Bibelen online

Johannesevangeliet Kapitel 13

Fodvaskningen

Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen; han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt måltid – Djævelen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham; og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud – så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham: »Herre, vasker du mine fødder?« Jesus svarede ham: »Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det.« Peter sagde: »Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder.« Jesus svarede: »Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig.« Simon Peter sagde til ham: »Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet!« Jesus sagde til ham: »Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene; dog ikke alle.« Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham; derfor sagde han: I er ikke alle rene.

Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem: »Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Sandelig, sandelig siger jeg jer: En tjener er ikke større end sin herre, og en udsending ikke større end den, der har sendt ham. Når I ved det, er I salige, hvis I gør det.

Forudsigelsen af Judas' forræderi

Jeg taler ikke om jer alle; jeg ved, hvem jeg har udvalgt, men Skriftens ord må gå i opfyldelse:

Den, der spiser brødet med mig,

har løftet hælen imod mig.

Jeg siger det til jer allerede nu, inden det sker, for at I, når det er sket, skal tro, at jeg er den, jeg er. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tager imod, hvem jeg end sender, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, der har sendt mig.«

Da Jesus havde sagt det, kom han i oprør og vidnede: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.« Disciplene så på hinanden, usikre på, hvem han talte om. En af hans disciple, den, som Jesus elskede, sad til bords lige ved siden af Jesus. Ham gav Simon Peter tegn til at spørge Jesus, hvem det var, han talte om. Da det nu var ham, der sad nærmest ved Jesus, spurgte han: »Hvem er det, Herre?« Jesus svarede: »Det er ham, jeg giver det stykke brød, jeg nu dypper.« Så dyppede han brødet, tog det og gav det til Judas, Simon Iskariots søn. Og da Judas havde fået brødet, fór Satan i ham. Jesus sagde til ham: »Hvad du gør, gør det snart.« Ingen af dem, der sad til bords, forstod, hvorfor han sagde det til ham. Men da Judas stod for pengekassen, mente nogle, at Jesus havde sagt til ham: »Køb, hvad vi har brug for til festen,« eller at han skulle give noget til de fattige. Da han havde fået brødet, gik han straks ud. Det var nat.

Det nye bud

Da Judas var gået ud, sagde Jesus: »Nu er Menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Er Gud herliggjort i ham, skal Gud også herliggøre ham i sig, og han skal snart herliggøre ham. Mine børn, endnu en kort tid er jeg hos jer. I skal lede efter mig, og hvad jeg sagde til jøderne, siger jeg nu også til jer: Hvor jeg går hen, kan I ikke komme. Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.«

Forudsigelsen af Peters fornægtelse

Simon Peter sagde til ham: »Herre, hvor går du hen?« Jesus svarede ham: »Hvor jeg går hen, kan du ikke følge mig nu, men senere skal du følge mig.« Peter sagde til ham: »Herre, hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil sætte mit liv til for dig.« Jesus svarede: »Vil du sætte dit liv til for mig? Sandelig, sandelig siger jeg dig: Hanen skal ikke gale, før du har fornægtet mig tre gange.

Krydshenvisning:

Joh 7,30 17,1

Krydshenvisning:

Luk 22,3

Krydshenvisning:

Joh 3,35 16,28

Krydshenvisning:

Luk 7,44

Krydshenvisning:

Joh 15,3

Krydshenvisning:

Joh 6,64

Krydshenvisning:

Matt 23,8 23,10

Luk 6,46

Krydshenvisning:

Luk 22,27

1 Tim 5,10

1 Joh 3,16

Krydshenvisning:

Fil 2,5

1 Pet 2,21

1 Joh 2,6

Krydshenvisning:

Matt 10,24

Joh 15,20

Krydshenvisning:

Matt 7,24

Krydshenvisning:

Sl 41,10

ApG 1,16

Krydshenvisning:

Joh 8,24 14,29

Krydshenvisning:

Matt 10,40

Krydshenvisning:

Matt 26,21-25

Mark 14,18-21

Luk 22,21-23

Krydshenvisning:

Matt 26,21-25

Mark 14,18-21

Luk 22,21-23

Krydshenvisning:

Matt 26,21-25

Mark 14,18-21

Luk 22,21-23

Krydshenvisning:

Matt 26,21-25

Mark 14,18-21

Luk 22,21-23

Krydshenvisning:

Matt 26,21-25

Mark 14,18-21

Luk 22,21-23

Krydshenvisning:

Matt 26,21-25

Mark 14,18-21

Luk 22,21-23

Krydshenvisning:

Matt 26,21-25

Mark 14,18-21

Luk 22,21-23

Luk 22,3

Krydshenvisning:

Matt 26,21-25

Mark 14,18-21

Luk 22,21-23

Krydshenvisning:

Matt 26,21-25

Mark 14,18-21

Luk 22,21-23

Joh 12,6

Krydshenvisning:

Matt 26,21-25

Mark 14,18-21

Luk 22,21-23

Krydshenvisning:

Joh 12,23 12,28

Krydshenvisning:

Joh 17,5

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Joh 15,12 15,17

1 Joh 2,8 3,11 3,23 4,21

Krydshenvisning:

Matt 26,30-35

Mark 14,26-31

Luk 22,31-34

Joh 21,18-19

Krydshenvisning:

Matt 26,30-35

Mark 14,26-31

Luk 22,31-34

Krydshenvisning:

Matt 26,30-35

Mark 14,26-31

Luk 22,31-34

Joh 18,27

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd