Bibelen online

Fjerde Mosebog Kapitel 30

Love om aflæggelse af løfter

Moses talte til israelitternes stammehøvdinge og sagde: Dette er, hvad Herren har befalet: Når en mand aflægger løfte til Herren eller med ed forpligter sig til afholdenhed, må han ikke bryde sit ord; han skal gøre, ganske som han har lovet.

Når en kvinde aflægger løfte til Herren og forpligter sig til afholdenhed, mens hun er ung og bor i sin fars hus, og hendes far hører om hendes løfte og den afholdenhed, hun har forpligtet sig til, og ikke kommer med indvendinger over for hende, så skal alle hendes løfter stå ved magt, og enhver afholdenhed, hun har forpligtet sig til, skal stå ved magt. Men hvis hendes far vil hindre hende i det, når han hører om det, så skal hendes løfter og enhver afholdenhed, hun har forpligtet sig til, ikke stå ved magt. Og Herren vil tilgive hende, for hendes far har hindret hende i det.

Hvis en kvinde bliver gift, mens hendes løfter eller det, hun overilet har forpligtet sig til, stadig har gyldighed, og hendes mand hører om det og ikke kommer med indvendinger over for hende, så skal hendes løfter stå ved magt, og den afholdenhed, hun har forpligtet sig til, skal stå ved magt. Men hvis hendes mand vil hindre hende i det, når han hører om det, så har han ophævet det løfte, hun selv afgav, og den afholdenhed, hun forpligtede sig til. Herren vil tilgive hende.

En enkes eller en fraskilt kvindes løfte, enhver afholdenhed, hun forpligter sig til, skal stå ved magt.

Hvis en kvinde i sin mands hus har aflagt løfte eller med ed har forpligtet sig til afholdenhed, og hendes mand hører om det og ikke kommer med indvendinger over for hende og ikke hindrer hende i det, så skal alle hendes løfter stå ved magt, og enhver afholdenhed, hun har forpligtet sig til, skal stå ved magt. Men hvis hendes mand ophæver dem, den dag han hører om dem, så skal intet af det, der er kommet over hendes læber, stå ved magt, hverken løfter eller det, hun har forpligtet sig til; hendes mand har ophævet dem. Herren vil tilgive hende. Ethvert løfte og enhver ed om at være afholdende og spæge sit legeme kan hendes mand stadfæste eller ophæve. Hvis hendes mand ikke kommer med indvendinger over for hende samme dag, stadfæster han alle hendes løfter og enhver form for afholdenhed, hun har forpligtet sig til. Han har stadfæstet dem, når han ikke kommer med indvendinger over for hende, den dag han hører om dem. Men hvis han ophæver dem, nogen tid efter at han har hørt om dem, må han bære den straf, der tilkom hende.

Det var de love, Herren pålagde Moses, om forholdet mellem mand og hustru og mellem far og den datter, der er ung og bor i sin fars hus.

Krydshenvisning:

3 Mos 27,2-25

5 Mos 23,22

Præd 5,3-4

Krydshenvisning:

Jer 44,19 44,25

Krydshenvisning:

Jer 44,19 44,25

Krydshenvisning:

Jer 44,19 44,25

Krydshenvisning:

Jer 44,19 44,25

Krydshenvisning:

Jer 44,19 44,25

Krydshenvisning:

Jer 44,19 44,25

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.