Bibelen online

Fjerde Mosebog Kapitel 7

Stammehøvdingenes gaver til helligdommen

Da Moses var færdig med at rejse boligen, salvede han den og helligede den og alt dens udstyr; også alteret og alle redskaberne til det salvede og helligede han. Og Israels høvdinge – overhovederne for deres fædrenehuse, stammehøvdingene, de, som stod i spidsen for de mønstrede – trådte frem og bragte deres gave for Herrens ansigt: seks overdækkede vogne og tolv okser, en vogn for hver to høvdinge og en okse for hver enkelt; dem bragte de hen foran boligen. Og Herren sagde til Moses: »Tag imod disse ting fra dem, for de skal bruges til at udføre arbejdet i Åbenbaringsteltet. Du skal give dem til levitterne til det arbejde, hver især skal udføre.« Så tog Moses vognene og okserne og gav dem til levitterne. To af vognene og fire af okserne gav han gershonitterne til deres arbejde. Fire af vognene og otte af okserne gav han meraritterne til deres arbejde under ledelse af præsten Itamar, Arons søn. Men kehatitterne gav han ikke noget, for de havde fået overdraget arbejdet med de hellige ting; dem skulle de bære på skulderen.

Høvdingene bragte gaver til alterets indvielse på den dag, det blev salvet; høvdingene bragte deres gave hen foran alteret. Og Herren sagde til Moses: »Lad én høvding om dagen frembære sin gave til alterets indvielse.«

Den første dag var det Nakshon, Amminadabs søn, af Judas stamme, der bragte sin gave. Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; en tyrekalv, en vædder, et årgammelt lam til brændoffer; en gedebuk til syndoffer; til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Nakshon, Amminadabs søn.

Den anden dag bragte Netan'el, Suars søn, høvding over Issakar, sin gave. Han bragte som sin gave et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; en gedebuk til syndoffer; til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Netan'el, Suars søn.

Den tredje dag var det høvdingen over zebulonitterne, Eliab, Helons søn. Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; en tyrekalv, en vædder, et årgammelt lam til brændoffer; en gedebuk til syndoffer; til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Eliab, Helons søn.

Den fjerde dag var det høvdingen over rubenitterne, Elisur, Shede'urs søn. Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; en tyrekalv, en vædder, og et årgammelt lam til brændoffer; en gedebuk til syndoffer; til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Elisur, Shede'urs søn.

Den femte dag var det høvdingen over simeonitterne, Shelumiel, Surishaddajs søn. Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; en gedebuk til syndoffer; til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Shelumiel, Surishaddajs søn.

Den sjette dag var det høvdingen over gaditterne, Eljasaf, De'uels søn. Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; en gedebuk til syndoffer; til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Eljasaf, De'uels søn.

Den syvende dag var det høvdingen over efraimitterne, Elishama, Ammihuds søn. Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; en gedebuk til syndoffer; til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Elishama, Ammihuds søn.

Den ottende dag var det høvdingen over manassitterne, Gamliel, Pedasurs søn. Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; en gedebuk til syndoffer, til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Gamliel, Pedasurs søn.

Den niende dag var det høvdingen over benjaminitterne, Abidan, Gid'onis søn. Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; en gedebuk til syndoffer; til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Abidan, Gid'onis søn.

Den tiende dag var det høvdingen over danitterne, Akiezer, Ammishaddajs søn. Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; en gedebuk til syndoffer; til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Akiezer, Ammishaddajs søn.

Den ellevte dag var det høvdingen over asheritterne, Pagiel, Okrans søn. Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; en gedebuk til syndoffer; til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Pagiel, Okrans søn.

Den tolvte dag var det høvdingen over naftalitterne, Akira, Enans søn. Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; en gedebuk til syndoffer; til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Akira, Enans søn.

Det var gaverne fra Israels høvdinge til alterets indvielse på den dag, det blev salvet: tolv sølvfade, tolv sølvstænkeskåle, tolv guldskåle. Hvert sølvfad vejede 130 sekel og hver stænkeskål 70 sekel; sølvet fra karrene vejede i alt 2400 sekel efter helligdommens vægt; tolv guldskåle fyldt med røgelse; hver skål vejede 10 sekel efter helligdommens vægt; guldet fra skålene vejede i alt 120 sekel. Kvæget til brændoffer udgjorde i alt tolv tyre, tolv væddere, tolv årgamle lam samt det tilhørende afgrødeoffer, og tolv gedebukke til syndoffer. Kvæget til måltidsoffer udgjorde i alt 24 tyre, 60 væddere, 60 bukke og 60 årgamle lam. Det var gaverne til alterets indvielse, efter at det var blevet salvet.

Hver gang Moses gik ind i Åbenbaringsteltet for at tale med Herren, hørte han stemmen tale til sig fra sonedækket oven på Vidnesbyrdets ark mellem de to keruber; den talte til ham.

Krydshenvisning:

2 Mos 40,9-10 40,17

Krydshenvisning:

4 Mos 1

Krydshenvisning:

4 Mos 4,24-25

Krydshenvisning:

4 Mos 4,29-33

Krydshenvisning:

4 Mos 4,4-15

Krydshenvisning:

4 Mos 1,4-16 2,3-29

Krydshenvisning:

2 Mos 25,17-22 29,42

1 Sam 3,3-14

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd