Bibelen online

Johannesevangeliet Kapitel 19

Pilatus tog så Jesus og lod ham piske. Og soldaterne flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, og de hængte en purpurkappe om ham, stillede sig foran ham og sagde: »Hil dig, jødernes konge!« og slog ham i ansigtet. Pilatus gik atter ud af borgen og sagde til dem: »Nu fører jeg ham ud til jer, for at I kan vide, at jeg ikke finder ham skyldig.« Så kom Jesus ud med tornekronen og purpurkappen på. Pilatus sagde til dem: »Se, her er manden!« Da ypperstepræsterne og tempelvagterne så ham, råbte de: »Korsfæst ham, korsfæst ham!« Pilatus sagde til dem: »Så tag I ham og korsfæst ham, for jeg finder ham ikke skyldig.« Jøderne svarede: »Vi har en lov, og efter den lov skal han dø, fordi han har gjort sig selv til Guds søn.«

Da Pilatus hørte de ord, blev han endnu mere bange, og han gik ind i borgen igen og sagde til Jesus: »Hvor er du fra?« Men Jesus gav ham intet svar. Pilatus sagde så til ham: »Svarer du mig ikke? Ved du ikke, at jeg har magt til at løslade dig og magt til at korsfæste dig?« Jesus svarede ham: »Du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Derfor har han, der udleverede mig til dig, større synd.« Efter dette ville Pilatus løslade Jesus, men jøderne råbte: »Løslader du ham, er du ikke kejserens ven. Enhver, som gør sig selv til konge, sætter sig op imod kejseren.«

Da Pilatus hørte de ord, førte han Jesus ud, og han satte sig i dommersædet på det sted, som kaldes Stenbroen, på hebraisk Gabbata. Det var forberedelsesdagen til påsken, ved den sjette time. Pilatus sagde til jøderne: »Her er jeres konge!« Da råbte de: »Bort med ham, bort med ham, korsfæst ham!« Pilatus sagde til dem: »Skal jeg korsfæste jeres konge?« Ypperstepræsterne svarede: »Vi har ingen anden konge end kejseren.« Da udleverede han Jesus til dem, for at han kunne blive korsfæstet.

Korsfæstelsen

Så tog de Jesus med sig; han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes Hovedskalsted, og som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre, én på hver side, med Jesus i midten. Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød: »Jesus fra Nazaret, jødernes konge.« Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes ypperstepræster sagde nu til Pilatus: »Skriv ikke: ›Jødernes konge‹, men: ›Han sagde: Jeg er jødernes konge‹.« Pilatus svarede: »Hvad jeg skrev, det skrev jeg.«

Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, én del til hver soldat. Også kjortlen tog de; men den var uden sammensyninger, ét vævet stykke fra øverst til nederst; derfor sagde de til hinanden: »Lad os ikke rive den i stykker, men trække lod om, hvem der skal have den.« For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse:

De delte mine klæder mellem sig,

de kastede lod om min klædning.

Det gjorde soldaterne altså.

Jesu død

Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: »Kvinde, dér er din søn.« Derpå sagde han til disciplen: »Dér er din mor.« Fra den time tog disciplen hende hjem til sig.

Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at Skriften skulle opfyldes, sagde han: »Jeg tørster.« Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddiken på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: »Det er fuldbragt.« Og han bøjede hovedet og opgav ånden.

Det var forberedelsesdag, og for at legemerne ikke skulle blive hængende på korset sabbatten over – for det var en stor sabbatsdag – bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstedes ben måtte blive knust og de døde taget ned. Så kom soldaterne og knuste benene på den første og på den anden, som var korsfæstet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben, men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud. Den, der har set det, har vidnet om det, for at også I skal tro – og hans vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han taler sandt. Dette skete, for at det skriftord skulle gå i opfyldelse: »Ingen af hans knogler må blive knust.« Og atter et andet skriftord siger: »De skal se hen til ham, de har gennemboret.«

Gravlæggelsen

Josef fra Arimatæa, som var discipel af Jesus, men hemmeligt, af frygt for jøderne, bad derefter Pilatus om at måtte tage Jesu legeme ned; og det tillod Pilatus. Josef kom så og tog Jesu legeme ned. Også Nikodemus kom; det var ham, som tidligere var kommet til Jesus om natten; han medbragte en blanding af myrra og aloe, omkring hundrede pund. Så tog de Jesu legeme og viklede linnedklæder om det sammen med de vellugtende salver, som det er skik hos jøderne ved begravelse. På det sted, hvor Jesus var blevet korsfæstet, var der en have, og i haven var der en ny grav, hvor der endnu ikke havde været lagt nogen. Da det var jødernes forberedelsesdag, lagde de Jesus dér, fordi den grav var i nærheden.

Krydshenvisning:

Matt 27,27-31

Mark 15,16-20

Krydshenvisning:

Matt 27,27-31

Mark 15,16-20

Joh 18,22

Krydshenvisning:

3 Mos 24,15-16

Joh 5,18

Krydshenvisning:

Joh 3,27 10,18

Visd 6,3

Krydshenvisning:

ApG 17,7

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Krydshenvisning:

Matt 27,32-44

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Sl 22,19

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Joh 13,23

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Sl 22,16

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Sl 69,22

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Luk 12,50

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Joh 19,14

5 Mos 21,22-23

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Joh 21,24

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

2 Mos 12,46

4 Mos 9,12

Sl 34,21

Krydshenvisning:

Matt 27,45-56

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Zak 12,10

Åb 1,7

Krydshenvisning:

Matt 27,57-61

Mark 15,42-47

Luk 23,50-56

Joh 12,42

Krydshenvisning:

Matt 27,57-61

Mark 15,42-47

Luk 23,50-56

Joh 3,1-2

Krydshenvisning:

Matt 27,57-61

Mark 15,42-47

Luk 23,50-56

Krydshenvisning:

Matt 27,57-61

Mark 15,42-47

Luk 23,50-56

Krydshenvisning:

Matt 27,57-61

Mark 15,42-47

Luk 23,50-56

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd