Bibelen online

Tilføjelser til Esters Bog Kapitel 1

Mordokajs drøm

I storkongen Artaxerxes' andet regeringsår, på den første dag i måneden nisan, havde Mordokaj, søn af Jair, søn af Shim'i, søn af Kish, af Benjamins stamme, en drøm; han var jøde og boede i byen Susa, en stor mand, som gjorde tjeneste ved kongens hof. Han var en af dem, babylonerkongen Nebukadnesar havde ført bort fra Jerusalem sammen med Judas konge Jekonja.

Sådan var hans drøm: Der var råb og larm, torden og jordskælv, og rædsel på jorden. Så kom der to store drager, der ville kæmpe mod hinanden, og de brølede højt. Ved deres brøl gjorde alle folkeslagene sig rede til krig for at kæmpe mod et folk af retfærdige. Det blev en dag med mulm og mørke, nød og trængsel, lidelse og stor rædsel på jorden. Hele det retfærdige folk blev grebet af rædsel; i frygt for de ulykker, der truede dem, beredte de sig på at dø og råbte til Gud. Ved deres råb kom der – som fra en lille kilde – en stor flod med meget vand. Der kom lys, og solen stod op, og de ringe blev ophøjet og opslugte de fornemme.

Da Mordokaj vågnede efter denne drøm, hvor han havde set, hvad Gud havde besluttet at gøre, tænkte han på den hele dagen og prøvede at forstå den i alle enkeltheder.

Mordokaj redder kongen

Mordokaj gik til ro i paladset sammen med Gabata og Tarra, to af kongens eunukker, som gjorde vagttjeneste i paladset. Han kunne høre, hvad de talte om, og han fandt ud af, at de havde noget for, og forstod, at de havde planer om at lægge hånd på kong Artaxerxes. Han angav dem til kongen, der forhørte de to eunukker, og da de havde tilstået, blev de henrettet. Kongen skrev disse begivenheder ned, for at de kunne blive husket, og Mordokaj skrev dem også ned. Så pålagde kongen Mordokaj at gøre tjeneste ved hoffet, og han belønnede ham med gaver for det, han havde gjort.

En bugæer ved navn Haman, Hammedatas søn, nød anseelse hos kongen, og han søgte at skade Mordokaj og hans folk på grund af det, der var sket med kongens to eunukker.

Note:

Artaxerxes kaldes i Est 1,1 o.fl.st Ahasverus og er den samme som perserkongen Xerxes.

Krydshenvisning:

Est 2,5-6

1 Sam 9,1

Krydshenvisning:

Est 2,5-6

Krydshenvisning:

Est 2,5-6

2 Kong 24,10-15

Krydshenvisning:

Joel 2,2

Krydshenvisning:

TilfEst F,1-10

Note:

Gabata og Tarra kaldes i Est 2,21; 6,2 Bigtan og Teresh.

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Est 3,1

TilfEst E,10

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd