Bibelen online

Jobs Bog Kapitel 22

Elifaz' tredje tale

Da sagde Elifaz fra Teman:

Kan en mand være Gud til nytte?

Nej, den kloge er til nytte for sig selv.

Har den Almægtige glæde af din retfærdighed?

Har han vinding af din retsindige færd?

Irettesætter han dig for din gudsfrygt

og bringer dig for retten?

Er det ikke, fordi din ondskab er stor,

og der ingen ende er på dine synder?

Du udpantede jo dine brødre uden grund,

trak klæderne af folk og lod dem ligge nøgne.

Du gav ikke den udmattede vand at drikke,

du nægtede den sultne brød.

Er landet forbeholdt de stærke?

Er det kun de ansete, der må bo der?

Enker har du sendt tomhændet bort,

faderløses styrke har du knust.

Derfor er du omgivet af fælder,

du overraskes af den pludselige rædsel.

Det bliver så mørkt, at du ikke kan se,

vandmasser dækker dig.

Er Gud ikke i sin høje himmel?

Se op på stjernehimlens tinde, så højt oppe den er.

Og du siger: »Hvad ved Gud?

Kan han dømme gennem de mørke skyer?

Skyerne skjuler ham, han ser ingenting;

han vandrer på himmelbuen.«

Vil du holde dig til den ældgamle sti,

som onde mænd har trådt,

folk, der rives bort i utide,

og hvis grundvold skylles væk af strømmen?

De siger til Gud: »Lad os i fred!

Hvad kan den Almægtige gøre for os?«

Det var dog ham, der fyldte deres huse med velstand!

– De ugudeliges planer er langt borte fra mig.

De retfærdige ser det og glæder sig,

den skyldfri spotter dem:

»Vore modstandere er udslettet,

resten af dem har ilden fortæret.«

Forlig dig med ham, og få fred,

da skal lykken stå dig bi.

Tag mod belæring af ham,

og læg dig hans ord på sinde.

Hvis du vender om til den Almægtige, får du fremgang;

hvis du holder uret borte fra dit telt

og kaster det ædle guld på jorden,

Ofir-guldet blandt stenene i bækken,

så den Almægtige bliver dit ædle guld

og dit strålende sølv,

da vil du finde din glæde i den Almægtige

og løfte dit ansigt mod Gud.

Beder du til ham, vil han høre dig,

og du kan indfri dine løfter.

Beslutter du noget, vil det lykkes,

og lyset vil skinne på din vej.

Du siger: »Hovmod!« når man ydmyger dig.

Men Gud frelser den, der slår øjnene ned,

han redder enhver, der er skyldfri;

har du rene hænder, bliver du reddet.

Krydshenvisning:

2 Mos 22,25-26

Job 24,9-10

Krydshenvisning:

Job 31,17

Matt 25,42

Krydshenvisning:

Job 29,12-13

Krydshenvisning:

Es 29,15

Jer 23,23-24

Sir 23,18

Krydshenvisning:

Job 15,32

Krydshenvisning:

Job 21,14-15

Krydshenvisning:

Job 21,16

Krydshenvisning:

Sl 107,42

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Sl 37,4

Krydshenvisning:

Es 65,24

Sl 50,14

Krydshenvisning:

1 Pet 5,6

Krydshenvisning:

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.