Bibelen online

Esajas' Bog Kapitel 1

Det syn om Juda og Jerusalem, som Esajas, Amos' søn, modtog, dengang Uzzija, Jotam, Akaz og Hizkija var konger i Juda.

Det syndige folk

Hør, himmel, lyt, jord,

for Herren taler:

Børn har jeg opfostret og opdraget,

men de har brudt med mig.

Oksen kender sin ejer,

æslet sin herres krybbe;

men Israel kender ikke mig,

mit folk fatter intet.

Ve det syndige folk,

et folk, der er læsset med skyld,

en slægt af forbrydere,

børn, der volder fordærv;

de har svigtet Herren,

ladet hånt om Israels Hellige

og vendt ham ryggen.

Hvor vil I have flere slag,

siden I fortsætter frafaldet?

Hovedet er ét stort sår,

hjertet er blevet sygt.

Fra isse til fod er der ikke et helt sted,

kun flænger, skrammer og åbne sår;

de er ikke presset ud og forbundet

eller lindret med olie.

Jeres land er en ødemark,

jeres byer er brændt ned,

fremmede fortærer jeres jord

for øjnene af jer;

det er en ødemark som Sodomas ødelæggelse.

Kun Zions datter er tilbage,

som en hytte i vingården,

som et vagtskur i melonmarken,

som en belejret by.

Havde ikke Hærskarers Herre

levnet os nogle få overlevende,

var vi blevet som Sodoma

og havde lignet Gomorra.

Hør Herrens ord,

Sodomas stormænd,

lyt til vor Guds belæring,

Gomorras folk!

Hvad skal jeg med jeres mange slagtofre?

siger Herren.

Jeg er mæt af brændofre af væddere

og fedtet af fedekvæg;

blod af tyre, lam og bukke

vil jeg ikke have.

Når I kommer for at se mit ansigt,

hvem kræver så af jer,

at mine forgårde bliver trampet ned?

Bring ikke flere tomme afgrødeofre,

røgelsesoffer væmmes jeg ved.

Nymånedag og sabbat, festforsamling

– jeg kan ikke udholde festdag og ondskab;

jeg hader

jeres nymånedage og fester,

de er blevet en byrde,

jeg ikke kan bære.

Når I rækker hænderne frem imod mig,

lukker jeg øjnene;

hvor meget I end beder,

hører jeg det ikke.

Jeres hænder er fulde af blod,

vask jer, rens jer!

Fjern jeres onde gerninger

fra mine øjne,

hold op med at handle ondt,

lær at handle godt!

Stræb efter ret,

hjælp den undertrykte,

skaf den faderløse ret,

før enkens sag!

Kom, lad os gå i rette med hinanden,

siger Herren.

Er jeres synder som skarlagen,

kan de blive hvide som sne;

er de røde som purpur,

kan de blive som uld.

Hvis I er villige og lydige,

skal I fortære landets goder;

men hvis I er modvillige og genstridige,

skal I fortæres af sværdet.

Herren selv har talt.

Tænk, at hun skulle blive skøge,

den trofaste by!

Engang var den fuld af ret,

retfærdighed boede i den,

nu bor der mordere!

Dit sølv er blevet til slagger,

din vin er blandet med vand.

Dine stormænd er oprørske;

de er i ledtog med tyve.

Alle elsker bestikkelse

og jager efter gaver;

de skaffer ikke den faderløse ret

og tager sig ikke af enkens sag.

Derfor siger Herren,

Hærskarers Herre, Israels Mægtige:

Ve dem! Jeg gør gengæld mod mine fjender

og tager hævn over mine modstandere.

Jeg vender min hånd imod dig;

jeg udrenser dine slagger med lud

og udskiller alt dit bly.

Jeg giver dig dommere som før

og rådsherrer som tidligere;

så skal du kaldes retfærdigheds by,

den trofaste stad.

Zion skal udfries med ret,

dens indbyggere med retfærdighed.

Men ulykke skal ramme lovbrydere og syndere,

og de, der har svigtet Herren, går til grunde.

Skam skal I få af de ege,

I elsker,

skændsel skal I få af de haver,

I har valgt jer!

For I bliver som en eg,

hvis blade visner,

som en have,

der ikke får vand;

den stærke skal blive til blår,

og hans værk til en gnist;

sammen går de op i luer,

som ingen kan slukke.

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

5 Mos 32,1 32,5-6

Krydshenvisning:

Jer 8,7

Krydshenvisning:

1 Mos 19,24-25

Rom 9,29

Krydshenvisning:

Jer 6,20

Am 5,21-22

Hos 8,13

Krydshenvisning:

Jer 6,20

Am 5,21-22

Krydshenvisning:

Jer 6,20

Am 5,21-22

4 Mos 10,10

Krydshenvisning:

Jer 6,20

Am 5,21-22

Krydshenvisning:

Ordsp 1,28 15,29

Es 59,2-3

Joh 9,31

Sir 34,31

Krydshenvisning:

Jak 4,8

Krydshenvisning:

5 Mos 24,17

Sir 4,10

Krydshenvisning:

Sl 51,9

Krydshenvisning:

3 Mos 25,18-19

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Es 57,5

Note:

den stærke er betegnelse for afgudsdyrkeren, hans værk er gudebilledet.

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd