Bibelen online

Johannesevangeliet Kapitel 20

Jesu opstandelse

Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden discipel, ham, som Jesus elskede, og siger til dem: »De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham.« Så kom Peter og den anden discipel og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden discipel løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først til graven; han bøjede sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem; han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der og klædet, som Jesus havde haft over hovedet; det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. Da gik også den anden discipel derind, han, som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået Skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplene gik så hjem igen.

Den opstandne Jesus og Maria Magdalene

Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget, én ved hovedet og én ved fødderne. De sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du?« Hun svarede: »De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.« Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?« Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham: »Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham.« Jesus sagde til hende: »Maria!« Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: »Rabbuni!« – det betyder Mester. Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.« Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: »Jeg har set Herren,« og at han havde sagt dette til hende.

Den opstandne Jesus og disciplene

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!« Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.« Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden! Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt.«

Den vantro Thomas

Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham: »Vi har set Herren.« Men Thomas sagde til dem: »Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke.«

Otte dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde: »Fred være med jer!« Derpå sagde han til Thomas: »Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende.« Thomas svarede: »Min Herre og min Gud!« Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.«

Evangelieskriftets formål

Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Luk 24,1-12

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Luk 24,1-12

Joh 13,23

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Luk 24,1-12

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Luk 24,1-12

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Luk 24,1-12

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Luk 24,1-12

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Luk 24,1-12

Joh 11,44

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Luk 24,1-12

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Luk 24,1-12

Luk 24,25-27

1 Kor 15,4

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Mark 16,1-8

Luk 24,1-12

Krydshenvisning:

Mark 16,9-10

Krydshenvisning:

Mark 16,9-10

Krydshenvisning:

Mark 16,9-10

Krydshenvisning:

Mark 16,9-10

Krydshenvisning:

Mark 16,9-10

Krydshenvisning:

Mark 16,9-10

Krydshenvisning:

Mark 16,9-10

Hebr 2,11-12

Krydshenvisning:

Mark 16,9-10

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Luk 24,36-49

1 Kor 15,5

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Luk 24,36-49

1 Kor 15,5

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Luk 24,36-49

1 Kor 15,5

Joh 17,18

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Luk 24,36-49

1 Kor 15,5

Krydshenvisning:

Mark 16,14-18

Luk 24,36-49

1 Kor 15,5

Matt 16,19 18,18

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Sl 22,17

Joh 19,34

Krydshenvisning:

Joh 1,1

Krydshenvisning:

2 Kor 5,7

1 Pet 1,8

Krydshenvisning:

Joh 21,25

Krydshenvisning:

Rom 1,17

1 Joh 5,13

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd