Bibelen online

Jeremias' Bog Kapitel 35

Rekabitterne som forbillede

Det ord, som kom til Jeremias fra Herren, dengang Jojakim, Josijas søn, var konge i Juda: Gå til rekabitterne, og tal til dem! Før dem til et af kamrene i Herrens tempel, og giv dem vin at drikke!

Jeg tog Ja'azanja, Jirmejas søn, Habassinjas sønnesøn, og hans brødre og hans sønner, alle rekabitterne, og førte dem til Herrens tempel, til det kammer, der tilhørte gudsmanden Hanans disciple; han var søn af Jigdalja. Det lå ved siden af stormændenes kammer, der lå oven over dørvogteren Ma'asejas kammer; han var søn af Shallum.

Jeg satte kander, fulde af vin, og bægre foran rekabitterne og sagde til dem: »Drik noget vin!« De svarede: »Vi drikker ikke vin, for vores stamfader Jonadab, Rekabs søn, gav os den befaling: I al fremtid må hverken I eller jeres efterkommere drikke vin, bygge huse, så korn, plante vingårde eller have ejendom, men hele livet skal I bo i telte; så vil I få et langt liv på den jord, hvor I bor som fremmede. Og vi har adlydt alt, hvad vores stamfader Jonadab, Rekabs søn, befalede os; vi og vores koner, vores sønner og døtre har aldrig drukket vin; vi har aldrig bygget huse til at bo i, vi ejer hverken vingårde, marker eller korn, men vi bor i telte. Vi overholder alt det, vores stamfader Jonadab befalede os. Men da babylonerkongen Nebukadnesar drog op mod landet, sagde vi: Kom, lad os gå til Jerusalem, bort fra kaldæernes og aramæernes hære. Og nu bor vi i Jerusalem.«

Da kom Herrens ord til Jeremias: Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Gå hen og sig til judæerne og til Jerusalems indbyggere: Vil I ikke tage ved lære og lytte til mine ord? siger Herren. Rekabs søn Jonadab forbød sine efterkommere at drikke vin, og hans ord er blevet holdt i hævd; indtil i dag har de aldrig drukket vin, de har adlydt, hvad deres stamfader befalede. Jeg har talt til jer igen og igen, men I ville ikke adlyde mig. Igen og igen har jeg sendt mine tjenere, profeterne, til jer og sagt: Vend om fra jeres onde vej, og gør jeres gerninger gode; I må ikke følge andre guder og dyrke dem. Så skal I bo på den jord, jeg gav jer og jeres fædre. Men I lyttede ikke til mig og hørte ikke på mig. Rekabs søn Jonadabs efterkommere har holdt den befaling i hævd, som deres stamfader gav dem. Men dette folk ville ikke høre på mig.

Derfor siger Herren, Hærskarers Gud, Israels Gud: Jeg bringer hele den ulykke, jeg har truet med, over Juda og over alle Jerusalems indbyggere. Skønt jeg talte til dem, hørte de ikke, og skønt jeg råbte til dem, svarede de ikke.

Til rekabitterne sagde Jeremias: Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: I adlød, hvad jeres stamfader Jonadab befalede, I holdt alle hans befalinger og gjorde alt, hvad han befalede jer. Derfor siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Der skal aldrig mangle en af Rekabs søn Jonadabs slægt til at træde frem for mig.

Krydshenvisning:

2 Kong 23,34

Krydshenvisning:

1 Krøn 2,55

Krydshenvisning:

2 Kong 10,15

Krydshenvisning:

Jer 25,4

Krydshenvisning:

Jer 18,11

Krydshenvisning:

Jer 7,13-15

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.