Bibelen online

Tredje Mosebog Kapitel 16

Forsoningsdagen

Herren talte til Moses, efter at Arons to sønner var døde, dengang de kom Herrens ansigt nær, så de døde. Herren sagde til Moses: Sig til din bror Aron, at han ikke når som helst må gå ind bag forhænget i helligdommen hen foran sonedækket oven på arken, for så skal han dø; for jeg vil vise mig i en sky over sonedækket.

Når Aron går ind i helligdommen, skal han have en tyrekalv til syndoffer og en vædder til brændoffer med sig. Han skal iføre sig en hellig linnedkjortel, og han skal have linnedbukser på for at skjule sine kønsdele; han skal binde et linnedskærf om sig og vikle en linnedturban om hovedet; det er de hellige klæder. Han skal bade sin krop i vand, før han tager dem på. Af israelitternes menighed skal han modtage to gedebukke til syndoffer og en vædder til brændoffer. Aron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og for sit hus. Så skal han tage de to gedebukke og stille dem frem for Herrens ansigt ved indgangen til Åbenbaringsteltet, og han skal kaste lod om de to gedebukke, det ene lod for Herren og det andet for Azazel. Derefter skal Aron føre den buk frem, som loddet for Herren falder på, og bringe den som syndoffer. Den buk, som loddet for Azazel falder på, skal blive i live for Herrens ansigt, for at Aron kan skaffe soning med den ved at sende den ud i ørkenen til Azazel.

Aron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og for sit hus; han skal slagte syndoffertyren og tage et fyrbækken fuldt af glødende kul fra alteret for Herrens ansigt og fylde sine hænder med stødt, vellugtende røgelse og bringe det ind bag forhænget. Han skal lægge røgelsen på ilden for Herrens ansigt, og røgelsesskyen skal dække sonedækket oven på Vidnesbyrdet, så han ikke dør. Så skal han tage noget af tyrens blod og stænke det på sonedækkets forside med sin finger, og foran sonedækket skal han med sin finger stænke noget af blodet syv gange. Så skal han slagte folkets syndofferbuk og bringe dens blod ind bag forhænget og gøre med det, ligesom han gjorde med tyrens blod; han skal stænke det på sonedækket og foran sonedækket. På den måde skaffer han helligdommen soning for israelitternes urenhed og for deres overtrædelser, alle deres synder. På samme måde skal han gøre med Åbenbaringsteltet, som står hos dem midt i deres urenhed. Der må ikke være nogen i Åbenbaringsteltet, fra han går ind i helligdommen for at skaffe soning, til han kommer ud igen. På den måde skaffer han soning for sig selv og for sit hus og for hele Israels forsamling.

Derefter skal han gå ud til alteret, som står for Herrens ansigt, og skaffe det soning; han skal tage noget af tyrens blod og af gedebukkens blod og stryge det på alterets horn hele vejen rundt, og med sin finger skal han stænke noget af blodet syv gange på det og rense og hellige det for israelitternes urenhed.

Når han er færdig med at skaffe helligdommen og Åbenbaringsteltet og alteret soning, skal han føre den levende buk frem. Aron skal lægge begge sine hænder på den levende buks hoved, og han skal bekende al israelitternes synd over den, alle deres overtrædelser og synder; dem skal han lægge på hovedet af bukken og derpå sende den ud i ørkenen med en mand, der står rede. Bukken skal bære alle deres synder ud i ødemarken, og manden skal slippe den løs i ørkenen.

Derefter skal Aron gå ind i Åbenbaringsteltet og tage de linnedklæder af, som han iførte sig, da han gik ind i helligdommen, og lægge dem dér. Han skal bade sin krop i vand på et helligt sted og tage sit tøj på, og så skal han gå ud og bringe sit eget brændoffer og folkets brændoffer og skaffe soning for sig selv og for folket. Syndofferdyrets fedt skal han brænde på alteret.

Den mand, som slipper bukken løs til Azazel, skal vaske sit tøj og bade sin krop i vand; derefter kan han gå ind i lejren. Syndoffertyren og syndofferbukken, hvis blod blev bragt ind i helligdommen for at skaffe soning, skal bringes uden for lejren, og man skal brænde deres hud, deres kød og deres tarmindhold. Den, der brænder det, skal vaske sit tøj og bade sin krop i vand; derefter kan han gå ind i lejren.

Dette skal være en eviggyldig ordning for jer: I den syvende måned, på den tiende dag i måneden, skal I spæge jeres legeme, og I må ikke udføre noget arbejde; det gælder både landets egne og de fremmede, der bor som gæst blandt jer. For på den dag bliver der skaffet jer soning, og I bliver renset; I bliver renset for alle jeres synder for Herrens ansigt. I skal holde fuldstændig hvile, og I skal spæge jeres legeme. Det skal være en eviggyldig ordning. Den præst, der salves, og som indsættes til at gøre præstetjeneste efter sin far, skal skaffe soning; han skal iføre sig linnedklæder, hellige klæder. Han skal skaffe det højhellige og Åbenbaringsteltet soning, han skal skaffe alteret soning, og præsterne og hele forsamlingen skal han skaffe soning. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, at der én gang om året skaffes alle israelitterne soning for alle deres synder.

Aron gjorde, som Herren havde befalet Moses.

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

3 Mos 10,1-2

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

2 Mos 26,33-34

Hebr 6,19 9,7

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

3 Mos 4,3 1,10

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

3 Mos 9,2 9,8-11

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

2 Mos 25,17-22

Rom 3,25

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

2 Mos 25,17-22

Rom 3,25

2 Mos 30,34-35

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

2 Mos 25,17-22

Rom 3,25

Åb 5,8

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

2 Mos 25,17-22

Rom 3,25

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

2 Mos 25,17-22

Rom 3,25

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Hebr 9,7

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

2 Mos 30,10

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

3 Mos 4,12 6,23

Hebr 13,11

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

3 Mos 23,27-32

4 Mos 29,7

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

2 Mos 28,41-42

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Krydshenvisning:

3 Mos 23,26-32

4 Mos 29,7-11

Sir 45,16

Hebr 10,3

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.