Bibelen online

Tobits Bog Kapitel 4

Tobit formaner sin søn Tobias

Samme dag kom Tobit i tanker om de penge, han havde givet i forvaring hos Gabael i Rages i Medien, og han sagde til sig selv: »Jeg har nu bedt om at måtte dø. Skulle jeg ikke kalde på min søn Tobias og fortælle ham om pengene, før jeg dør?« Så kaldte han på sin søn Tobias, og da han kom ind, sagde han til ham: »Sørg for, at jeg får en smuk begravelse! Du skal ære din mor, og du må ikke forlade hende, så længe hun lever; du skal gøre, hvad hun ønsker, og du må ikke gøre hende sorg på nogen måde. Husk på, min dreng, at hun udsatte sig for mange farer for din skyld, mens hun ventede dig. Og når hun dør, skal du begrave hende ved siden af mig i den samme grav.

Så længe du lever, min dreng, skal du have Herren i dine tanker og ikke lade dig forlede til at synde eller overtræde hans bud. Du skal handle retfærdigt, så længe du lever, og ikke vandre ad urettens veje. Dem, der handler oprigtigt, går det jo godt i alt, hvad de foretager sig. Alle, der handler retfærdigt, skal du give almisse af det, du ejer, og du må aldrig vende dit ansigt bort fra den fattige. Så vil Gud heller ikke vende sit ansigt bort fra dig. Du skal give, alt efter hvad du ejer, min dreng: Har du meget, så giv almisse af det; har du kun lidt, så giv svarende til det, du har. Du må altså ikke være bekymret, min dreng, når du giver almisse; du samler en god skat til dig selv på nødens dag! For almisse redder fra døden og hindrer, at man går ind i mørket. Almisse er for alle, der giver den, en god offergave bragt frem for den Højeste!

Vogt dig, min dreng, for al utugt. Gift dig frem for alt med en kvinde af dine fædres slægt; gift dig ikke med en fremmed kvinde, en som ikke er af dine fædres stamme. For vi er sønner af profeter, ja, i sandhed sønner af profeter! Noa var den første profet, og derefter kom Abraham, Isak og Jakob, vore fædre fra gammel tid. Husk, min dreng, at de alle giftede sig med kvinder af deres egen slægt. De blev velsignet gennem deres børn, og deres efterkommere skal få landet i arv. Og nu, min dreng, elsk dine slægtninge, og vis dig ikke hovmodig over for dine landsmænds døtre ved ikke at ville gifte dig med nogen af dem. For hovmod fører til fordærv og den største uorden, uduelighed til nød og dyb fattigdom. Uduelighed er sultens moder!

Enhver, der arbejder for dig, skal du give løn samme dag; du må ikke holde hans løn tilbage. Så vil din løn heller ikke blive holdt tilbage, hvis du tjener Gud i oprigtighed. Tag dig i agt, min dreng, i alt, hvad du foretager dig, og vis i al din færd, at du har taget mod belæring. Gør ikke mod andre, hvad du selv hader. Lad aldrig det onde slå følge med dig på din vej! Del dit brød med den, der sulter, og dine klæder med den, der er nøgen. Giv alt, hvad du har tilovers, som almisse, min dreng, og gør det uden at vise misundelse. Giv rigeligt med brød, og øs ud af din vin ved de retfærdiges begravelse, men giv intet til synderne. Søg altid råd hos den kloge, og kast ikke vrag på det, for ethvert råd er nyttigt. Pris altid Gud, og bed ham om, at du altid må være på den rette vej, og at din færd må lykkes. Intet folk har gode råd at give; det er Herren selv, der giver dem. Han ophøjer, hvem han vil, og han sender, hvem han vil, ned i dødsrigets dyb. Husk disse bud, min dreng, og lad dem aldrig blive slettet af dit hjerte.

Nu vil jeg fortælle dig, min dreng, at jeg har givet ti talenter sølv i forvaring hos Gabael, Gabris søn, i Rages i Medien. Vær ikke bekymret, min dreng, selv om vi er blevet fattige. Du ejer en stor skat, hvis du frygter Gud, holder dig fra al synd, og gør, hvad der er godt i Herren din Guds øjne.«

Krydshenvisning:

Tob 1,14

Krydshenvisning:

2 Mos 20,12

Sir 3,4

Krydshenvisning:

Sir 7,27

Note:

GrII har en direkte overgang fra v. 6 til midten af v. 19: (6) Alle, der handler retfærdigt, (19) vil Herren give gode råd. Og han sender, hvem han vil, ned i dødsrigets dyb. Husk disse bud ... Ét græsk håndskrift og til dels GrI har den her oversatte tekst til v. 7-19.

Krydshenvisning:

Ordsp 10,28

Krydshenvisning:

5 Mos 15,11

Sl 41,2-4

Ordsp 19,17

Tob 12,8-9

Sir 4,1-6 14,13

Luk 6,30

Krydshenvisning:

5 Mos 15,11

Sl 41,2-4

Ordsp 19,17

Tob 12,8-9

Sir 4,1-6 14,13

Luk 6,30

Krydshenvisning:

5 Mos 15,11

Sl 41,2-4

Ordsp 19,17

Tob 12,8-9

Sir 4,1-6 14,13

Luk 6,30

Krydshenvisning:

5 Mos 15,11

Sl 41,2-4

Ordsp 19,17

Tob 12,8-9

Sir 4,1-6 14,13

Luk 6,30

Krydshenvisning:

5 Mos 15,11

Sl 41,2-4

Ordsp 19,17

Tob 12,8-9

Sir 4,1-6 14,13

Luk 6,30

Krydshenvisning:

1 Mos 24,2-4 28,1-4

5 Mos 7,1-4

Krydshenvisning:

Ordsp 16,18

Krydshenvisning:

3 Mos 19,13

5 Mos 24,14-15

Sir 34,27

Jak 5,4

Krydshenvisning:

Matt 7,12

Krydshenvisning:

Es 58,7

Ez 18,7

Tob 1,17

Matt 25,35-36

Krydshenvisning:

Jer 16,7

Sir 12,4

Krydshenvisning:

Ordsp 12,15

Krydshenvisning:

5 Mos 32,39

1 Sam 2,6

Sl 75,8

Tob 13,2

Visd 16,13

Krydshenvisning:

Tob 1,14

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd