Bibelen online

Brevet til Hebræerne Kapitel 13

Livet til Guds velbehag

Lad broderkærligheden vare ved; glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfrie har nogle uden selv at vide det haft engle som gæster. Husk på dem, der er i fangenskab, som om I var deres medfanger, og på dem, der mishandles, så sandt som I også selv har en krop. Ægteskabet skal holdes i ære af alle og ægtesengen være ubesmittet; for Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt: »Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.« Derfor kan vi frimodigt sige:

Herren er min hjælper,

jeg skal ikke frygte,

hvad kan et menneske gøre mig?

Tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer, betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Lad jer ikke føre på afveje af alle mulige fremmede lærdomme; for det er godt, at hjertet styrkes af nåden og ikke af en bestemt slags mad, som aldrig har gavnet dem, der lagde vægt på det. Vi har et alter, som de, der gør tjeneste ved Åbenbaringsteltet, ikke har ret til at få føde fra. For kroppene af de dyr, hvis blod som syndoffer bringes ind i helligdommen af ypperstepræsten, brændes op uden for lejren. Derfor var det også uden for byporten, Jesus led for at hellige folket med sit eget blod. Lad os da gå ud til ham »uden for lejren« og bære hans forhånelse; for her har vi ikke en by, der består, men vi søger frem til den, der skal komme. Lad os bestandig ved ham bringe Gud takoffer, det vil sige frugten af læber, som bekender hans navn. Glem heller ikke godgørenhed og gavmildhed; det er den slags ofre, Gud finder behag i.

Adlyd jeres ledere og ret jer efter dem, for de våger over jeres sjæle, da de ved, at de skal stå til regnskab; lad dem kunne gøre det med glæde og ikke med suk, for det ville være ulykkeligt for jer.

Bed for os; for vi er overbevist om, at vi har en god samvittighed, da vi i ét og alt har viljen til at handle rigtigt. Især beder jeg om denne forbøn, for at I så meget hurtigere kan få mig tilbage.

Slutningsønsker og hilsner

Måtte fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder! Amen.

Jeg beder jer, brødre, om at optage denne formaningstale i bedste mening; jeg skriver jo til jer i al korthed. I skal vide, at vor broder Timotheus er blevet løsladt, og hvis han kommer snart, vil han være med, når jeg besøger jer.

Hils alle jeres ledere og alle de hellige! De fra Italien hilser jer. Nåden være med jer alle!

Krydshenvisning:

Rom 12,10

Krydshenvisning:

1 Mos 18,1-15 19,1-3

Rom 12,13

1 Pet 4,9

Krydshenvisning:

Matt 25,36

Rom 12,15

Hebr 10,34

Krydshenvisning:

1 Kor 6,9-10

Krydshenvisning:

1 Tim 6,6-10

5 Mos 31,6

Jos 1,5

Sl 94,14

Krydshenvisning:

Sl 118,6-7

Es 51,12

Krydshenvisning:

Åb 1,18

Krydshenvisning:

Ef 4,14

Rom 14,17

Krydshenvisning:

1 Kor 9,13

Krydshenvisning:

3 Mos 4,5 4,12 16,27

Krydshenvisning:

Joh 19,17 19,20

Krydshenvisning:

Hebr 11,10 11,16

Krydshenvisning:

Hos 14,3

1 Pet 2,5

Krydshenvisning:

Fil 4,18

1 Tim 6,18

2 Kor 9,7

Sir 7,10 35,1-5

Krydshenvisning:

1 Thess 5,12

Ez 3,17-19

Krydshenvisning:

Rom 15,30

ApG 24,16

2 Kor 1,12

Krydshenvisning:

Rom 15,33

Joh 10,11

1 Pet 2,25

Krydshenvisning:

ApG 16,1

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd