Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 26

Lykkelig den mand, der har en god kone;

tallet på hans levedage fordobles.

En dygtig kone glæder sin mand,

hans år forløber i fred.

En god kone er en lykkelig lod,

som tilfalder dem, der frygter Herren.

Hvad enten hendes mand er rig eller fattig, er han glad,

han har altid et muntert ansigt.

Tre ting er jeg bange for,

og stillet over for den fjerde bliver jeg grebet af frygt:

bysladder, pøbelopløb

og falsk anklage – alt sammen værre end døden!

Hjertesorg og bedrøvelse – det forvolder en kvinde, der er skinsyg på en kvinde;

hendes tunge er en piskesnert, når hun sladrer til alle.

En ond kvinde er som et ustyrligt oksespand;

at holde fast på hende er som at holde på en skorpion!

En beruset kvinde vækker stor vrede;

hun kan ikke skjule sin skændsel.

En utugtig kvinde kendes på sit udfordrende blik

og på sine øjekast.

Hold strengt opsyn med en selvrådig datter,

ellers opdager og udnytter hun din manglende agtpågivenhed!

Hold vågent øje med hendes skamløse blik,

og bliv ikke overrasket, hvis hun forsynder sig imod dig.

Som en tørstig vandrer åbner munden

og drikker af alt det vand, han kommer i nærheden af,

sådan sætter hun sig foran enhver pløk

og åbner sit kogger for pilen.

En kvindes dejlighed glæder hendes mand,

hendes forstandighed styrker hans legeme.

En kvinde, der kan tie, er en gave fra Herren;

intet kan erstatte et dannet væsen.

Det allerdejligste er en anstændig kvinde;

intet kan opveje selvbeherskelse.

Som den opgående sol på Herrens høje himmel

er den gode kvindes skønhed i hendes velordnede hus.

Som en lysende lampe på helligdommens stage

er et smukt ansigt på en statelig skikkelse.

Som guldsøjler på et sølvfundament

er smukke ben på velformede fødder.

[Min søn, hold dig sund i din ungdoms tid,

og skænk ikke din kraft til fremmede.

Udsøg dig på hele sletten den frugtbareste jordlod,

og så din sæd dér i tillid til din ædle herkomst.

Så vil dine efterkommere trives

og vokse op i den frimodighed, den ædle herkomst giver.

En skøge skal betragtes som en spytklat,

en gift kvinde som et dødens tårn for dem, der bestiger hende.

En ugudelig kone er den syndige mands lod;

den, der frygter Herren, får en gudfrygtig kone.

En uanstændig kvinde bliver i sin vanære,

en anstændig datter viser blufærdighed selv over for sin mand.

En selvrådig kvinde skal betragtes som en hund;

den, som kender til skam, vil frygte Herren.

En kvinde, der ærer sin mand, vil alle regne for klog;

hun, som i overmod vanærer ham, betragtes af alle som ugudelig.

Lykkelig den mand, der har en god kone;

tallet på hans leveår fordobles.

En højrøstet og rapmundet kone

opleves som en krigstrompet, der jager på flugt;

enhver, der udsættes for det,

må henleve sin tilværelse i krigerisk kaos.]

Syndens uundgåelighed

To ting er jeg bedrøvet over,

en tredje bliver jeg grebet af vrede over:

en soldat, der lider nød på grund af fattigdom,

forstandige mænd, der bliver behandlet med foragt,

og en, der vender sig fra retfærdighed til synd.

Herren vil sørge for, at han rammes af sværdet.

En købmand kan næppe undgå forseelser,

og en handlende kan ikke holde sig fri af overtrædelser.

Krydshenvisning:

Ordsp 31,10-12

Krydshenvisning:

Ordsp 31,10-12

Krydshenvisning:

Ordsp 18,22 19,14

Krydshenvisning:

Ordsp 27,4

Krydshenvisning:

Ordsp 27,4

Krydshenvisning:

Ordsp 6,25

Note:

Ordet datter kan enten være kommet ind ved en fejltagelse eller være brugt i en bredere betydning kvinde, jf. v. 24.

Krydshenvisning:

Sir 42,11

Krydshenvisning:

Ordsp 5,7-14 31,3

Krydshenvisning:

Sir 23,22-26

Krydshenvisning:

Sir 23,22-26

Krydshenvisning:

Ordsp 6,26

Sir 9,3-9

Krydshenvisning:

Ez 18,24

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.