Bibelen online

Salmernes Bog Kapitel 18

For korlederen. Af Herrens tjener. Af David.

Han sang denne sang til Herren, dengang Herren havde reddet ham fra alle hans fjender og fra Sauls hånd.

Han sagde:

Jeg elsker dig, Herre, min styrke;

Herren er min klippe, min borg, min befrier,

min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt,

mit skjold, min frelses horn og min fæstning.

Jeg råber til Herren, den lovpriste,

og bliver frelst fra mine fjender.

Dødens bånd omgav mig,

undergangens floder slog mig med rædsel.

Dødsrigets bånd snørede sig om mig,

dødens snarer truede mig.

I min nød råbte jeg til Herren,

jeg råbte til min Gud om hjælp.

Han hørte mig fra sit tempel,

mit råb nåede hans ører.

Da rystede og skælvede jorden,

bjergenes grundvolde rokkede,

de rystedes, fordi han var vred.

Røg stod ud af hans næse,

fortærende ild af hans mund,

gløder flammede op fra ham.

Han sænkede himlen og steg ned

med mørke skyer under sine fødder.

Han red på keruber og fløj,

fór frem på vindens vinger.

Han skjulte sig i mørket omkring ham,

han dækkede sig i regnsorte skymasser.

Fra lysskæret foran ham kom skyer frem

med hagl og glødende kul.

Herren tordnede i himlen,

den Højeste løftede sin røst

med hagl og glødende kul.

Han sendte sine pile ud og spredte fjenderne,

han forfærdede dem med sine mange lyn.

Havets bund kom til syne,

og jordens grundvolde blottedes

ved din trussel, Herre,

ved din fnysende vrede.

Han rakte ud fra det høje og greb mig,

han trak mig op af de vældige vande.

Han reddede mig fra min mægtige fjende,

fra dem, som hader mig, de var mig for stærke.

De truede mig på min ulykkes dag,

men Herren var min støtte.

Han førte mig ud i det åbne land,

han befriede mig, for han holder af mig.

Herren lønnede mig for min retfærdighed,

han gengældte mig mine hænders renhed.

For jeg har fulgt Herrens veje

og ikke forbrudt mig mod min Gud.

Alle hans bud har jeg for øje,

hans love har jeg ikke tilsidesat.

Jeg er retskaffen i hans øjne,

og jeg tager mig i agt for synd.

Herren gengældte mig min retfærdighed,

mine hænders renhed har han for øje.

Du er trofast mod den trofaste,

retsindig mod den retsindige mand.

Du er oprigtig mod den oprigtige,

men over for den falske forstiller du dig.

Du frelser de hjælpeløse,

du ydmyger de hovmodiges blik.

Du lader min lampe lyse, Herre,

min Gud spreder lys i mit mørke.

Ved din hjælp stormer jeg volde,

ved min Guds hjælp springer jeg over mure.

Guds vej er fuldkommen,

Herrens ord er lutret,

han er skjold for alle,

der søger tilflugt hos ham.

Hvem er Gud om ikke Herren?

Hvem er klippe om ikke vor Gud?

Gud er den, der væbner mig med styrke

og gør min vej fuldkommen.

Han gør min fod let som hindens

og giver mig fodfæste på højderne.

Han opøver mine hænder til krig

og mine arme til at spænde kobberbuen.

Du giver mig din frelse som skjold,

din højre hånd støtter mig,

din hjælp giver mig styrke.

Du skaffer plads for mine skridt,

og mine ankler giver ikke efter.

Jeg sætter efter mine fjender og når dem,

jeg vender ikke om, før de er tilintetgjort.

Jeg knuser dem, så de ikke kan rejse sig,

de ligger faldne under mine fødder.

Du væbner mig med styrke til krig,

du tvinger mine modstandere i knæ.

Mine fjender slår du på flugt,

og jeg gør det af med mine modstandere.

De råber om hjælp, men ingen hjælper,

de råber til Herren, men han svarer dem ikke.

Jeg knuser dem til støv for vinden,

jeg kaster dem ud som gadeskarn.

Du redder mig, når folkene strides,

du gør mig til folkeslagenes hersker,

et folk, jeg ikke kender, skal tjene mig.

Ved rygtet om mig må de adlyde,

fremmede skal krybe for mig,

de fremmede giver op

og kommer skælvende frem fra deres skjul.

Herren lever! Lovet være min klippe!

Min frelses Gud er ophøjet.

Gud er den, der giver mig hævn

og lægger folkene under mig;

du udfrier mig fra mine fjender,

ja, du løfter mig op fra mine modstandere

og redder mig fra voldsmænd.

Derfor vil jeg prise dig blandt folkene, Herre,

jeg vil lovsynge dit navn.

Han giver sin konge store sejre

og viser troskab mod sin salvede,

mod David og hans slægt til evig tid.

Note:

Salmen forekommer med få afvigelser også i 2 Sam 22.

Krydshenvisning:

5 Mos 32,18

Luk 1,69

Krydshenvisning:

Sir 51,5-6

Sl 30,4 116,3

Krydshenvisning:

Sir 51,5-6

Krydshenvisning:

Sir 51,5-6

Jon 2,8

Krydshenvisning:

2 Mos 19,18

Krydshenvisning:

Sl 144,5-7

Krydshenvisning:

Sl 144,5-7

Krydshenvisning:

Sl 144,5-7

Krydshenvisning:

Sl 144,5-7

Krydshenvisning:

Sl 144,5-7

Sl 29,3

Krydshenvisning:

Sl 144,5-7

Krydshenvisning:

Sl 144,5-7

Krydshenvisning:

Sl 144,5-7

Sl 69,2

Krydshenvisning:

Sl 118,5

Krydshenvisning:

Job 22,29

1 Pet 5,5

Krydshenvisning:

Sl 97,11

Krydshenvisning:

Fil 4,13

Krydshenvisning:

Sl 19,9

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Hab 3,19

Krydshenvisning:

Sl 63,9

Krydshenvisning:

Sl 31,9

Krydshenvisning:

Ordsp 1,28

Krydshenvisning:

Rom 15,9

Krydshenvisning:

Sl 28,8

2 Sam 7,12-16

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd