Bibelen online

Tobits Bog Kapitel 14

Tobits afskedstale og død

Tobit døde i fred 112 år gammel og fik en ærefuld begravelse i Nineve. Han var 62 år, da han mistede synet, men efter at han havde fået det igen, fik han gode år og gjorde velgerninger. Han blev ved med at prise Gud og takke ham for hans storhed.

Da han lå for døden, kaldte han sin søn Tobias til sig og pålagde ham dette: »Min dreng, tag dine børn med dig, og skynd dig at rejse til Medien. For jeg tror på de ord fra Gud om Nineve, som Nahum talte, at alt det vil ske og komme over Assyrien og Nineve. Og alt, hvad Israels profeter, der var sendt af Gud, talte, det vil indtræffe. Intet skal trækkes fra disse ord; alt skal ske til rette tid. Men i Medien vil der være mere sikkert end i Assyrien og Babylon. For jeg ved, og jeg tror på, at alt det, Gud har sagt, vil gå i opfyldelse og ske; ikke et eneste ord vil falde til jorden. Vore landsmænd, som bor i Israel, vil blive spredt, når de som fanger føres bort fra det gode land. Hele Israel skal ligge øde, Samaria og Jerusalem skal ligge øde, Guds hus skal være i sorg og skal ligge nedbrændt for en tid.

Men Gud vil igen forbarme sig over dem og lade dem vende tilbage til Israel. De skal genopbygge huset, og det skal ikke være som det første; det skal stå, indtil tidsaldrene er til ende. Derefter skal de alle vende tilbage fra fangenskabet og genopbygge Jerusalem i herlighed, og dér skal Guds hus genopbygges, således som Israels profeter har sagt det om byen. Alle jordens folk skal vende om og frygte Gud oprigtigt. Alle fjerner de deres afguder, som vildførte dem med løgn, og de skal prise den evige Gud i retfærdighed. Alle de israelitter, som til den tid bliver frelst, og som i sandhed har Gud i deres tanker, skal samles og drage til Jerusalem og til evig tid bo i tryghed i Abrahams land, som de skal få i eje igen. De, der oprigtigt elsker Gud, skal glæde sig; men de, der begår synd og uret, skal forsvinde helt fra jorden.

Og nu, mine børn, pålægger jeg jer at tjene Gud oprigtigt og gøre det, der er godt i hans øjne. Jeres børn skal også opdrages til at handle retfærdigt og barmhjertigt; de skal have Gud i deres tanker og altid oprigtigt prise hans navn af al deres styrke. Og du, min dreng, rejs væk fra Nineve, bliv ikke her! Når du engang har begravet din mor ved min side, må du ikke blive i byen én dag længere. For jeg ser megen uret her, og der begås megen svig her; men ingen føler skam! Min dreng, hvad gjorde ikke Nadab mod Akikar, som havde opfostret ham? Blev han ikke, mens han endnu levede, ført ned i jorden? Men Gud gengældte denne uret efter fortjeneste: Akikar kom igen op i lyset, men Nadab måtte gå ned i det evige mørke, fordi han havde prøvet af få Akikar dræbt. Men fordi Akikar havde vist barmhjertighed, kom han fri af dødens fælde, som Nadab havde sat for ham, mens Nadab selv faldt i den og mistede livet. Således, mine børn, kan I se, hvad barmhjertighed fører til, og hvad uret fører til: til døden! Men nu er mit liv ved at ebbe ud.«

De lagde ham på sengen, og så døde han. Han fik en ærefuld begravelse.

Tobias' død

Da Tobias' mor døde, begravede han hende ved siden af sin far. Og så drog han og hans kone bort til Medien og slog sig ned i Ekbatana hos hans svigerfar Raguel. Tobias viste sine svigerforældre ære ved at tage sig af dem i deres alderdom, og han begravede dem i Ekbatana i Medien. Han arvede både Raguels og sin far Tobits ejendom. Selv døde han 117 år gammel som en anset mand. Før han døde, nåede han at opleve og høre om Nineves ødelæggelse, og han så, hvordan mederkongen Kyaxares førte fangerne derfra til Medien. Han priste Gud for alt, hvad han gjorde mod ninevitterne og assyrerne. Inden han døde, nåede han at glæde sig over Nineves skæbne, og han priste Herren, som er Gud i evighedernes evighed.

Krydshenvisning:

Tob 4,3

Krydshenvisning:

Nah 2,1-3,19

Sef 2,13-15

Krydshenvisning:

Ezra 3,8-9

Hagg 1,1-2,9

Tob 13,10

Krydshenvisning:

Es 2,2-4

Zak 8,7-8

Tob 13,11

Krydshenvisning:

Es 2,2-4

Zak 8,7-8

Tob 13,11

Es 51,11

Krydshenvisning:

Tob 11,18

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.