Bibelen online

Dommerbogen Kapitel 18

Danstammens udvandring til Lajish

På den tid var der ingen konge i Israel.

På den tid søgte danitternes stamme sig en arvelod, hvor de kunne bo. For hidtil var der ikke tilfaldet dem noget land som arvelod blandt Israels stammer. Derfor udvalgte danitterne af deres slægt fem tapre mænd fra Sor'a og Eshtaol og sendte dem af sted for at udspionere landet og skaffe sig oplysninger om det. De sagde til dem: »Gå ud og skaf oplysninger om landet.« Mændene kom til Mikas hus i Efraims bjergland og overnattede dér. Dengang de var i nærheden af Mikas hus, havde de genkendt den unge levits stemme. De tog derind og sagde til ham: »Hvem har bragt dig hertil? Hvad laver du her? Hvorfor er du her?« Så fortalte han dem, at sådan og sådan havde Mika gjort mod ham, og at han havde ansat ham som sin præst. De sagde til ham: »Spørg Gud, så vi kan få at vide, om vores ærinde vil lykkes.« Præsten sagde til dem: »Gå med fred! Herren er med jer i jeres ærinde.« Så gik de fem mænd videre og kom til Lajish, som lå i tryghed. De så, at folk dér levede roligt og trygt ligesom sidonierne; der var ikke mangel på nogen verdens ting; de var endda rige. De boede langt fra sidonierne og havde intet med aramæerne at gøre.

Da de kom tilbage til deres brødre i Sor'a og Eshtaol, spurgte deres brødre dem: »Hvordan gik det?« De svarede: »Kom, lad os drage op mod dem, for vi har set, hvor godt landet er. Hvad venter I på? Skynd jer nu ud at erobre landet! Når I kommer derhen, kommer I til et folk, der lever trygt, og landet er vidtstrakt. Gud har givet det i jeres hånd; det er et sted, hvor der ikke er mangel på nogen verdens ting.«

Så brød seks hundrede bevæbnede mænd af danitternes slægt op fra Sor'a og Eshtaol. De drog op og slog lejr i Kirjat-Jearim i Juda. Derfor kaldes det sted den dag i dag Dans lejr; det ligger vest for Kirjat-Jearim. Derfra drog de over til Efraims bjergland og kom til Mikas hus. De fem mænd, som havde været ude at udspionere egnen omkring Lajish, sagde til deres brødre: »Ved I, at der i et af husene her er en efod, en husgud og et udskåret og støbt gudebillede? Nu forstår I vel, hvad I skal gøre!« De gik derhen og kom til den unge levits hus, Mikas hus, og hilste på ham. Mens de seks hundrede bevæbnede danitter blev stående ved porten, gik de fem mænd, som havde været ude at udspionere landet, op og tog det udskårne billede, efoden, husguden og det støbte billede. Præsten stod ved porten sammen med de seks hundrede bevæbnede mænd. Da de fem mænd var gået ind i Mikas hus og havde taget det udskårne billede, efoden, husguden og det støbte billede, sagde præsten til dem: »Hvad er det, I gør?« De svarede: »Ti stille! Læg hånden på munden, og følg med os! Bliv fader og præst hos os! Vil du hellere være præst for én mands hus end for en stamme og slægt i Israel?« Da blev præsten glad, og han tog efoden og husguden og gudebilledet og sluttede sig til dem. Så vendte de om og gik bort, idet de satte børnene og kvæget og deres ejendele forrest. De var kommet et stykke væk fra Mikas hus, da mændene i husene rundt om Mikas hus blev kaldt sammen. De indhentede danitterne og råbte til dem. Danitterne vendte sig om og sagde til Mika: »Hvad er der i vejen, siden du har kaldt folk sammen?« Han svarede: »I har taget den gud, jeg har lavet, og præsten, og er draget af sted! Hvad har jeg tilbage? Hvordan kan I dog spørge mig, hvad der er i vejen?« Danitterne sagde til ham: »Vi vil ikke høre et ord mere fra dig! Ellers kunne det være, at nogle blev forbitrede og huggede jer ned, og så ville du og din familie komme til at bøde med livet.« Så gik danitterne deres vej, og da Mika indså, at de var for stærke for ham, vendte han om og gik hjem.

Efter at danitterne havde taget det, Mika havde lavet, og hans præst, drog de mod Lajish, mod et folk, der levede roligt og trygt. De huggede indbyggerne ned med sværd og brændte byen ned, uden at nogen kunne redde den, for den lå langt fra Sidon og havde intet med aramæerne at gøre. Den lå i dalen ved Bet-Rehob. De byggede byen op og bosatte sig der. De gav byen navnet Dan efter deres stamfader Dan, som var søn af Israel. Tidligere hed den Lajish. Derpå stillede danitterne gudebilledet op. Jonatan, Gershoms søn, Moses' sønnesøn, og hans efterkommere var præster for danitternes stamme lige til den dag, befolkningen blev ført i eksil. Det gudebillede, Mika havde lavet, stillede de op, og det stod der al den tid, Guds hus var i Shilo.

Krydshenvisning:

Dom 1,34

Jos 19,40-48

Krydshenvisning:

Dom 13,25 17,1

Krydshenvisning:

Dom 17,7

Krydshenvisning:

Dom 13,2 13,25

Krydshenvisning:

Dom 13,2 13,25

Krydshenvisning:

Dom 17,4-5

Krydshenvisning:

Dom 17,5

Krydshenvisning:

Jos 19,47

Note:

I jødisk skrifttradition er der foretaget en ændring af Moses' til Manasses for at undgå, at Moses' navn sættes i forbindelse med dyrkelsen af gudebilledet i Dan.

Krydshenvisning:

1 Kong 12,29

Am 8,14

2 Mos 18,3

2 Kong 15,29

Krydshenvisning:

Jos 18,1

Jer 7,12

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.