Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 24

De sidste tiders tegn og Jesu genkomst

Jesus forlod templet, og da han var på vej ud, kom hans disciple hen til ham og pegede på tempelbygningerne. Men han sagde til dem: »Ser I alt dette? Sandelig siger jeg jer: Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned.«

Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: »Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?« Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild! For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne. Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund – den, der læser dette, skal mærke sig det! – da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene; den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset; og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe. Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat. For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet.

Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild. Nu har jeg sagt jer det forud. Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være. Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes. Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes. Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.

Lignelsen om figentræet

Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen. Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme. For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken; og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være. Da skal der være to mænd ude på marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn; den ene tages med, og den anden lades tilbage.

Årvågne tjenere

Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.

Hvem er så en tro og klog tjener, som af sin herre er sat til at give hans folk deres kost i rette tid? Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Sandelig siger jeg jer: Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men er det en dårlig tjener, der siger som så: Min herre lader vente på sig! og derpå giver sig til at slå sine medtjenere og spiser og drikker med svirebrødre, så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender, og hugge ham ned og lade ham dele skæbne med hyklerne. Dér skal der være gråd og tænderskæren.

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Mika 3,12

Matt 23,38

Luk 19,44

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

ApG 1,6-8

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Matt 7,15

2 Thess 2,3

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

ApG 5,36

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Matt 10,22

Joh 16,2

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

2 Pet 2,1

1 Joh 4,1

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

2 Tim 3,3

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Matt 10,22

Åb 2,10

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Matt 28,19

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Dan 9,27 11,31

1 Makk 1,54

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

1 Mos 19,17

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Luk 23,29

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Dan 12,1

Åb 7,14

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

5 Mos 13,2-6

2 Thess 2,9-10

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Job 39,30

Åb 19,17-18

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Ez 32,7

Joel 2,10 3,4

Åb 6,12-13

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Dan 7,13

Matt 16,27 26,64

Åb 1,7

Krydshenvisning:

Mark 13,1-27

Matt 13,41

1 Kor 15,52

1 Thess 4,16

Krydshenvisning:

Mark 13,28-32

Luk 21,29-33

Krydshenvisning:

Mark 13,28-32

Luk 21,29-33

Åb 3,20

Krydshenvisning:

Mark 13,28-32

Luk 21,29-33

Matt 16,28 23,36

Krydshenvisning:

Mark 13,28-32

Luk 21,29-33

Sl 102,27

Es 51,6

Matt 5,18

Hebr 1,11

1 Pet 1,25

Krydshenvisning:

Mark 13,28-32

Luk 21,29-33

ApG 1,7

Krydshenvisning:

1 Mos 6-7

2 Pet 2,5

Krydshenvisning:

1 Mos 7,6-24

Krydshenvisning:

Mark 13,33-37

Luk 12,35-48

Matt 25,13

1 Thess 5,6

Krydshenvisning:

Mark 13,33-37

Luk 12,35-48

1 Thess 5,2

2 Pet 3,10

Åb 3,3

Krydshenvisning:

Mark 13,33-37

Luk 12,35-48

Krydshenvisning:

Mark 13,33-37

Luk 12,35-48

Krydshenvisning:

Mark 13,33-37

Luk 12,35-48

Åb 16,15

Krydshenvisning:

Mark 13,33-37

Luk 12,35-48

Matt 25,21

Krydshenvisning:

Mark 13,33-37

Luk 12,35-48

2 Pet 3,4

Krydshenvisning:

Mark 13,33-37

Luk 12,35-48

Krydshenvisning:

Mark 13,33-37

Luk 12,35-48

Krydshenvisning:

Mark 13,33-37

Luk 12,35-48

Matt 8,12

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd