Bibelen online

Dommerbogen Kapitel 7

Gideons sejr over midjanitterne

Næste morgen slog Jerubba'al – den samme som Gideon – lejr ved Harod-kilden sammen med alle de folk, han havde hos sig; midjanitternes lejr lå længere mod nord, ved More-højen nede på sletten. Herren sagde til Gideon: »Du har for mange folk hos dig til, at jeg vil give midjanitterne i deres hånd; Israel vil bare selv tage æren og sige: Min egen hånd har skaffet mig sejr. Derfor skal du råbe til folket: Enhver, der er bange og rædselsslagen, skal vende hjem!« Sådan sorterede Gideon dem, og toogtyve tusind mand vendte hjem, mens ti tusind blev tilbage. Men Herren sagde til Gideon: »Der er stadig for mange folk. Før dem ned til kilden, dér vil jeg sortere dem for dig. Den, jeg siger, du skal tage med, skal gå med dig, og den, jeg siger, du ikke skal tage med, må ikke gå med dig.«

Så førte Gideon sine folk ned til kilden. Og Herren sagde til ham: »Alle dem, der labber vandet i sig som hunde, skal du skille ud fra alle dem, der lægger sig på knæ for at drikke.« Tallet på dem, der labbede vandet i sig, var tre hundrede. Alle de andre lagde sig på knæ og drak ved at føre hånden til munden. Da sagde Herren til Gideon: »Med de tre hundrede mand, som labbede vandet i sig, vil jeg give jer sejr; jeg giver midjanitterne i din hånd. Alle de andre skal gå hjem hver til sit.« Og de tog den proviant, disse folk havde, tillige med deres horn. Så sendte Gideon alle israelitterne hjem hver til sit, kun de tre hundrede mand beholdt han hos sig.

Midjanitternes lejr lå nede på sletten.

Samme nat sagde Herren til ham: »Ryk nu ned mod lejren. Jeg giver den i din hånd. Men hvis du er bange for at rykke ned mod lejren, så gå derned sammen med din våbendrager Pura. Når du hører, hvad de siger, vil du få styrke til at rykke ned mod lejren.« Så gik han med sin våbendrager Pura ned imod vagtposterne i udkanten af lejren. Midjanitterne og amalekitterne og alle Østens folk lå så tæt som græshopper nede på sletten; deres kameler kunne ikke tælles, de var så talrige som sandet ved havets bred. Netop som Gideon nåede derned, var der en, der var ved at fortælle en anden om en drøm, han havde haft. Han sagde: »Jeg drømte, at et bygbrød kom rullende ned mod midjanitternes lejr. Det ramte et telt, så det faldt, brødet væltede det omkuld, og dér lå teltet!« Den anden svarede: »Det kan kun betyde Joashs søn israelitten Gideons sværd. Gud har givet midjanitterne og hele lejren i hans hånd.« Da Gideon hørte drømmen fortalt og tydet, bøjede han sig i bøn. Så vendte han tilbage til israelitternes lejr og sagde: »Stå op! Herren har givet midjanitternes lejr i jeres hånd.«

Derpå delte han de tre hundrede mand i tre afdelinger og gav dem alle sammen horn i hånden og tomme krukker med brændende fakler i. Han sagde til dem: »Se på mig, og gør som jeg; når jeg kommer til udkanten af lejren, skal I gøre det samme, som jeg gør. Når jeg og alle de, der er sammen med mig, støder i hornene, skal I andre også støde i jeres horn rundt om hele lejren og råbe: For Herren og for Gideon!«

Ved begyndelsen af den midterste nattevagt kom Gideon og de hundrede mand, som var sammen med ham, til udkanten af lejren, netop som vagten var sat. Da stødte de i hornene og knuste krukkerne, de havde i hænderne. Alle tre afdelinger stødte i hornene og slog krukkerne i stykker. I venstre hånd holdt de faklerne og i højre hånd hornene, som de stødte i. Og de råbte: »Sværdet for Herren og for Gideon!« De blev stående på hver sin plads rundt om lejren, og alle i lejren gav sig til at løbe og flygtede skrigende bort. Da de tre hundrede stødte i hornene, lod Herren alle i lejren rette sværdet mod hinanden, og de flygtede til Bet-ha-Shitta i retning af Serera, til bredden ved Abel-Mehola over for Tabbat.

Så blev israelitterne fra Naftali, Asher og hele Manasse kaldt sammen, og de satte efter midjanitterne. Og Gideon sendte bud ud i hele Efraims bjergland: »Drag ned mod midjanitterne, og afskær dem fra floden helt til Bet-Bara ved Jordan!« Alle efraimitterne blev kaldt sammen, og de afskar adgangen til floden helt til Bet-Bara ved Jordan. De tog midjanitternes to høvdinge Oreb og Ze'eb til fange. Oreb dræbte de på Orebs klippe, og Ze'eb dræbte de i Ze'ebs perse, og så satte de efter midjanitterne. Hovederne af Oreb og Ze'eb bragte de til Gideon på den anden side af Jordan.

Krydshenvisning:

Dom 6,32

Krydshenvisning:

5 Mos 8,17-18

Krydshenvisning:

5 Mos 20,8

1 Makk 3,56

Krydshenvisning:

1 Sam 14,6

2 Krøn 14,10

Krydshenvisning:

Dom 6,5 6,33

Krydshenvisning:

Sl 83,10

Es 9,3

50 bibeltekster du skal kende

Bibelens højdepunkter udvalgt af Sørine Gotfredsen
50 bibeltekster
279,95

Forfatter: Sørine Gotfredsen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-301-5
Mål: 13,8 x 21,5 cm.