Profeten Jeremias. Fresko af Michelangelo fra Det Sixtinske Kapel.
Profeten Jeremias. Fresko af Michelangelo fra Det Sixtinske Kapel.

Af Thomas Godsk Larsen

Vidste du: Om profeter i Bibelen

Særligt i Det Gamle Testamente møder vi profeter. Men hvem var de, hvad var deres rolle – og hvad er en profet egentlig?

 • Ordet ”profet” kommer af det græske ”Προφήτης”. Det betyder ”en, der fremsiger eller forkynder”. Det tilsvarende hebraiske ord er ”nabi”, om end grundbetydningen af dette ord er usikker.

   
 • Profeter er mennesker – i Bibelen næsten uden undtagelse mænd – der i sjælelige oplevelser og ekstaser modtager det, de bringer videre i deres forkyndelse. I Bibelen har flere af profeterne også præstelige og/eller kultiske funktioner og indtager ofte særlige positioner i samfundet.

   
 • I Det Gamle Testamente kan vi skelne mellem fortællinger om profeter og tekster, vi tilskriver profeter; de såkaldte profetbøger.

   
 • Ser vi bort fra traditionen om Moses som profet, er Samuel den første store profet, vi hører fortællinger om; se Første Samuels Bog, kapitel 9, hvor han både kaldes ”gudsmand” og ”seer”.

   
 • I Første Kongebog hører vi om profeten Elias, der kæmper mod den kana’anæiske religions indflydelse og værner om folkets gamle sociale normer. Elias-skikkelsen foregriber den profettype, som vi møder fra omkring 850 f.Kr., og som reagerer mod en sammenblanding af israelitisk og kana’anæisk på såvel det religiøse som det sociale område.

   
 • I århundrederne efter ca. 750 f.Kr. virkede de profeter, som kaldes doms- eller reaktionsprofeter. Det er deres forkyndelse, der er grundstammen i de profetbøger, der bærer deres navn, fx Hoseas’ Bog, Amos’ Bog og Mikas Bog. De er optaget af folkets pagtbrud med Jahve, misbruget af kulten – og den forestående dom.

   
 • Den vigtigste profet fra denne periode er Esajas, hvis Messiasprofetier i Esajas’ Bog spiller en afgørende rolle i kristendommen.

   
 • De profeter, der optræder omkring afslutningen på landflygtigheden i Babylon i 539 f.Kr., kaldes reformprofeter. De er optaget af folkets tilbagevenden til Judæa og Jerusalem samt genetableringen og reorganiseringen af tempelkulten. Vi møder dem bl.a. i Haggajs Bog og Zakarias’ Bog.

   
 • I evangelierne omtales Jesus flere gange som profet, fx i Markusevangeliets kapitel 6, vers 15, eller i Lukasevangeliets kapitel 7, vers 16. Det er dog ikke en betegnelse, Jesus selv synes at tage på sig i evangelierne.
 • Derudover møder vi i Det Nye Testamente profeter i Apostlenes Gerninger; fx i kapitel 11, vers 27-28, hvor de optræder sammen med lærere og synes at have haft en funktion som menighedsledere. Hos Paulus møder vi også profetbetegnelsen, bl.a. i Paulus’ Første Brev til Korintherne, kapitel 14, og endelig understreger forfatteren til Johannes’ Åbenbaring i kapitel 1, vers 9-20, at han skriver ud fra en profetisk indsigt. Den profetiske figur er således en vigtig figur igennem hele Bibelen.

Manga Profeter

Femte og sidste bind i den populære mangaserie handler om Det Gamle Testamentes profeter.
Manga Profeter
49,95

Forfatter: Oversat af Mette Holm
Illustrator: Ryo Azumi
Sidetal: 288 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-733-3
Mål: 14 x 22 cm.
Udgave: 2013