Bibelen online

Salmernes Bog Kapitel 89

Maskil af ezraitten Etan.

Om Herrens store godhed vil jeg synge for evigt,

i slægt efter slægt skal min mund forkynde din trofasthed. Jeg siger: Evigt bygges din godhed,

i himlen grundfæster du din trofasthed.

»Jeg har sluttet en pagt med min udvalgte,

jeg har tilsvoret David, min tjener:

Til evig tid grundfæster jeg din slægt,

bygger din trone i slægt efter slægt.«

Himlen priser dit under, Herre,

din trofasthed i de helliges forsamling.

For hvem i skyen står mål med Herren,

hvem blandt gudssønnerne er Herrens lige?

Gud vækker rædsel i de helliges kreds,

han er stor og frygtindgydende for alle, der omgiver ham.

Herre, Hærskarers Gud, hvem er som du?

Stærk er Herren. Din trofasthed omgiver dig.

Du hersker over det hovmodige hav,

du dæmper dets brusende bølger.

Du knuste Rahab, han lå dræbt,

du splittede dine fjender med din stærke arm.

Himlen tilhører dig, jorden tilhører dig,

du grundlagde jorden med alt, hvad den rummer.

Du skabte nord og syd,

Tabor og Hermon jubler over dit navn.

Din arm har kraft,

din hånd er stærk, din højre er løftet.

Retfærdighed og ret er din trones grundvold,

godhed og troskab står foran dig.

Lykkeligt det folk, der forstår at hylde dig,

Herre, i lyset fra dit ansigt vandrer de;

de jubler over dit navn hele dagen

og ophøjes ved din retfærdighed.

Din styrke er deres smykke,

i din nåde løfter du vort horn.

Vort skjold tilhører Herren,

vor konge tilhører Israels Hellige.

Dengang talte du i et syn

til din trofaste; du sagde:

Jeg har givet magten til en helt,

jeg har ophøjet en udvalgt kriger af folket.

Jeg har fundet min tjener David,

jeg har salvet ham med min hellige olie.

Min hånd støtter ham,

ja, min arm giver ham styrke.

Fjenden skal ikke ramme ham,

voldsmænd skal ikke mishandle ham.

Jeg knuser hans fjender foran ham,

slår hans modstandere ned.

Min trofasthed og godhed skal være med ham,

i mit navn skal hans horn løftes.

Jeg giver ham magt over havet,

herredømme over floderne.

Han skal råbe til mig: Du er min fader,

min Gud, min frelses klippe.

Jeg gør ham til den førstefødte,

den øverste blandt jordens konger.

Jeg bevarer min troskab mod ham til evig tid,

min pagt med ham står fast.

Jeg lader hans slægt bestå for evigt,

hans trone, så længe himlen er til.

Hvis hans sønner svigter min lov

og ikke følger mine bud,

hvis de bryder mine love

og ikke holder mine befalinger,

så straffer jeg deres overtrædelse med stok,

deres synd med slag.

Men min troskab mod ham bryder jeg ikke,

jeg svigter ikke min trofasthed.

Jeg bryder ikke min pagt,

jeg ændrer ikke, hvad jeg har lovet.

Dette sværger jeg ved min hellighed:

jeg svigter aldrig David.

Hans slægt skal vare til evig tid,

som solen skal hans trone bestå for mit ansigt;

den grundfæstes for evigt som månen,

står fast, så længe himlen er til.

Men du har forstødt din salvede,

forkastet ham i din vrede.

Du har brudt pagten med din tjener,

vanæret hans krone, slængt den til jorden.

Du har revet alle hans mure ned,

lagt hans fæstninger i grus.

Alle, der kommer forbi, udplyndrer ham,

han er til spot for sine naboer.

Du har løftet hans fjenders højre hånd,

givet alle hans modstandere glæde.

Du lader hans skarpe sværd synke,

holder ham ikke oprejst i slaget.

Du har gjort ende på hans glans,

kastet hans trone til jorden.

Du afkorter hans ungdoms dage,

hyller ham i skam.

Hvor længe vil du dog skjule dig, Herre?

Hvor længe skal din harme brænde som ild?

Tænk dog på, at min livstid er kort,

at du har skabt alle mennesker til intethed.

Kan en mand leve uden at se døden?

Kan han undslippe dødsrigets magt?

Hvor er din tidligere troskab, Herre,

som du tilsvor David i din trofasthed?

Herre, husk spotten mod din tjener,

husk, at jeg bærer folkenes hån i min favn!

Hvor dine fjender spotter, Herre,

hvor de spotter din salvedes fodspor!

*

Lovet være Herren til evig tid!

Amen, amen.

Note:

Se til Sl 32,1.

Krydshenvisning:

1 Kong 5,11

Krydshenvisning:

Sl 101,1

Krydshenvisning:

Es 55,3

Krydshenvisning:

2 Sam 7,16

Luk 1,32-33

ApG 2,30

Krydshenvisning:

Sl 86,8

Krydshenvisning:

Sl 65,8

Matt 8,26

Krydshenvisning:

Job 9,13

Sl 87,4

Krydshenvisning:

Sl 24,1-2

Krydshenvisning:

Sl 97,2

Krydshenvisning:

Sl 92,11

Krydshenvisning:

1 Sam 16,13

ApG 13,22

Krydshenvisning:

2 Sam 7,14

Krydshenvisning:

4 Mos 23,19

Krydshenvisning:

Sl 72,17

Krydshenvisning:

Sl 44,14

Krydshenvisning:

Sl 39,6 90,10

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Sl 41,14

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd