal til israelitterne og sig til dem: Dette er mine fester, Herrens fester, som I skal udråbe som hellige festforsamlinger. Seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag skal der være fuldstændig hvile med hellig festforsamling. Da må I ikke udføre noget arbejde, det er sabbat for Herren, overalt hvor I bor.

Dette er Herrens fester, de hellige festforsamlinger, som I skal udråbe til den fastsatte tid. På den fjortende dag i den første måned, lige inden mørket falder på, er det påske for Herren. På den femtende dag i samme måned er det de usyrede brøds fest for Herren; syv dage skal I spise usyrede brød. På den første dag skal I holde hellig festforsamling; da må I ikke udføre noget arbejde. I skal bringe Herren ofre i syv dage; på den syvende dag skal der være hellig festforsamling. Da må I ikke udføre noget arbejde.

Herren talte til Moses og sagde: Tal til israelitterne og sig til dem: Når I kommer ind i det land, jeg vil give jer, og høster kornet, skal I bringe det første neg af jeres høst til præsten. Han skal foretage svingning med neget for Herrens ansigt, for at I kan opnå hans velbehag; præsten skal svinge det dagen efter sabbatten. Samme dag I svinger neget, skal I bringe et lydefrit, årgammelt lam som brændoffer til Herren. Det tilhørende afgrødeoffer skal være to tiendedele efa fint mel, rørt op med olie, et offer for Herren, en liflig duft, og det tilhørende drikoffer skal være en fjerdedel hin vin. Hverken brød eller ristet korn eller frisk korn må I spise før netop den dag, I har bragt jeres Guds gave. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt, overalt hvor I bor.

Derpå skal I tælle syv uger frem fra dagen efter sabbatten, den dag I bringer svingningsneget; det skal være syv hele uger; I skal tælle halvtreds dage frem til dagen efter den syvende sabbat; da skal I bringe Herren et nyt afgrødeoffer. Hjemmefra skal I medbringe to svingningsbrød, bagt som syrnet brød af to tiendedele efa fint mel, det er førstegrøde til Herren. Foruden brødet skal I ofre syv lydefri, årgamle lam og en tyrekalv samt to væddere; de skal være brændoffer til Herren sammen med de tilhørende afgrødeofre og drikofre, et offer, en liflig duft for Herren. I skal ofre en gedebuk som syndoffer og to årgamle lam som måltidsoffer. Præsten skal foretage svingningen med dem sammen med brødet af førstegrøden for Herrens ansigt. Sammen med de to lam skal de være helliget Herren og tilfalde præsten. Netop denne dag skal I udråbe en hellig festforsamling; I må ikke udføre noget arbejde. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt, overalt hvor I bor.

Når I høster kornet i jeres land, må du ikke høste helt ud til kanten af din mark, og hvad der ligger tilbage, når du har høstet, må du ikke samle ind; det skal du efterlade til den trængende og den fremmede. Jeg er Herren jeres Gud!

Herren talte til Moses og sagde: Sig til israelitterne: På den første dag i den syvende måned skal I holde hviledag, en hellig festforsamling, indvarslet med hornblæsning. I må ikke udføre noget arbejde, og I skal bringe Herren et offer.

Herren talte til Moses og sagde: På den tiende dag i denne syvende måned falder forsoningsdagen. I skal holde hellig festforsamling og spæge jeres legeme, og I skal bringe Herren et offer. Netop denne dag må I ikke udføre noget arbejde, for det er forsoningsdagen, til soning for jer for Herren jeres Guds ansigt. Enhver, der undlader at spæge sit legeme den dag, skal udryddes fra sit folk. Og enhver, der udfører noget som helst arbejde den dag, det menneske vil jeg udrydde fra hans folk; I må ikke udføre noget arbejde. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt, overalt hvor I bor. I skal holde fuldstændig hvile, og I skal spæge jeres legeme. Den niende i måneden om aftenen, fra den aften til den følgende aften, skal I holde jeres sabbatshvile.

Herren talte til Moses og sagde: Sig til israelitterne: Den femtende dag i denne syvende måned er det løvhyttefest for Herren i syv dage. På den første dag skal der være hellig festforsamling; I må ikke udføre noget arbejde. I syv dage skal I bringe Herren ofre. Den ottende dag skal I holde hellig festforsamling og bringe Herren ofre. Det er en festdag; I må ikke udføre noget arbejde.

Det er Herrens fester, som I skal udråbe som hellige festforsamlinger; da skal I bringe Herren ofre, brændoffer, afgrødeoffer, slagtoffer og drikofre som fastsat for de enkelte dage. Dertil kommer Herrens sabbatter, jeres gaver og alle jeres løfteofre og alle de frivilligofre, I giver Herren.

På den femtende dag i denne syvende måned, når I høster landets afgrøde, skal I fejre Herrens fest i syv dage. Den første og den ottende dag skal være hviledag. Den første dag skal I tage frugter af prægtige træer, palmegrene og grene af løvrige træer og af popler, og I skal glæde jer for Herren jeres Guds ansigt i syv dage. I skal fejre den som fest for Herren syv dage hvert år. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt; i den syvende måned skal I fejre den. I skal bo i løvhytter syv dage; hver indfødt israelit skal bo i løvhytte, for at de kommende slægter kan vide, at jeg lod israelitterne bo i løvhytter, da jeg førte dem ud af Egypten. Jeg er Herren jeres Gud!

Det var, hvad Moses sagde til israelitterne om Herrens fester.

Krydshenvisning:

2 Mos 20,8-11

Luk 13,14

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

2 Mos 12,1-20

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

2 Mos 13,6

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

4 Mos 28,26-31

5 Mos 16,9

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

3 Mos 19,9-10

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

4 Mos 29,1-6 10,10

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

4 Mos 29,1-6 10,10

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

3 Mos 16

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

3 Mos 16

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

3 Mos 16

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

3 Mos 16

ApG 3,23

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

3 Mos 16

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

3 Mos 16

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

3 Mos 16

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

4 Mos 29,12-38

5 Mos 16,13-15

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

4 Mos 29,12-38

5 Mos 16,13-15

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

4 Mos 29,12-38

5 Mos 16,13-15

Joh 7,37

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Neh 8,14-16

2 Makk 10,7

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd