Elias. Maleri af Frans Pourbus den ældre, ca. 1570'erne. Kilde: Wikimedia Commons.
Bibelen fortæller, at Elias under en hungersnød får bragt mad af ravne. Maleri af Frans Pourbus den ældre, ca. 1570'erne. Kilde: Wikimedia Commons.

Af Thomas Godsk Larsen

Bibelens personer: Elias

Elias var en gammeltestamentlig profet, men han dukker også op i Det Nye Testamente. Her kan du blive klogere på, hvad Bibelen fortæller om profeten Elias

Elias er en af de skikkelser, vi både møder i Det Gamle og Det Nye Testamente. Ifølge Kongebøgerne var han den betydeligste profet under kongerne Akab og Akazja i Nordriget i det 9. årh. f.Kr. Om han er en historisk person, kan dog hverken be- eller afkræftes.

En mægtig og ensom skikkelse

Navnet ’Elias’ kommer fra det hebraiske ’Elija’, som betyder ”Jahve er min Gud”. Fortællingerne om ham finder vi i Første Kongebog 17,1 og frem til Anden Kongebog 2,18. Vi hører blandt andet om hans kamp mod Ba’al-dyrkerne og hans kamp for, at kong Akab og hans dronning Jezabel i stedet skal tilbede Jahve som den eneste Gud. Efter en styrkeprøve mellem Ba’al og Jahve på Karmels bjerg – som falder ud til Jahves fordel –må Elias flygte for dronningens vrede. Denne gang holder han til på Horebs bjerg, hvor Gud åbenbarer sig for ham.

Fortællingerne giver et klart indtryk af en mægtig og ensom skikkelse, der ubøjeligt forfølger sin opgave, både over for mægtige modstandere og over for tvivlerne. Han har både ekstatiske evner og magt over natur, vegetation og liv.

Kongebøgernes fortællinger om profeten Elias slutter med hans himmelfart på en ildvogn.

Elias ’ligner’ Moses …

Der er forskellige træk i fortællingerne, der kobler Elias med Moses, blandt andet, at folkets afgørelse for Jahve sker på et bjerg, at profeten vandrer til Horeb, hvor Gud viser sig for ham, og at han optages i himlen i stedet for at dø.

En forløber for frelseren

I den antikke jødedom ser man Elias’ himmelfart som et tegn på, at Guds planer med ham ikke var udspillet. Senere bliver han betragtet som en forløber for den ventede frelserskikkelse; Messias. I Markusevangeliet 9,12 identificerer Jesus selv Johannes Døber med Elias, som ”skal komme først og genoprette alt”.

Forklarelsen på bjerget

Markusevangeliets kapitel 9 beretter om forklarelsen på bjerget, hvor Jesus’ skikkelse forvandles for øjnene af Peter, Jakob og Johannes, og hvor Jesus taler med Moses og Elias. Disse optræder her som en form for forløbere for Jesus, idet de sammen kan siges at repræsentere hhv. Loven og Profeterne.

Forklarelsen på bjerget er en af de fortællinger, der går igen i alle tre synoptiske evangelier, henholdsvis Markusevangeliet 9,2-13Lukasevangeliet 9,28-36 og Matthæusevangeliet 17,1-10.

Bibelleksikon

Et flot og gennemrevideret opslagsværk til alle, der ønsker viden om Bibelen
Bibelleksikon - transparent
100,00

Forfatter: Mogens Müller og Lisbet Kjær Müller
Sidetal: 480 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-751-7
Mål: 20 x 27,5 cm