Konfirmation. Foto: Colourbox.

27.04.2022 Af Thomas Godsk Larsen

Konfirmandordet er en krog ind i den store bog

Hvad er et godt konfirmandord? Og hvilke er de mest populære i dag? Tre præster giver deres bud

Det er sæson for konfirmationer – de kommende uger vil årets konfirmander blive fejret i kirker og forsamlingshuse overalt i landet. Som en fast del af det kirkelige ritual får – eller finder – konfirmanderne et ord, almindeligvis fra Bibelen, som bliver deres konfirmandord. For nogle får ordene en særlig plads og følger dem resten af livet.

Som en ekstra ’gave’ på dagen

Birgit Svendsen, brevkasseredaktør på Bibelselskabet og tidligere sognepræst i Rye og Kirke Sonnerup sogne, har ofte oplevet, at tidligere konfirmander, som hun senere i livet vier, ofte nævner det konfirmandord, hun engang har givet dem:

”De fortæller, hvordan det har haft betydning for dem, at det var netop dét ord, jeg havde valgt. Og jeg fortæller dem, at jeg altid forsøger at vælge et ord, som jeg synes, passer til den enkelte konfirmand – som han eller hun måske kan have gavn af. Som en ekstra ’gave’ på dagen.”

Birgit Svendsen fortæller også, at konfirmandord har haft en stor betydning for forældre i ulykkelige tilfælde, hvor hun har begravet tidligere konfirmander.

Hvem vælger konfirmandordet?

I dag vælger mange konfirmander deres eget konfirmandord, gerne ud fra en række forslag, som præsten giver konfirmanderne. Ole Backer Mogensen, som er sognepræst i Græsted Kirke, har valgt en mellemløsning:

”Jeg giver eleverne over 100 citater fra Bibelen, som de får før påske. I løbet af et par uger vælger de hver fem citater, gerne prioriteret. Derefter vælger jeg et ord til dem – ofte et af deres førsteprioriteter. De lærer det udenad og siger det højt til konfirmationen.”

Hos Heidi Bisgaard vælger konfirmanderne selv deres ord, hvis de vil:

”Nogle konfirmander vil gerne, at jeg vælger det for dem, og så gør jeg det. For mig giver konfirmandernes valg af konfirmandord et indblik i, hvem de er, de unge mennesker, og hvad der fylder for dem.”

Ord om kærlighed og Guds beskyttelse

Ole Backer Mogensen ser et særligt tema, der går igen, når konfirmanderne vælger bibelord:

”De vælger gerne ord, som enten rummer ord om kærlighed, for eksempel fra Første Korintherbrev 13, eller små sætninger af etisk karakter, for eksempel ’Du skal elske din næste som dig selv’ fra Markusevangeliet 12,31 eller ’Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode fra Romerbrevet 12. Men de vælger også ofte ord, der handler om Guds løfter om beskyttelse i livet, for eksempel ’Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende’ fra Matthæusevangeliet 28,20 eller ’Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind’ fra Salmernes Bog 37,5.”

’Frygt ikke, tro kun!’

Heidi Bisgaard, præst i Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn, har de senere år oplevet en forandring i, hvilke konfirmandord der er populære:

”Tidligere var mine konfirmander meget optaget af de konfirmandord, som handlede om kærlighed. Især Paulus’ oneliner ’Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.’ plejede der at være rift om. I de senere år har det ændret sig. I år har jeg ingen, som har valgt det ord. Eller bare nævnt det som en mulighed. Nu handler det mere om at blive mindet om, at de har noget, de kan holde sig til og tro på, noget, der ikke bare forandrer sig. ’Jesus Kristus er den samme i går, i dag og i morgen’ fra Hebræerbrevet 13,8 har været et af de meget populære konfirmandord i år blandt mine konfirmander. Ligesom ’Frygt ikke, tro kun’ fra Markusevangeliet 5,36 er populær og ’Det håb er som et anker for sjælen; det er urokkeligt og sikkert’ fra Hebræerbrevet 6,19.”

Heidi Bisgaard mener, det skyldes en forandring i tiden:

”Krigen i Ukraine og i det hele taget al den snak om klimaforandringer og arters uddøen påvirker de unge. Og så er der tårnhøje forventninger til de generationer, som vokser op nu. Verden er ikke blevet enklere, og det, synes jeg, afspejles i konfirmandernes valg af ord.”

Det gode konfirmandord

For Heidi Bisgaard kan det gode konfirmandord være ”som en krog ind i den store bog”. Birgit Svendsen supplerer:

”Et godt konfirmandord er en sætning, en replik, et salmevers, som konfirmanden kan bære med sig resten af livet – til opmuntring eller trøst. Samtidig kan et godt bibelord være inspiration til at tænke over, hvordan man lever sit liv, så det bliver bedst for en selv og andre mennesker.”

Ole Backer Mogensen har en kort opskrift på det gode konfirmandord:

”Det er let at huske og har en enkelt pointe.”

Som det er almindeligt mange steder, skriver Ole Backer Mogensen konfirmandordet ind i konfirmandernes bibel. De får Bibelen 2020 – ved årets begyndelse og med hjem til konfirmationen. På grund af corona har han de seneste tre år valgt at holde lidt mindre konfirmationer med færre konfirmander og kortere gudstjeneste. Prædikenen bliver målrettet de pågældende konfirmander og tager udgangspunkt i deres konfirmandord:

”Det bliver mere personligt – og vi kan så nå fem konfirmationsgudstjenester på en dag.”

Bibelen 2020 - indbundet

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020 indbundet
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-229-2