Bibelen online

Esajas' Bog Kapitel 10

Ve jer, der giver onde love

og udsteder uretfærdige forordninger

for at afvise de svages sag

og berøve mit folks hjælpeløse deres ret,

for at udbytte enker

og udplyndre faderløse.

Hvad vil I gøre på straffens dag,

når uvejret kommer fra det fjerne?

Hvem vil I flygte til efter hjælp,

og hvor vil I efterlade jeres rigdomme?

Nej, de skal synke i knæ blandt fanger

eller falde blandt dræbte.

Trods det har hans vrede ikke lagt sig,

hans hånd er stadig løftet.

Veråb over den hovmodige assyrerkonge

Ve Assyrien, min vredes kæp,

min harme er stokken i hans hånd.

Jeg sendte ham mod et gudløst folk,

beordrede ham imod min vredes folk

for at tage bytte og plyndre

og trampe det ned som gadens ler.

Men det var ikke det, han havde tænkt sig,

det var ikke det, han havde planlagt;

nej, han ville tilintetgøre

og udrydde mange folk.

Han sagde:

»Er mine stormænd ikke konger?

Gik det ikke Kalno som Karkemish?

Gik det ikke Hamat som Arpad?

Gik det ikke Samaria som Damaskus?

Når min hånd fandt frem

til afgudernes riger,

hvor der var flere gudebilleder end i Jerusalem og Samaria,

kan jeg så ikke gøre

mod Jerusalem og dens gudestøtter,

som jeg gjorde mod Samaria og dens afguder?«

Men når Herren har fuldført hele sit værk på Zions bjerg og i Jerusalem, vil jeg straffe Assyriens konge for frugten af hans hjertes hovmod og for hans stolte øjnes pral. For han har sagt:

»Jeg greb ind med min stærke hånd

og i min visdom, for jeg er klog.

Jeg fjernede folkenes grænser

og plyndrede deres skatte;

som den mægtige styrtede jeg herskere fra tronen.

Min hånd fandt frem til folkenes rigdomme

som til en fuglerede.

Som man samler forladte æg,

har jeg samlet hele jorden,

og der var ingen, der slog med vingen

eller åbnede næbbet og peb.«

Praler øksen over for ham, der hugger med den?

Hovmoder saven sig over for ham, der trækker den?

Som om kæppen kan svinge ham, der løfter den,

eller stokken løfte ham, der ikke er af træ!

Derfor sender Herren, Hærskarers Herre,

svindsot i hans fede krop,

og under hans pragt skal det brænde

som en flammende ild.

Israels lys bliver til en ild,

dets Hellige til en flamme;

den skal brænde og fortære hans tidsel og tjørn

på én og samme dag.

Den tilintetgør rub og stub

i hans herlige skov og frugthave;

han tæres fuldstændig hen.

Resten af træerne i hans skov bliver til at tælle,

selv et barn kan skrive dem op.

På den dag skal Israels rest og de overlevende fra Jakobs hus ikke mere støtte sig til ham, der slog dem, men i oprigtighed skal de støtte sig til Herren, Israels Hellige. En rest vender om, Jakobs rest, til den vældige Gud. For selv om dit folk, Israel, er talrigt som havets sand, skal kun en rest vende om. Tilintetgørelsen er besluttet, den strømmer frem med retfærdighed. For Herren, Hærskarers Herre, vil gennemføre den tilintetgørelse, han har besluttet, på hele jorden.

Derfor siger Herren, Hærskarers Herre: »Mit folk, der bor på Zion, frygt ikke for Assyrien, når det slår dig med kæppen og løfter staven over dig, som det skete i Egypten. For det varer kun kort tid, før vreden er forbi; så skal min harme tilintetgøre dem.« Hærskarers Herre skal svinge svøben mod dem, som da Midjan blev slået ved Orebs klippe; han løfter sin stav over havet, som det skete i Egypten.

På den dag

fjernes hans byrde fra dine skuldre

og hans åg fra din nakke,

for åget sprænges på grund af fedme.

Han rykker frem til Ajjat,

går gennem Migron,

i Mikmas efterlader han trosset.

De går gennem passet,

i Geba slår de lejr for natten.

Rama ryster,

Sauls Gibea flygter.

Skrig højt, Bat-Gallim,

lyt efter, Lajsha,

giv svar, Anatot!

Madmena tager flugten,

Gebims indbyggere bringer sig i sikkerhed.

Endnu i dag står han i Nob,

han svinger hånden mod Zions datters bjerg,

Jerusalems høj.

Men Herren, Hærskarers Herre,

hugger grenene af under rædsel;

de knejsende stammer fældes,

de høje træer segner.

Han rydder skovens tætte krat med øksen,

Libanon falder for den Mægtige.

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

2 Mos 23,6

5 Mos 16,19

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

2 Kong 18,33-35

Krydshenvisning:

Nah 1-3

2 Kong 18,33-35

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Es 37,36

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Es 6,13 7,3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Es 6,13 7,3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Rom 9,27-28

1 Mos 22,17

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Rom 9,27-28

Es 28,22

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

2 Mos 14,26-27

Dom 7,25

Es 9,3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Nah 1,13

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

1 Sam 25,44

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

1 Sam 21,2

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Anatot og giv svar og mellem Madmena og tager flugten.

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd