Bibelen online

Markusevangeliet Kapitel 9

Forklarelsen på bjerget

Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var helt alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, og hans klæder blev skinnende hvide, meget hvidere, end nogen på jorden kan blege dem. Og Elias kom til syne for dem sammen med Moses, og de talte med Jesus. Så udbrød Peter og sagde til Jesus: »Rabbi, det er godt, at vi er her. Lad os bygge tre hytter, én til dig og én til Moses og én til Elias.« Han vidste nemlig ikke, hvad han skulle sige, for de var helt forfærdede. Så kom der en sky, som overskyggede dem, og der lød en røst fra skyen: »Det er min elskede søn. Hør ham!« Og da de så sig omkring, kunne de pludselig kun se Jesus alene hos sig.

Mens de gik ned fra bjerget, forbød han dem at fortælle nogen, hvad de havde set, før Menneskesønnen var opstået fra de døde. De tog det ord til sig og talte med hinanden om, hvad det ville sige at opstå fra de døde. Så spurgte de ham: »Hvorfor siger de skriftkloge, at Elias først skal komme?« Han svarede dem: »Elias skal komme først og genoprette alt. Hvordan kan der så stå skrevet om Menneskesønnen, at han skal lide meget og være foragtet? Jo, jeg siger jer: Elias er allerede kommet, og de gjorde med ham, som de ville, sådan som der står skrevet om ham.«

Helbredelsen af drengen med den urene ånd

Da de kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus, og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem: »Hvad er det, I diskuterer med dem?« Og en fra skaren svarede ham: »Mester, jeg har bragt min søn til dig; han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han fråder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke.« Da udbrød Jesus: »Du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham!«

Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frådede og vred sig. Jesus spurgte hans far: »Hvor længe har han haft det sådan?« Han svarede: »Fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os.« Jesus sagde til ham: »Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror.« Straks råbte drengens far: »Jeg tror, hjælp min vantro!«

Da Jesus så, at en skare stimlede sammen, truede han ad den urene ånd og sagde til den: »Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig: Far ud af ham, og far aldrig mere ind i ham!« Da skreg den og rev og sled i ham og fór ud; og han blev som død, så alle sagde: »Han er død.« Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op.

Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham: »Hvorfor kunne vi ikke drive den ud?« Han svarede dem: »Den slags kan kun drives ud ved bøn.«

Jesus forudsiger sin død og opstandelse

De brød op og drog igennem Galilæa, og Jesus ville ikke have, at nogen skulle vide det, for han underviste sine disciple og sagde til dem: »Menneskesønnen overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og når han er slået ihjel, skal han opstå tre dage efter.« Men de forstod ikke, hvad han sagde, og de var bange for at spørge ham.

Den største og den sidste

Så kom de til Kapernaum. Og da han var kommet inden døre, spurgte han dem: »Hvad var det, I talte om på vejen?« Men de sagde ikke noget, for på vejen havde de talt med hinanden om, hvem der var den største. Så satte han sig ned, kaldte de tolv til sig og sagde til dem: »Hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener.« Så tog han et lille barn, stillede det midt iblandt dem og tog det i favn og sagde til dem: »Den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig; og den, der tager imod mig, tager ikke imod mig, men tager imod ham, som har sendt mig.«

Imod os eller for os

Johannes sagde til ham: »Mester, vi har set en uddrive dæmoner i dit navn, og vi prøvede at hindre ham i det, fordi han ikke var i følge med os.« Men Jesus svarede: »I må ikke hindre ham, for der er ingen, som gør en undergerning i mit navn, der straks efter kan tale ondt om mig. Den, der ikke er imod os, er for os. For den, der giver jer et bæger vand at drikke, fordi I hører Kristus til, sandelig siger jeg jer, han skal ikke gå glip af sin løn.

Advarsel mod at bringe til fald

Den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at have en møllesten hængt om halsen og være kastet i havet. Og hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet end med begge hænder i behold at komme i Helvede, til den uudslukkelige ild, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og hvis din fod bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå halt ind til livet end med begge fødder i behold at kastes i Helvede, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud; du er bedre tjent med at gå ind i Guds rige med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvede, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. For enhver skal saltes med ild. Salt er en god ting, men hvis saltet ikke er salt mere, hvordan vil I da gøre det salt igen? Bevar saltet i jer selv, og hold fred med hinanden!«

Krydshenvisning:

Matt 17,1-13

Luk 9,28-36

Krydshenvisning:

Matt 17,1-13

Luk 9,28-36

Krydshenvisning:

Matt 17,1-13

Luk 9,28-36

Krydshenvisning:

Matt 17,1-13

Luk 9,28-36

Krydshenvisning:

Matt 17,1-13

Luk 9,28-36

Krydshenvisning:

Matt 17,1-13

Luk 9,28-36

Mark 1,11

2 Pet 1,16-18

Krydshenvisning:

Matt 17,1-13

Luk 9,28-36

Krydshenvisning:

Matt 17,1-13

Luk 9,28-36

Mark 8,30

Krydshenvisning:

Matt 17,1-13

Luk 9,28-36

Krydshenvisning:

Matt 17,1-13

Luk 9,28-36

Mal 3,23

Luk 1,17

Krydshenvisning:

Matt 17,1-13

Luk 9,28-36

Es 53,3

Krydshenvisning:

Matt 17,1-13

Luk 9,28-36

Matt 11,14

1 Kong 19,2 19,10

Krydshenvisning:

Matt 17,14-21

Luk 9,37-43a

Krydshenvisning:

Matt 17,14-21

Luk 9,37-43a

Krydshenvisning:

Matt 17,14-21

Luk 9,37-43a

Krydshenvisning:

Matt 17,14-21

Luk 9,37-43a

Krydshenvisning:

Matt 17,14-21

Luk 9,37-43a

Krydshenvisning:

Matt 17,14-21

Luk 9,37-43a

Krydshenvisning:

Matt 17,14-21

Luk 9,37-43a

Krydshenvisning:

Matt 17,14-21

Luk 9,37-43a

Krydshenvisning:

Matt 17,14-21

Luk 9,37-43a

Krydshenvisning:

Matt 17,14-21

Luk 9,37-43a

Matt 21,21-22

Fil 4,13

Krydshenvisning:

Matt 17,14-21

Luk 9,37-43a

Krydshenvisning:

Matt 17,14-21

Luk 9,37-43a

Krydshenvisning:

Matt 17,14-21

Luk 9,37-43a

Krydshenvisning:

Matt 17,14-21

Luk 9,37-43a

Krydshenvisning:

Matt 17,14-21

Luk 9,37-43a

Note:

ved bøn: Nogle af de ældste håndskrifter har desuden: og faste, jf. Matt 17,21.

Krydshenvisning:

Matt 17,14-21

Luk 9,37-43a

Krydshenvisning:

Matt 17,22-23

Luk 9,43b-45

Krydshenvisning:

Matt 17,22-23

Luk 9,43b-45

Mark 8,31

Krydshenvisning:

Matt 17,22-23

Luk 9,43b-45

Luk 18,34

Krydshenvisning:

Matt 18,1-5

Luk 9,46-48

Krydshenvisning:

Matt 18,1-5

Luk 9,46-48

Luk 22,24

Krydshenvisning:

Matt 18,1-5

Luk 9,46-48

Mark 10,43-44

Luk 22,26

Krydshenvisning:

Matt 18,1-5

Luk 9,46-48

Mark 10,16

Krydshenvisning:

Matt 18,1-5

Luk 9,46-48

Matt 10,40

Joh 13,20

Krydshenvisning:

Luk 9,49-50

4 Mos 11,27-29

Krydshenvisning:

Luk 9,49-50

4 Mos 11,27-29

1 Kor 12,3

Krydshenvisning:

Luk 9,49-50

4 Mos 11,27-29

Matt 12,30

Krydshenvisning:

Luk 9,49-50

4 Mos 11,27-29

Matt 10,42

Krydshenvisning:

Matt 18,6-9

Luk 17,1-2

Krydshenvisning:

Matt 18,6-9

Luk 17,1-2

Matt 5,30

Note:

Verset findes ikke i de ældste håndskrifter.

Krydshenvisning:

Matt 18,6-9

Luk 17,1-2

Krydshenvisning:

Matt 18,6-9

Luk 17,1-2

Note:

Verset findes ikke i de ældste håndskrifter.

Krydshenvisning:

Matt 18,6-9

Luk 17,1-2

Krydshenvisning:

Matt 18,6-9

Luk 17,1-2

Matt 5,29

Krydshenvisning:

Matt 18,6-9

Luk 17,1-2

Krydshenvisning:

Es 66,24

Krydshenvisning:

3 Mos 2,13

Krydshenvisning:

Matt 5,13

Luk 14,34

Kol 4,6

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd