Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 23

Herre, min fader, du som hersker over mit liv,

overlad mig ikke til deres vilje,

og lad dem ikke bringe mig til fald.

Hvem der dog ville bruge pisken mod mine tanker

og opdrage mit hjerte til visdom

uden at vise skånsel over for mine forseelser

og uden at overse mine synder!

Ellers vil mine forseelser tage til

og mine synder blive talrige,

så jeg falder for øjnene af mine modstandere,

og min fjende fryder sig over mig,

[de fjender, for hvem håbet om din barmhjertighed er fjernt.]

Herre, min fader og mit livs Gud,

giv mig ikke lystne øjne,

og hold begæret borte fra mig.

Lad ikke legemets drift og kødets lyst få magt over mig,

og prisgiv mig ikke til skamløse lidenskaber.

Letfærdig tale

OM AT STYRE SIN MUND

Mine børn, hør, hvad det vil sige at styre sin mund;

den, der giver agt på det, vil aldrig blive fanget i sine ord.

Synderen afsløres af det, han siger,

spotteren og den hovmodige bringes til fald af deres tale.

Væn ikke din mund til at sværge,

og gør det ikke til en vane at nævne den Helliges navn.

Som en træl, der tages i langvarigt forhør,

ikke er uden mærker af slag,

sådan er det også med den, der evig og altid sværger ved Guds navn:

han er ikke ren for synd.

En mand, der sværger ofte, fyldes med lovløshed,

og svøben viger ikke fra hans hus.

Bryder han sit ord, pådrager han sig skyld,

lader han hånt om sin ed, synder han dobbelt,

og hvis han sværger med tomme ord, slipper han ikke for straf,

for hans hus vil blive fyldt med ulykker.

Der er en måde at tale på, der kan sidestilles med døden;

lad den ikke forekomme i det land, Jakob fik i eje.

For alt sådant skal være fjernt fra de gudfrygtige;

de skal ikke vælte sig i synd.

Væn ikke din mund til grov og uopdragen tale,

for i den er der syndige ord.

Tænk på din far og din mor,

når du sidder blandt stormænd,

så du ikke forløber dig over for dem

og opfører dig så tåbeligt,

at du ønsker, du aldrig var blevet født,

og forbander den dag, du blev født.

En mand, der er vant til at bruge hånsord,

vil alle dage forblive uopdragen.

Utugt

Der er to slags store syndere,

og en tredje, der bringer vrede over sig:

Et menneske, der brænder som ild af begær;

det slukkes ikke, før han er brændt op.

Et menneske, der bruger sin krop til utugt;

han holder ikke op, før ilden har brændt ham op.

– For et utugtigt menneske smager alt brød godt;

han bliver ikke træt af det, før han dør –

Et menneske, der forlader sin egen seng;

han siger til sig selv: »Hvem ser mig?

Det er mørkt omkring mig, væggene skjuler mig,

og ingen ser mig. Hvad har jeg at frygte?

Den Højeste vil aldrig huske mine synder.«

Han frygter menneskers øjne,

men ved ikke, at Herrens øjne

er ti tusind gange skarpere end solen;

de agter på alle menneskenes veje

og ser ind i de skjulte steder.

Han kendte alt, før det blev skabt,

og ligeså, efter at det er blevet fuldført.

Sådan en mand vil blive straffet på byens gader;

han vil blive grebet, hvor han ikke venter det.

På samme måde går det en kvinde, der forlader sin mand

og udgiver et barn med en anden for at være arving.

Hun har for det første været ulydig mod den Højestes lov,

for det andet har hun forbrudt sig mod sin mand,

for det tredje har hun i utugt begået ægteskabsbrud

og bragt børn til verden med en anden.

Hun skal føres frem i forsamlingen;

også hendes børn skal hjemsøges.

Hendes børn vil ikke slå rod,

og hendes grene vil ikke bære frugt.

Det minde, hun efterlader sig, vil være forbandet,

hendes skam vil ikke blive udslettet,

og de efterlevende vil erfare,

at intet er bedre end at frygte Herren,

intet herligere end at holde sig til Herrens bud.

[At følge Gud giver stor ære,

at blive modtaget af ham giver dig et langt liv.]

Note:

mine synder: rettelse ud fra sammenhængen. Alle græske håndskrifter og Göttingerudgaven har deres synder.

Krydshenvisning:

Matt 5,28

Krydshenvisning:

2 Mos 20,7

Matt 5,34

Jak 5,12

Krydshenvisning:

3 Mos 24,15-16

Note:

når: rettelse ud fra antagelsen af forkert græsk oversættelse af et hebraisk ord (Hebr. til verset er ikke bevaret). Göttingerudgaven har for.

Krydshenvisning:

Job 3,3

Krydshenvisning:

Job 22,13 24,15

Es 29,15

Sir 16,17

Krydshenvisning:

Ordsp 5,21

Krydshenvisning:

Sl 139,16

Krydshenvisning:

3 Mos 20,10

Krydshenvisning:

3 Mos 20,10

Krydshenvisning:

Visd 3,16 4,3

Sir 40,15

Krydshenvisning:

Sir 25,11

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd